27.06.15

Минув рік після підписання Угоди про асоціацію

Минув рік після підписання Угоди про асоціацію

27 червня 2015 року минув рік від підписання Угод про асоціацію між ЄС та Грузією, Молдовою та Україною. Громадяни цих країн уже починають відчувати переваги від підписання угоди.
«Стало легше дихати. Ми маємо відчуття, що майбутнє в наших руках – попри всю трагедію та всі складнощі нинішньої ситуації», - говорить Володимир Єрмоленко, філософ та університетський викладач з України.
Цього тижня відзначається рік від моменту, коли ЄС підписав Угоди про асоціації з Грузією, Молдовою та Україною. Кожна Угода про асоціацію також включає в себе розділ про так звану «глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі», яка відкриває шлях для глибшої торгівлі з ЄС, наближуючи ці країни ближче до ЄС, ніж коли-небудь. Ближчі відносини Україна та ЄС дали Володимирові можливість спілкуватися з новою аудиторією, адже він почав виступати з лекціями в різних країнах Європи, а європейська преса публікує його статті.
Водночас ЄС надає підтримку його країні, яка стикається з серйозними проблемами. Однією з найбільших є продовження конфлікту у східних регіонах країни.
Угоди про асоціацію також допомогли Грузії, Молдові та Україні дістати доступ до найбільшого внутрішнього ринку світу, що об'єднує понад 500 мільйонів споживачів. Семен Золотко, фермер з Молдови, бачить вигоди для свого бізнесу: «Європейський ринок зараз відкритіший для нас, і ми можемо експортувати свою продукцію».
Експорт Молдови до ЄС минулого року виріс на 20%, і він зростає більше, ніж зовнішня торгівля Молдови в цілому (+8%). Коли частина російських ринків для молдовських товарів виявилася закритою, ЄС прийшов на допомогу та дозволив замінити втрачені російські ринки на європейські. «Аби попередити великі втрати у нас, ЄС прийшов нам на допомогу, дозволивши постачати 80 тон яблук до державних інституцій, наприклад притулків для дітей-сиріт».
Так само, протягом шести місяців після підписання Угоди про асоціацію, на 12% виріс експорт Грузії до ЄС. Підприємець Реваз Джанелідзе із Цхалтубо експортує на європейські ринки свіжі трави з Грузії. «Ми хочемо мати стелажі з нашою продукцією в усіх європейських супермаркетах», - говорить він, показуючи на стелажі зі своїми товарами. Угода про асоціацію дає йому можливість використати потенціал ринків ЄС, на яких живуть понад 500 мільйонів споживачів.
Малі та середні підприємства, на кшталт тих, якими займається Семен чи Реваз, часто стикаються зі складнощами, пов'язаними з потребою відповідати стандартам ЄС, що є вимогою для імпорту до Євросоюзу. ЄС надав грантову підтримку, яка здатна привабити 2 мільярди євро нових інвестицій, аби надати малим та середнім підприємствам Грузії, Молдови та України можливість відповідати європейським стандартам на продукцію.
Приєднуйтеся до кампанії #1YearTogether, на Фейсбуку та Твітері. У рамках цієї кампанії ви можете розказати чи дізнатися про інші історії.
Більше інформації:

#1YearTogether - Our future is in our hands

27 June 2015: One year on from the signature of the EU Association Agreements with GeorgiaMoldova and Ukraine, citizens in partner countries are starting to feel the benefits.
"It has become easier to breathe. There is a feeling that our future is in our hands despite all the tragedy and all the difficulties," says Volodymyr Yermolenko, a philosopher and university professor from Ukraine. This week marks one year since the EU signed Association Agreements with Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine. Each Association Agreement also includes a so-called Deep and Comprehensive Free Trade Area which opens the way for increased trade with the EU, bringing the three countries closer to the EU than ever before. For Volodymyr, Ukraine's closer relations with the EU have exposed him to new audiences as he has started giving lectures in Europe and European journals now publish his articles. At the same time, the EU is providing support to his country as it faces significant challenges, not least the ongoing conflict affecting the Eastern regions.
The Association Agreements have also helped Georgia, Moldova and Ukraine to access the biggest internal market in the world, with more than 500 million customers. Simion Zolotco, a farmer from Moldova, has seen the benefits for his business first hand: "The European market is now open for us and we can export our products."
Moldova's exports to the EU increased by 20% last year, growing faster than general trade, which went up by 8%. When parts of the Russian market were closed to Moldovan trade, the EU was there to replace that business. Simion explains: "To prevent big losses on our side, the EU helped us to give 80 tons of apples to public institutions such as orphanages."
Georgia has also seen its exports to the EU rise by 12% in the first six months of the Association Agreement. Entrepreneur Revaz Janelidze from Tskaltubo targets the European market with fresh herbs from Georgia. He points to stands with his produce: "We want to have similar stands in every European supermarket." The Association Agreement gives him the chance to tap into the potential of the EU market with its 500million plus consumers.
Small and medium-sized enterprises, like those of Simion and Revaz, often struggle to meet the product standards for imports to the European Union. The EU has given grant funding that is set to unlock €2 billion of new investments to help SMEs upgrade to European product standards.
Join the #1YearTogether campaign on Facebook and Twitter to find more stories.
Read more here:

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.