04.06.19

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Інформаційні заходи від Представництва ЄС у Луганській області

Logo
Інформаційні заходи від Представництва ЄС у Луганській області

English version is below

Європейський Союз для всіх у Сєвєродонецьку: заходи та можливості для всіх охочих будуть представлені під час інформаційного візиту в Луганській області 5-9 червня

 

Що? Гра «Eurosession» для молоді на тему Європейського Союзу

Для кого? Учасники Євроклубів та інших європейських проектів, студенти, школярі, активна молодь.

Коли? 5 червня, 14:30 – 16:00

Де? м. Рубіжне, Центр культури та дозвілля студентів Луганського державного медичного університету, просп. Московський, 25-А, актова зала, 2-й пов.

Коли? 7 червня, 11:00 – 12:30

Де? м. Сєвєродонецьк, Центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, вул. Сметаніна, 5А, каб. 305.

Eurosession на європейську тематику – це гра, яка в розважальний спосіб підвищує рівень обізнаності молоді про Євросоюз, країни-члени ЄС, їх визначні пам'ятки, історичні події, традиції тощо. Також учасники гри покращать свої інтелектуальні навички та відчують командний дух.

 

Що?  Публічна презентація «Пріоритети ЄС в Україні, огляд програм і можливостей, а також інформаційних ресурсів Представництва ЄС»

Коли?  5 червня, 17:00 – 18:30

Де? м. Рубіжне, Рубіжанська міська рада, пл. Володимирська, 2, ауд. 114, 1-й пов.

Для кого? Представники місцевої влади і неурядових організацій, підприємці, молодь, освітяни, зацікавлені жaителі міста.

На заході презентуватимуть довгострокові програми та проекти в сфері бізнесу, освіти, культури, можливостей для молоді та ін., які будуть доступні щонайменше до 2020 року. Також можна буде дізнатися про можливості співпраці з Представництвом ЄС в Україні.

Серед презентованих програм та проектів: COSME, Enterprise Europe Network, Horizon 2020, Creative Europe, Erasmus+, EU Study Days та ін.

 

Що?  Дискусія-тренінг «European projects lab for NGOs»

Коли?  6 червня, 14:00 – 17:00

Де? м. Сєвєродонецьк, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, вул. Донецька, 43, навчальний корпус, ауд. 101, 1-й поверх

Для кого? Представники громадських організацій, які співпрацюють з проектами Євросоюзу та зацікавлені в продовженні співпраці, або ж такі, що розглядають можливість розпочати таку діяльність.

Учасники заходу зможуть презентувати власні проекти, які отримали грантову підтримку від ЄС, або поділитися своїми ідеями для грантових заявок.

Подача заявок за посиланням: http://bit.ly/NGOs-training2019

Подія на Facebook: https://www.facebook.com/events/814626348920323/

 

Що?  Семінар «Участь у європейських торговельних форумах і виставках: можливості для українського бізнесу»

Коли?  7 червня, 14:00 – 17:00

Де? м. Сєвєродонецьк, Луганський Центр розвитку місцевого самоврядування, вул. Гагаріна, 78-Б.

Основні теми заходу: - Як підприємцю обрати захід для промотування свого бізнесу; - Просування товарів і послуг в Європейській Мережі Підприємств; - EEN календар як ефективний метод пошуку спеціалізованих бізнес-заходів та контактів із потенційними покупцями та партнерами; - Підвищення ефективності участі в міжнародних виставках; - Послуги інтернаціоналізації бізнесу від Офісу з просування експорту України тощо.

Реєстрація обов'язкова за посиланням: http://bit.ly/biz-seminar2019

Подія на Facebook: https://www.facebook.com/events/444932716304130/

 

Що?  Єврошколи (EU Study Days)

Коли?  6-9 червня

Де? м. Сєвєродонецьк, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, проспект Центральний 59а, 227 аудиторія

Для кого? студенти українських ВНЗ та нещодавні випускники

Проект дає можливість молоді отримати глибші знання про ЄС та двосторонні відносини з Україною від ключових експертів у галузі.

 

Що? Інтерактивний захід для молоді «Відкрий Європу за 100 хвилин»

Коли? 6 червня, 9:30 – 12:00

Де? м. Сєвєродонецьк, Міська молодіжна бібліотека ім. Йосипа Курлата, вул. Курчатова,17

Для кого? Діти від 7 до 13 років

Відвідувачі матимуть 100 хвилин, щоб перевірити свої знання про ЄС, дізнатись як був створений Європейський Союз, згадати його географію та історію, вивчити цікаві фрази європейськими мовами.

