13.07.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Тижневий анонс онлайн-подій у Європейському Союзі та Україні: 13 – 19 липня

Logo
Тижневий анонс онлайн-подій у Європейському Союзі та Україні: 13 – 19 липня

English version is below

Анонси онлайн-подій: 13 - 19 липня

Події в Україні

 

Дата

 

Подія

Додаткова інформація

12-26.07

«Проектний підхід та грантове фінансування»

Організовано за підтримки CEASC

Деталі: тут

13-21.07

«Інструменти фасилітації для ефективного онлайн-навчання»

Організовано за підтримки CEASC

Деталі: тут

Реєстрація: тут

14-27.07

«Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність»

Організовано за підтримки CEASC

Деталі: тут

Реєстрація: тут

15.07

«Концепція віктимізації, необхідність підтримки потерпілих та свідків та її еволюція»

Організовано за підтримки проєкту «Право-Justice»

Навчальний курс

«Підготовка тренерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду»

Деталі: тут

Реєстрація до 7 липня: тут

15.07

«Україна сьогодні: від першого року Зеленського при владі до Covid-19 та місцевих виборів»

Організовано за підтримки «Офісу зв'язку українських аналітичних центрів у Брюсселі» та «Європейського фонду за демократію»

Деталі: тут

Реєстрація до 14 липня: тут

15.07

«Онлайн-дискусія про культурні відносини та COVID-19»

Організовано за підтримки EUNIC

Деталі: тут

Реєстрація: тут

16.07

«Неповна зайнятість»

Організовано за підтримки проєкту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні»

Серія онлайн-тренінгів щодо міжнародних і європейських стандартів з питань праці

Деталі: тут

Реєстрація: тут

17.07

«Судова безпека в умовах порушення громадського порядку»

Організовано за підтримки  проєкту «Право-Justice»

 

Деталі: тут

17.07

«Досвід віктимізації. Розуміння потреб потерпілих та свідків»

Організовано за підтримки проєкту «Право-Justice»

 

Навчальний курс

«Підготовка тренерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду»

Деталі: тут

Реєстрація до 7 липня: тут

Майбутні події

20-22.07

Онлайн-дискусія «Як владі та ГО втілити проєкт за підтримки ЄС: успішні кейси»

Організовано за підтримки «Будуймо Європу в Україні»

Деталі: тут

Можна дивитись:

20 липня тут

21 липня тут

22 липня тут

21.07

Онлайн-конференція «Співробітництво територіальних громад у сфері адміністративних послуг»

Організовано за підтримки «U-LEAD з Європою»

Деталі: тут

Реєстрація до 16 липня: тут

22.07

«Вступ до оцінки потреб - продовження. Інвентаризація послуг. Реферали»

Організовано за підтримки проєкту «Право-Justice»

Навчальний курс

«Підготовка тренерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду»

Деталі: тут

Реєстрація до 7 липня: тут

23.07

«Інспекція праці»

Організовано за підтримки проєкту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні»

Серія онлайн-тренінгів щодо міжнародних і європейських стандартів з питань праці

Деталі: тут

Реєстрація: тут

24.07

«Планування безпеки»

Організовано за підтримки проєкту «Право-Justice»

 

 

Навчальний курс

«Підготовка тренерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду»

Деталі: тут

Реєстрація до 7 липня: тут

29.07

«Спілкування з вразливими особами. Акцент на жертвах сексуального та ґендерного насильства»

Організовано за підтримки проєкту «Право-Justice»

Навчальний курс

«Підготовка тренерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду»

Деталі: тут

Реєстрація до 7 липня: тут

30.07

«Безпека і здоров'я на роботі»

Організовано за підтримки проєкту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні»

Серія онлайн-тренінгів щодо міжнародних і європейських стандартів з питань праці

Деталі: тут

Реєстрація: тут

31.07

«Спілкування зі спеціальними групами: дружнє спілкування з дітьми. Роль сприятливого для дітей середовища та спілкування для отримання доказів»

Організовано за підтримки проєкту «Право-Justice»

Навчальний курс

«Підготовка тренерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду»

Деталі: тут

Реєстрація до 7 липня: тут

2-7.08

«Третя Літня Школа з написання проєктів»

Організовано за підтримки CEASC

Деталі: тут

 

