08.07.2020

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] House of Europe представляє мобільний павільйон, який подорожуватиме Україною

Logo
House of Europe представляє мобільний павільйон, який подорожуватиме Україною

English version is below

 

Програма House of Europe («Дім Європи»), яку фінансує Європейський Союз, представляє концепцію мобільного павільйону. Павільйон збудують цього літа, а після зняття обмежень, пов'язаних із COVID-19, він щонайменше двічі на рік приїжджатиме у різні міста України. Павільйон стане майданчиком для різноманітних культурних подій у малих і середніх містах, яким бракує культурної інфраструктури та креативних просторів, а також слугуватиме інформаційним центром, де можна буде отримати детальну інформацію про програми від House of Europe та інші ініціативи ЄС, а також консультації щодо подання заявок на здобуття грантової підтримки.

«Від самого початку розробки програми House of Europe було зрозуміло, що ми не будемо обмежуватись комфортними умовами  Києва та аудиторією, освіченою в питаннях грантів і з досвідом міжкультурної співпраці. Для нас "Дім Європи" ‒ це в жодному разі не стаціонарна будівля, яка стоїть нерухомо в одному місці, а навпаки ‒ рухомий простір, який їде туди, де на нього є запит. Власне, так само, як і сама Європа. Мобільний павільйон слугує фізичною оболонкою, яка втілює "Дім Європи" і дозволяє йому таким чином подорожувати разом із тими можливостями, обмінами, поштовхом до позитивних змін та співпраці, які він у собі несе», —  зазначив Крістіан Дімер, керівник програми House of Europe.

Очікується, що павільйон стане цікавою точкою тяжіння для місцевої громади та гостей міста, пожвавить суспільне життя, об'єднуватиме людей із різних сфер і створить атмосферу, що сприятиме зародженню нових проєктів та ідей, — тут регулярно відбуватимуться різноманітні воркшопи, кінопокази, концерти. Міста, в які приїде павільйон, обиратимуть на відкритому конкурсі, який оголосять одразу після завершення карантину в Україні.

«Ми сподіваємось, що безпосередній досвід спілкування з командою House of  Europe, враження,  отримані в такій новітній та гнучкій конструкції, як павільйон, стануть поштовхом для вивільнення власної творчої енергії, створення нових арт-проєктів та суспільних ініціатив, що у довгостроковій перспективі збагатить культурне життя міст та містечок, які запросили до себе павільйон»,відзначила Тетяна Шульга, секторальна менеджерка напряму культури Представництва  Європейського Союзу в Україні. 

Із шести представлених на архітектурному конкурсі проєктів було обрано концепцію команди архітекторів  Івана Протасова, Яни Бучацької, Дмитра Міхєєва і Тараса Барана.

«Для House of Europe ми запропонували павільйон, який своєю формою та форматом у 360 градусів створює повноцінний громадський простір. Цей простір даватиме містянам можливість вільної комунікації, взаємодії, участі в культурних подіях. Концепція павільйону була розроблена ще до пандемії, але цікаво, що і в теперішніх умовах його форма дозволить перебувати в ньому з дотриманням соціальної дистанції»,розповів Іван Протасов, архітектор мобільного павільйону House of Europe.

Щоб забезпечити мобільність споруди, павільйон складається з чотирьох основних компонентів ‒ індивідуально виготовлених контейнерів, модульних сценічних конструкцій, оздоблювальної склопластикової решітки та дзеркального навісу, що збираються на місці. «Модульність цих матеріалів дає нам гнучкість у створенні просторових комбінацій форми для використання павільйону в різному контексті українських міст»,додав Протасов.

Два амфітеатри павільйону в різних комбінаціях зможуть прийняти майже 100 людей, третину з яких – під навісом висотою 4 метри, що захистить від дощу, сонця чи вітру. В залежності від міського середовища та програми подій павільйону споруда матиме 6 основних модифікацій. Її загальна площа – 180 квадратних метрів. 

Довідкова інформація

House of Europe — це програма, що фінансується Європейським Союзом, створена з метою підтримки професійного і творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС. Програма фокусується на культурі та креативному секторі, освіті, медицині, соціальному підприємництві, медіа й роботі з молоддю. House of Europe відкрили у жовтні 2019 року. Програма має бюджет у 12,2 мільйонів євро та надає 22 окремі лінії підтримки, що дозволяють українцям брати участь у стажуваннях, навчальних подорожах, нетворкінгу, резиденціях та інших формах професійного обміну в ЄС. 