 

Що? Дні кар'єри ЄС

Коли? 7 червня, 12:00 – 17:00

Де? м. Сєвєродонецьк, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, проспект Центральний 59а

Для кого? Для студентів, підприємців, представників ГО, активних молодих людей

Учасники дізнаються про глобальні європейські тренди на ринку праці та актуальні потреби роботодавців; про тренінги та можливості стажування. Також відвідувачі отримають практичні поради щодо майбутнього працевлаштування та зможуть познайомитися з місцевими роботодавцями.

 

 

***

 

EU Delegation's information activities in Luhansk oblast

 

European Union for all in Sievierodonetsk: plenty of events and opportunities for all citizens will be presented during informational activities in Luhansk oblast on 5-9 June:

 

What?  Interactive event for local youth: 'Eurosession'

For whom?  Participants of Euroclubs and other European projects, students, schoolchildren, active youth.

When? 5 June, 14:30 – 16.00 Where? Rubizhne, Center of Culture and Leisure of Students of Luhansk State Medical University, 25-A, Moskovskyi ave, assembly hall, 2nd floor

When? 7 June, 11:00 – 12:30 Where? Sievierodonetsk, Center for Vocational Education and Training of the State Employment Service, 5A, Smetanina str., aud. 305

Eurosession on the European Union is aimed at helping young people to improve their knowledge of European Union, EU member states, their prominent figures, cultural heritage, historical events, traditions etc. In addition, the game will help to improve participants' intellectual skills and feel the team spirit.

 

What?  Public presentation 'EU priorities in Ukraine, an overview of programs and opportunities, as well as information resources of EU Delegation to Ukraine'

When? 5 June, 17:00 – 18:30

Where? Rubizhne, Rubizhne City Council, 2, Volodymyrska sq., aud. 114, 1st floor

For whom? Local authorities, NGOs representatives, entrepreneurs, youth, educators, interested citizens.

During the presentation, long-term EU educational, youth, cultural and business programs and projects, which are available for Ukraine at least until 2020, will be presented, as well, as cooperation opportunities from the EU Delegation to Ukraine.

Among the programs to be presented: COSME, Enterprise Europe Network, Horizon 2020, Creative Europe, Erasmus+, EU Study Days, etc.

 

What?  Discussion-training: 'European projects lab for NGOs'

When?  6 June, 14:00 – 17:00

Where? Sievierodonetsk, East Ukrainian Volodymyr Dahl National University, 43, Donetska str., educational campus, aud. 101, 1st floor

For whom? NGOs promoting EU values, who have the experience of participation in EU grant projects, are interested in further cooperation with the EU or consider an option to start this activity.

Application form is available here: http://bit.ly/NGOs-training2019

Event on Facebook: https://www.facebook.com/events/814626348920323/

 

What?  Workshop for entrepreneurs 'Participation in the European trade forums and fairs: opportunities for Ukrainian business'

When?  7 June, 14:00 – 17:00

Where? Sievierodonetsk, Luhansk Separated Unit of the "Center for Local Self-Government Development", 78-B, Haharina str.

Main topics: - Choosing the entrepreneurial event for effective promotion of your business; - Promotion of goods and services in the Enterprise Europe Network system, innovation support and EEN calendar; - How to increase the efficiency of participation in European trade forums and fairs; - Services of internationalization of business from the Export Promotion Office of Ukraine; - Practical advice of participation in European trade forums and fairs, etc.

Registration is available here: http://bit.ly/biz-seminar2019

Event on Facebook: https://www.facebook.com/events/444932716304130/

 

What?  EU Study Days

When?  6-9 June

Where? Sievierodonetsk, East Ukrainian Volodymyr Dahl National University, 59-A, Tsentralnyi Avenue, aud. 227, 2nd floor

Project provides the opportunity for Ukrainian university students and graduates to gain deeper knowledge about the European Union and EU-Ukraine relations from key experts in the field and from different viewpoints.

 

What?  Interactive event for youth: 'Discover Europe for 100 minutes'

When?  6 June, 09:30 – 12:00

Where? Sievierodonetsk, Joseph Kurlat City Library for Youth, 17, Kurchatova str.

For whom? Youth of 7-13 years old.

Participants in the event will have 100 minutes to check their knowledge of the European Union, as well as to learn about the way EU was created, where the name "Europe" comes from, to recall the geography, history, culture and even cuisine of Europe, to study phrases in various European languages.

 

What?  EU Career Day

When?  7 June, 12:00 – 17:00

Where? Sievierodonetsk, East Ukrainian Volodymyr Dahl National University, 59-A, Tsentralnyi Avenue.

For whom? Students, entrepreneurs, representatives of NGOs, civil servants, active young people.

The participants of the event will learn about the global and European trends in professional competencies and the current needs of employers; they will get information on training and internships opportunities. In addition, young people will receive tips from professionals on employment related issues, find out more on writing a resume and passing an interview. They will also have an opportunity to get in touch and interact with representatives of leading local companies.

 

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.