23.07.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Проєкт ЄС-МОП провів тренінг з питань інспекції праці

Logo
Проєкт ЄС-МОП провів тренінг з питань інспекції праці

English version is below

23 липня 2020 року відбувся п'ятий онлайн-тренінг у межах літнього марафону, який складається з шести онлайн-тренінгів із міжнародних та європейських стандартів із питань праці, проєкту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні». Цього разу розглянули питання інспекції праці.

«Міжнародні трудові норми – основні інструменти, які скеровують і формують національне законодавство про трудові відносини та безпеку і здоров՚я на роботі. Вони є фундаментом для сприяння гідній праці для всіх. Хоча значення таких міжнародних і національних трудових норм є загальновизнаними, без належної імплементації та дотримання за допомогою належної системи інспекції праці ці норми не мають сенсу і залишаються просто папірцями», зазначив Антоніу Сантуш, менеджер проєкту ЄС-МОП.

Близько 600 національних фахівців, що представляють законодавчі, виконавчі органи влади, соціальні партнери, а також інспектори праці обговорили міжнародні стандарти із інспекції праці – Конвенцію МОП № 81, 129 та Протокол 1995 року. Вони також обговорили правові заходи, вжиття яких сприятиме підвищенню ефективності та результативності інспекції праці в Україні у контексті заохочення, моніторингу та забезпечення дотримання законодавства з трудових відносин та безпеки і здоров'я на роботі як засобу покращення умов праці. Практичні завдання дали можливість краще зрозуміти важливість повноважень інспекторів праці для покращення умов праці за допомогою консультацій, надання порад та забезпечення дотримання законодавства, як це передбачено в зазначених конвенціях МОП.

Представлений Навчальний матеріал про інспекцію праці надає інформацію про відповідні конвенції МОП, а також структуру, персонал та організацію відповідної системи інспекції праці.

Запропонована інфографіка надає короткий огляд основних аспектів міжнародних стандартів із питань інспекції праці.

Довідкова інформація: Проєкт «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні», який фінансується ЄС та впроваджується Міжнародною організацією праці, спрямований на сприяння безпечній, здоровій та задекларованій праці в Україні. Його очікуваним результатом у короткостроковій перспективі є покращення дотримання Україною основних міжнародних і європейських норм із безпеки і здоров'я на роботі (БЗР) та трудових відносин.

За додатковою інформацією звертайтесь до Софії Литвин, національного координатора проєкту ЄС-МОП, +38 050 334 98 87, lytvyn@ilo.org

________________

 

EU-ILO project holds training on labour inspection

On 23 July 2020, the fifth online training module was conducted within the summer marathon of six online training sessions on international and EU labour standards in the framework of the EU-ILO project "Towards safe, healthy and declared work in Ukraine". This time, labour inspection was discussed.

"International labour standards are fundamental instruments to guide and frame labour and OSH legislation at national level and to promote decent work for all. Despite the importance commonly recognized to such international and national labour standards, however, the truth is that, without proper implementation and enforcement, through an appropriate system of labour inspection, they may be pointless and remain just pieces of paper.", said Antonio Santos, EU-ILO Project Manager.

Around 600 national experts, representing legislative, executive bodies, social partners and labour inspectors discussed the international labour standards on labour inspection - ILO Conventions 81 and 129 and Protocol of 1995. They also touched upon the legal measures to be taken to increase efficiency and effectiveness of Ukrainian labour inspection on the promotion, monitoring and enforcement of compliance with labour and OSH regulations, as a mean to improve working conditions. The participants also looked into several examples of EU countries' labour inspection systems. The practical cases gave the opportunity to realise the importance of the powers of labour inspectors for the improvement of working conditions, though consultation, advice and enforcement, as foreseen in the addressed ILO conventions.

The Background Paper on labour inspection provides information on the related ILO conventions and the structuring, staffing and organization of an appropriate labour inspection system.

The enclosed infographic outlines the main aspects of the international labour standards on labour inspection.

Background information: The long-term objective of the project "Towards safe, healthy and declared work in Ukraine" funded by the European Union and implemented by the International Labour Organisation is that men and women workers in Ukraine enjoy safe, healthy and declared work. The expected short-term impact is an improved compliance of Ukraine with key international and EU standards on occupational safety and health and labour relations. 

 

Contact person: Sofia Lytvyn, National Project Coordinator of EU-ILO Project, +38 050 334 98 87,              lytvyn@ilo.org

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.