House of Europe приділяє особливу увагу регіонам України: окрім мобільного павільйону, програма розвиває поп-ап-формат «Дому Європи», співпрацюючи з місцевими хабами та креативними підприємцями у Рівному та Дніпрі.

Goethe-Institut в Україні керує програмою House of Europe. Британська Рада, Французький Інститут та Чеський Центр є консорціум-партнерами проєкту.

За додатковою інформацією звертайтеся до Олексія Педосенка oleksii.pedosenko@houseofeurope.org.ua або за телефоном +38 067 408 40 26.

 

____________________________________________

 

 

House of Europe presenting Mobile Pavilion to travel across Ukraine 

The EU-funded House of Europe programme is presenting the concept of Mobile Pavilion. It is expected to be constructed this summer and will travel across Ukraine at least two times a year after the COVID-19-related restrictions are lifted in Ukraine. It will host various cultural events in small and medium-sized cities lacking cultural infrastructure and creative spaces, serve as an info-point where people can get detailed information about the programme lines of House of Europe, other EU opportunities, and get guidance on the application process. 

"From the very beginning, it was clear for us that we wouldn't want to limit ourselves with sitting in the Kyiv comfort-zone, among the grant-experienced, interculturally versed. We understand the House of Europe not as a building that stands at one place, but as a moving space that comes into being wherever there are people that relate to it – quite a bit like Europe itself. The Mobile Pavilion gives us exactly the physical structure we need to take our House of Europe travelling, and with it the opportunities, the exchange, and the impetus for collaboration and the positive change it carries along," Christian Diemer, Head of the House of Europe programme, commented.

It is expected that the Pavilion will turn into an interesting and attractive spot for local people and visitors of the cities, invigorate civic life in the city, and connect people from different fields, creating in such a way the atmosphere which will encourage new projects and ideas to be developed. Different workshops, movie screenings, concerts will be held there regularly. The open call for the cities willing to host the Pavilion may be announced soon after the end of the quarantine in Ukraine.

"We hope that the experience of direct communication with House of Europe team, the impressions gained at such an innovative and flexible construction as the Pavilion will inspire visitors to release their creative energy, come up with new art projects and social initiatives, and that in the long-term perspective it will enrich the cultural life of the cities hosting the Pavilion," noted Tetiana Shulha, Coordinator for the Sector of Culture, EU Delegation in Ukraine.

The winning concept was selected out of six presented concepts and was designed by the team of architects ‒ Ivan Protasov, Yana Buchatska, Dmytro Miheev, and Taras Baran.

"We developed a pavilion for House of Europe, which will create a unique public space with its form and 360-degree orientation. The locals will have a chance to communicate, interact with each other, and attend cultural events in it. The concept of the Pavilion was developed before the pandemic, but an interesting fact is that even in the current circumstances it's possible to keep social distancing inside of it," Ivan Protasov, architect of the Mobile Pavilion, says.

Four core elements which can be assembled on the ground ‒ customised containers, modular stage constructions, fiberglass lattice finish, and mirror canopy ‒ are used to make the Pavilion mobile. "The fact that these components are modular gives us flexibility and opportunity to assemble the Pavilion in different ways and have different combinations, adjusting in such a way to the city context," added Ivan Protasov.

Different configurations of two amphitheaters of the Pavilion can hold up to 100 people, one third under the 4-meter-high canopy protecting visitors from the sun, rain, and wind. The construction may take six different configurations depending on the city context and programme developed. The total area of the construction is 180 square meters.

Background information

House of Europe is an EU-funded programme fostering professional and creative exchange between Ukrainians and their colleagues in EU countries. The programme focuses on different professional fields: culture and creative industries, education, health, social entrepreneurship, media, and youth. House of Europe was launched in October 2019. The programme has a budget of EUR 12.2 mln to support 22 separate programme lines enabling Ukrainians to go for conferences, professional events, internships, and networking in the EU, or to enrol in study tours, residencies, trainings, and other forms of support. 

House of Europe pays special attention to the regional aspect: besides the Mobile Pavilion, in cooperation with local hubs and creative entrepreneurs in Rivne and Dnipro, House of Europe developed the format of Pop-up Hubs.

Implementation of the House of Europe Programme is led by Goethe-Institut Ukraine with the British Council Ukraine, Institut français d'Ukraine, and Czech Centre as consortium partners.


For details, please contact Oleksii Pedosenko via oleksii.pedosenko@houseofeurope.org.ua or at +38 067 408 40 26.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.