18.06.15

В Одесі обговорюють стратегію реформ сектору юстиції: розпочато пілотну ініціативу щодо створення регіональних рад з питань реформи юстиції


В Одесі обговорюють стратегію реформ сектору юстиції: розпочато пілотну ініціативу щодо створення регіональних рад з питань реформи юстиції

Київ, 18 червня 2015 р.
19 червня 2015 року проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» проведе перше засідання Регіональної ради з питань реформи юстиції в м. Одеса, на якому ключові суб'єкти сектору юстиції Одеської області обговорюватимуть Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки та інші теми. Подія відбудеться в рамках пілотної ініціативи зі створення регіональних рад з питань реформи юстиції, метою яких є допомога українським партнерам у зміцненні інституційної співпраці, що є важливою передумовою для успішного впровадження реформи сектору юстиції. Пілотна ініціатива також впроваджуватиметься у Львові та Харкові.
«Ідея полягає в тому, щоб ми могли зібрати разом представників судової влади, прокуратури та адвокатури з метою визначення та обговорення ними проблемних питань, пов'язаних з реалізацією Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, яка нещодавно була прийнята Президентом України. Єдине розуміння та співпраця між усіма ключовими інституціями сектору юстиції дуже важливі для ефективної імплементації Стратегії,» – зазначив Д-р Віргіліюс Валанчюс, Керівник групи експертів Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні».
У першому засіданні Одеської Регіональної ради з питань реформи юстиції, модератором якого буде Віргіліюс Валанчюс, візьмуть участь Григорій Колесніков, Голова Апеляційного суду Одеської області, Роман Говда, Прокурор Одеської області, Йосип Бронз, Голова Ради адвокатів Одеської області, а також інші представники місцевої судової влади, прокуратури та адвокатури. Вони почнуть з обговорення питання неоднакового тлумачення різних правових норм, яке вони визначили як основну проблему, що перешкоджає ефективній співпраці між установами сектору юстиції.
«Реформа сектору юстиції є однією з нагальних вимог українського суспільства після Революції Гідності. Український народ чекає на ефективні, прозорі та некорумповані установи сектору юстиції,» – зауважив Віргіліюс Валанчюс.
Довідка:
Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» має на меті сприяння консолідованим реформам на рівні всього сектору юстиції в Україні. Ця ініціатива, що впроваджуватиметься у 2014-2016 рр., об'єднає всіх партнерів у сфері юстиції — Уряд України, професійні асоціації юристів та громадські організації — та допомагатиме їм розробити та впровадити комплексну Стратегію реформування сектору юстиції, що відповідає європейським принципам та найкращим практикам країн Євросоюзу. Сукупне фінансування проекту у сумі 8 млн. євро надане Європейським Союзом. Виконавцем проектує консорціум організацій з країн Європейського Союзу, очолюваний організацією Justice Coopération Internationale (Франція).
    

Justice sector reform strategy discussed in Odesa: kick-off event for new Regional Justice Reform Councils

Kyiv, 18 June, 2015
On June 19, 2015, the EU Project "Support to Justice Sector Reforms in Ukraine" will hold its first meeting of Odesa Regional Justice Sector Reform Council that will bring together key justice sector stakeholders of Odesa Oblast to discuss the Justice Sector Reform Strategy 2015-2020 as well as related topics. The event will be the launch for a pilot initiative establishing regional justice reform councils to assist Ukrainian partners with strengthening institutional cooperation as an important prerequisite for successful implementation of the Justice Sector Reform. This pilot initiative will also be implemented in Lviv and Kharkiv.
"The idea is to bring together representatives of the judiciary, prosecution and advocacy to define and discuss problem issues related to the implementation of the Justice Sector Reform Strategy 2015-2020 recently approved by the President of Ukraine. Mutual understanding and cooperation among key justice sector stakeholders is of utmost importance for ensuring its effective implementation," – said Dr. Virgilijus Valančius, Team Leader of the EU Project "Support to Justice Sector Reforms in Ukraine".
The participants of the first meeting of the Odesa Regional Justice Sector Reform Council, which will be moderated by Dr. Valančius, include Grigoriy Kolesnikov, President of the Court of Appeal of Odesa Oblast, Roman Govda, Prosecutor of Odesa Oblast, Iosif Bronz, Chairman of the Odesa Oblast Bar Council, as well as other representatives of the regional judiciary, public prosecution and advocacy. They will begin with discussion of the issue of different interpretation of various legal norms, which they have identified as a key problem hindering effective cooperation among the justice sector institutions.
"Reforms of the justice sector is among urgent demands of Ukrainian society after the Revolution of Dignity. Ukrainian people want to see efficient, transparent and non-corrupt justice sector institutions," – noted Virgilijus Valančius.
Background information
The EU-funded project "Support to Justice Sector Reforms in Ukraine" aims to support consolidated justice sector-wide reforms in Ukraine. This initiative implemented during 2014-2016 brings together all the justice sector stakeholders – the Government of Ukraine, legal professional associations and civil society organizations – in order to assist them with development and implementation of a comprehensive sector reform strategy in line with democratic principles and EU best practices. The total budget of the project is €8M allocated by the European Union. The project is implemented by the EU Member State consortium led by Justice Coopération Internationale (France) in the lead.
For more information, please contact Karen Madoian, tel.: +38044 234 83 77; cell: +38 050 215 05 03; email: karen.madoian@justicereformukraine.eu


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.