5.08

«Вступ до стабілізації жертв»

Організовано за підтримки проєкту «Право-Justice»

Навчальний курс

«Підготовка тренерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду»

Деталі: тут

Реєстрація до 7 липня: тут

7.08

«Вступ до управління конфліктами та кризового втручання»

Організовано за підтримки проєкту «Право-Justice»

Навчальний курс

«Підготовка тренерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду»

Деталі: тут

Реєстрація до 7 липня: тут

29.08-12.09

«Міжнародне освітнє стажування»

Організовано за підтримки CEASC

Деталі: тут

Реєстрація: тут

 

 

___________________________________________

 

 

Weekly online announcement leaflet

 

Online announcements: 13 19 July

 

Events in Ukraine

Date

Event

Relevant information

12-26.07

"Project approach and grant funding"

By CEASC

Details: here

13-21.07

"Facilitation tools for fast online learning"

By CEASC

Details: here

Registration: here

 

14-27.07

"International projects: writing, application, management and reporting"

By CEASC

Details: here

Registration: here

 

15.07

"The concept of victimisation, the need to support victims and witnesses and its evolution"

By Pravo-Justice

Course

"Preparation of trainers for the implementation of services for vulnerable categories of court users "

Details: here

Registration until 7 July: here

15.07

"Ukraine Today: From 1 year of Zelensky to Covid-19 to Upcoming Local Elections"

By  Ukrainian Think Tanks Liaison Office in Brussels and The European Endowment for Democracy

Details: here

Registration until 14 July: here

15.07

"Online talk: Cultural relations and COVID-19"

By EUNIC

Details:  here

Registration: here

16.07

"Part time"

By EU-ILO Project Towards safe, healthy and declared work in Ukraine

Online Training Series on International and EU Labour Standards

Details: here

Registration: here

17.07

 "Judicial security under the conditions of violation of public order"

By Pravo-Justice

Details: here

17.07

"Experience of victimisation. Understanding the needs of victims and witnesses"

By Pravo-Justice

Course

"Preparation of trainers for the implementation of services for vulnerable categories of court users "

Details: here

Registration until 7 July: here

Looking ahead

20-22.07

Online discussion "How civil servants and NGOs can implement EU funded projects: success stories"

By Building Europe in Ukraine

Details: here

You can watch:

20 July here

21 July here

22 July here

21.07

Online conference "Cooperation of territorial communities in the field of administrative services"

By U-Lead with Europe

Details: here

Registration until 16 July: here

22.07

"Introduction to assessment of needs - continuation. Inventory of services. Referrals"

By Pravo-Justice

Course

"Preparation of trainers for the implementation of services for vulnerable categories of court users "

Details: here

Registration until 7 July: here

23.07

"Labour inspection"

By EU-ILO Project Towards safe, healthy and declared work in Ukraine

Online Training Series on International and EU Labour Standards

Details: here

Registration: here

24.07

"Security planning"

By Pravo-Justice

Course

"Preparation of trainers for the implementation of services for vulnerable categories of court users "

Details: here

Registration until 7 July: here

29.07

"Communication with vulnerable individuals. With emphasis on victims of sexual and gender-based violence "

By Pravo-Justice

Course

"Preparation of trainers for the implementation of services for vulnerable categories of court users "

Details: here

Registration until 7 July: here

30.07

"OSH"

By EU-ILO Project Towards safe, healthy and declared work in Ukraine

Online Training Series on International and EU Labour Standards

Details: here

Registration: here

31.07

"Communication with special groups: friendly communication with children. The role of a child-friendly environment and communication to obtain evidence "

By Pravo-Justice

Course

"Preparation of trainers for the implementation of services for vulnerable categories of court users "

Details: here

Registration until 7 July: here

2-7.08

"Third Summer School of Project Writing"

By CEASC

Details: here

 

5.08

"Introduction to victims' stabilisation"

By Pravo-Justice

 

 

Course

"Preparation of trainers for the implementation of services for vulnerable categories of court users "

Details: here

Registration until 7 July: here

7.08

"Introduction to conflict management and crisis intervention"

By Pravo-Justice

 

Course

"Preparation of trainers for the implementation of services for vulnerable categories of court users "

Details: here

Registration until 7 July: here

29.08-12.09

"International educational internship"

By CEASC

Details: here

Registration: here

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.