03.06.15

Представництво ЄС запрошує на акцію «ЄВРОАВТОБУС: ОБ’ЄДНАЙМО УКРАЇНУ» у твоєму місті


Представництво ЄС запрошує на акцію «ЄВРОАВТОБУС: ОБ'ЄДНАЙМО УКРАЇНУ» у твоєму місті

Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує на вуличний інформаційно-пізнавальний захід «ЄВРОавтобус: об'єднаймо Україну», який відбудеться:

 • 6 червня (субота) о 12.00 у м. Дрогобич за адресою: площа Ринок біля Дрогобицької міської ради
 • 7 червня (неділя) о 16.00 у м. Ужгород за адресою: Театральна площа біля сцени
 • 11 червня (четвер) о 16.00 у м. Харків за адресою: Конституційна площа біля Історичного музею
 • 12 червня (п'ятниця) о 16.00 у м. Полтава за адресою: вул. Жовтнева біля Театральної площі

Організатори запрошують зустріти ЄВРОавтобус у своєму місті, поспілкуватися з дипломатами Представництва Європейського Союзу в Україні, взяти участь в конкурсах та вікторинах на знання фактів про ЄС, разом з митцями розмалювати магніти-символи різних країн Європи, взяти участь у селфі-флешмобі #Europabus, відвідати вуличну бібліотеку та фотовиставки на європейську тематику.
ВХІД ВІЛЬНИЙ, УЧАСТЬ БЕЗКОШТОВНА!

ЄВРОавтобус – це альтернативний спосіб проведення освітніх заходів на європейську тематику, який покликаний об'єднати Україну та ЄС і збільшити інтерес жителів міст до питань євроінтеграції. Втілення таких освітніх програм розпочала Фундація Регіональних Ініціатив ще у 2007 році.
ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
 • Ігри, вікторини та конкурси на знання фактів про ЄСДолучайся до дискусій про Європу та отримай приз за активну участь
 • Селфі-флешмоб #EuropabusЗроби селфі з хештегом #Europabus з місця події, опублікуй фото в соціальних мережах (Facebook, Twitter) та напиши, що означає бути європейцем. Найкращі фото та гасла отримають відзнаку.
 • Вулична фотовиставка «ЄВРОсушка» – обмін фотографій, які передають красу Європи та України, зображують європейські цінності через людей, архітектуру, події, тощо
  Принось власні фото, зроблені в Україні чи Європі, та забери на згадку роботи інших учасників
 • Фотовиставка Департаменту Гуманітарної допомоги та цивільного захисту Європейської Комісії (ECHO) на тему «Україна: лихо, втрати та надії»Дізнайся більше про гуманітарну допомогу конфліктним зонам України від ЄС та партнерських організацій
 • Майстер-клас з малювання на воді «ЄСтвори в Україні»Розмалюй символи європейських міст за допомогою техніки малювання на воді «ебру»

 • Пазл-зона/ігровий майданчик: «Склади карту Європи»
  Вивчай географію Європи

 • Вулична бібліотека з обміну книжок«Bookcrossing» – забери з собою будь-яку книгу до душі та отримай інформаційні матеріали на європейську тематику

 • Завершення акції флеш-мобом «Звуки радості: гімн Європи-України»Заспівай слова гімну України під музику гімну Європейського Союзу

Ініціатива «ЄВРОавтобус: об'єднаймо Україну» відбувається в рамках інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні», яку Представництво ЄС проводить протягом року по всій Україні. Мета інфокампанії – поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС. До участі у заходах в рамках інформаційної кампанії Представництва ЄС запрошуються усі охочі. Приходь та приводь своїх друзів!
Для детальної інформації, будь ласка, звертайтесь до: Ольги Гуртовенко, ogurtovenko@internews.ua, 050 82 02 777.

The EU Delegation invites to the event "EUROBUS: UNITING UKRAINE" in your city


The Delegation of the European Union to Ukraine invites for street information and educational event "EURObus: uniting Ukraine" which will take place:
 • On June, 6th (Saturday) at 12 p.m. in Drohobych, address: Rynok Square close to Drohobych City Council
 • On June, 7th (Sunday) at 4 p.m. in Uzhhorod, address: Teatralna Square close to the stage
 • On June, 11th (Thursday) at 4 p.m. in Kharkiv, address: Konstytutsii Square close to Historical Museum
 • On June, 12th (Friday) at 4 p.m. in Poltava, address: Zhovtneva Str. close to Teatralna Square


Organizers invite to meet EURObus in your city, communicate with the EU diplomats from the Delegation of the European Union to Ukraine, take part in contests and quizzes on knowledge of facts about the EU, paint magnets-symbols of various European countries together with the artists, participate in selfie-flash-mob #Europabus, visit street library and photo exhibitions dedicated to European topics.
PARTICIPATION IS FREE!
EURObus is an alternative way of organizing educational events on European issues aimed at uniting Ukraine and the EU and enhancing interest of city residents to the Euro integration issues. Such kind of education tours were initiated by all-Ukrainian youth NGO "Foundation for Regional Initiatives" back in 2007.
PRELIMINARY AGENDA OF THE EVENTS:
 • Games, quizzes and contests on knowledge of facts about the EUJoin the discussions about Europe and win a prize for active participation

 • Selfie-flashmob #EuropabusTake a selfie with a hashtag #Europabus from the event location, publish the photo in social media (Facebook, Twitter) and write what it means to be European. The best photos and slogans shall receive awards.

 • Street photo exhibition "EUROsooshka" – sharing of photos which depict the beauty of Europe and Ukraine, represent European values through people, architecture, events etc.
  Bring your own photos taken in Ukraine or Europe and take the works of other participants as a keepsake

 • Photo exhibition of the European Commission's Humanitarian aid and Civil Protection department (ECHO) "Ukraine: distress, loss and hope"Learn more about humanitarian aid for the conflict zones in Ukraine from the EU and partner organizations

 • Workshop on painting on water "EUcreate in Ukraine"Paint symbols of European cities using "paper marbling" technique

 • Puzzle-zone/ playground "Make up the map of Europe"Learn geography of Europe

 • Street "bookcrossing" library"Bookcrossing" - take any book you like with you and get informational materials on European topics

 • Closing of the event with a flash-mob "Sounds of Joy: Anthem of Europe-Ukraine"Sing the words of Ukrainian anthem to the music of the anthem of the European Union

The initiative "EURObus: Uniting Ukraine" is taking place in the framework of the information campaign "Building Europe in Ukraine" held by the EU Delegation throughout the year all over Ukraine. The goal of the campaign is to promote European values and enhance Ukrainians' knowledge concerning the development of EU-Ukraine relations. All interested are invited to take part in the events in the framework of the information campaign of the EU Delegation. Come and bring your friends!

For further information, please, contact Olga Gurtovenko, ogurtovenko@internews.ua, 050 82 02 777.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.