26.06.15

Заява Моґеріні з нагоди Міжнародного дня підтримки жертв катувань


Заява Моґеріні з нагоди Міжнародного дня підтримки жертв катувань

Заява Високого представника ЄС / Віце-президента Європейської Комісії Федеріки Моґеріні з нагоди Міжнародного дня підтримки жертв катувань, що відзначається під егідою ООН 26 червня.
Сьогодні, коли ми відзначаємо Міжнародний день підтримки жертв катувань, ми подумки солідарні з усіма тими людьми по всьому світу, хто страждав чи продовжує страждати від цих жахливих дій. ЄС ніколи не відмовиться від своєї рішучої позиції щодо протидії катуванням та викорінення цієї практики, а також іншого жорсткого, нелюдяного чи принижувального поводження з людьми чи покарання, які однозначно забороняються міжнародним правом.
ЄС підтримує Ініціативу з реалізації Конвенції проти катувань та її зусилля, спрямовані на досягнення всесвітньої ратифікації та, що найважливіше, реалізації цієї Конвенції до 2024 року. Ми зробимо якнайбільше для досягнення цієї мети. Наша рішуча налаштованість посилити діяльність щодо боротьби проти тортур також віддзеркалена Комюніке Єврокомісії щодо Плану дій ЄС на захист прав людини, розрахованого на 2015-2019 роки.
У цій роботі ми максимально використовуємо наші політичні інструменти, а також надаємо фінансову підтримку. ЄС, завдяки Європейському інструменту з підтримки демократії та прав людини, є одним із найбільших донорів у цій сфері. Він фінансує низку проектів, спрямованих на попередження катувань, підвищення відповідальності людей, протидію безкарності та реабілітацію жертв тортур. Разом із громадянським суспільством ми підтримуємо кампанії з підвищення рівня усвідомлення громадян, з розробки механізмів попередження катувань та моніторингу їхнього застосування, а також зі створення реабілітаційних центрів, що допомагають жертвам та їхнім родинам відновлювати свої життя.
ЄС надзвичайно цінує роботу, здійснену Спеціальним доповідачем ООН, Комітетом проти катувань, Підкомітетом з попередження катувань та Комітетом з попередження катувань Ради Європи, а також іншими міжнародними механізмами, і закликає усі держави виконати їхні рекомендації.
Викорінення катувань вимагає політичної волі, спільних зусиль та спільної роботи на рівні всього світу. ЄС завжди був і залишатиметься в авангарді цих зусиль.

Statement by the High Representative/Vice-President Frederica Mogherini on the occasion of the United Nations International Day in Support of Victims of Torture, 26 June 2015

Today, as we celebrate the International Day in Support of Victims of Torture, our thoughts go to all those around the world who have been and continue to be exposed to this horrible practice. The EU will never give up its staunch commitment to the prevention and eradication of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, which are unequivocally prohibited under international law.
The EU supports the Convention against Torture Initiative and its efforts to achieve global ratification and, most importantly, implementation of the Convention against Torture by the year 2024. We will do our utmost to contribute to the achievement of this goal. Our commitment to enhance activities to combat torture is also reconfirmed in the Communication on the EU Action plan on Human Rights 2015-2019.
In this work we are using our political tools to the maximum, coupled with financial support. Through the European Instrument for Democracy and Human Rights, the EU is one of the major donors in this field and funds a number of activities to prevent torture, increase accountability, fight impunity and rehabilitate victims of torture. Together with civil society we are supporting awareness raising campaigns, the development of prevention and monitoring mechanisms as well as rehabilitation centres to help victims and their families to rebuild their lives.
The European Union expresses its appreciation for the work undertaken by the UN Special Rapporteur, the Committee Against Torture, the Subcommittee for the Prevention of Torture, and the Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and other international mechanisms, urging all states to implement their recommendations.
Eradication of torture requires political will, joint effort and global teamwork. The EU has always been and will remain at the frontline of these efforts.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.