29.05.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄІБ фінансує ремонт 15-ти об’єктів інфраструктури в Мелітополі


Logo


ЄІБ фінансує ремонт 15-ти об'єктів інфраструктури в Мелітополі
English version is below
На початку 2020 року розпочалась реконструкція громадських об'єктів інфраструктури Мелітополя за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Це 10-ть споруд, серед яких − загальноосвітні школи, музична школа, спортивний центр, Палац культури залізничників та інші.  У травні цього року стартували ремонтні роботи у пологовому будинку та загальноосвітній школі №15. У червні ремонтні роботи також розпочнуться у дитячо-юнацькій спортивній школі №3 та інфекційній лікарні. Ще 5-ть об'єктів, серед яких загальноосвітні школи, ліцеї та дошкільні навчальні заклади, були відремонтовані та введені в експлуатацію в 2019-му. Така масштабна реконструкція та модернізація стала можливою завдяки Програмі раннього відновлення України, що фінансується  ЄІБ.
У Мелітополі, Запорізької області, проживає понад 155 тисяч людей, у тому числі багато внутрішньо переміщених осіб. Деякі будівлі не ремонтувалися десятиліттями. Але завдяки Програмі раннього відновлення України ці споруди отримають нове життя. Як, наприклад, школа № 15, в якій будуть нові теплі підлоги, енергозберігаючі вікна, нова покрівля, утеплені фасади, відремонтовані класи, інженерні мережі, опалення та інші зовнішні та внутрішні зміни.
«Ми прагнемо покращити умови життя та праці для десятків тисяч жителів Мелітополя, у тому числі вимушених переселенців. Відремонтовані школи, лікарні, пологовий будинок та інші муніципальні установи покликані покращити їхній добробут. Наш важливий пріоритет – підтримка регіонів, які розташовані найближче до місць проведення військових дій на сході України», зазначає голова Представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон.
За допомогою Програми раннього відновлення Європейський інвестиційний банк допомагає впоратися з наслідками конфлікту на сході України. Програма включає ремонти лікарень, шкіл, дитячих садків, житлових, адміністративних та громадських будівель у Донецькій, Луганській та прилеглих Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Саме в цих регіонах мешкають понад 86% з 1 млн 446 тисяч внутрішньо переміщених осіб. На даний момент програма налічує 257 проєктів реконструкції.
«Подолання наслідків конфлікту на сході та підтримка внутрішньо переміщених осіб залишається першочерговим завданням у роботі ЄС в Україні. Відновлення місцевих шкіл, лікарень та інших важливих об'єктів інфраструктури значно покращує якість життя місцевих жителів. Ми продовжуємо надавати підтримку людям у Приазов'ї та східній Україні», говорить Штефан Шльойнінг, керівник програм співробітництва Представництва ЄС в Україні.  
Значна частина робіт першої черги реконструкції у Мелітополі буде виконана під час карантину і літніх канікул, тож очікується, що школи № 15 , № 8 та інші об'єкти інфраструктури будуть введені в експлуатацію вже у другій половині осені 2020 року.
«Всього на території Запорізької області реконструюється 31 інфраструктурний об'єкт, 15 з яких – у Мелітополі. Ця програма передбачає не просто реконструкцію ключових закладів інфраструктури. Це довгострокова інвестиція в людський капітал та добробут мешканців цього регіону», відзначає Василь Лозинський, перший заступник Міністра розвитку громад та територій України.
«Попри обмежувальні заходи, роботи на об'єктах продовжуються із суворим дотриманням карантинних норм. Ми робимо все від нас залежне, аби освітні, медичні та інші заклади соціальної інфраструктури були якнайшвидше введені в експлуатацію. Ми розуміємо, що тут мова йде про комфорт та безпеку десятків тисяч людей»,ділиться Іван Федоров, перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації.
Станом на травень 2020 року понад  4 млн громадян України, у т.ч. майже 600 тисяч ВПО та осіб з інших вразливих груп населення, вже скористались або незабаром скористаються перевагами Програми.
Довідкова інформація:
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)державна фінансово-кредитна установа Європейського Союзу. ЄІБ працює в Україні з 2007 року. ЄІБ працює в Україні з 2007 року.  Банк ЄС прагне підтримати Україну та допомогти створити умови, необхідні для досягнення економічної стабільності. На поточний момент ЄІБ надав Україні позик на загальну суму 6,4 млрд євро. Найважливіші сфери кредитування ЄІБ в Україні – це соціальна та економічна інфраструктура, транспорт та сполучення, розвиток місцевого приватного сектору, енергоефективність, протидія змінам клімату та інновації. Більше інформації: https://www.eib.org/en/projects/regions/eastern-neighbours/ukraine/index.htm
Програма раннього відновлення України – це багатосекторний рамковий кредит Європейського інвестиційного банку на суму 200 млн євро. Кредит націлений на відбудову об'єктів муніципальної та соціальної інфраструктури. Програма реалізується у співпраці з урядом України та завдяки грантам ЄС і Трастового фонду технічної допомоги Східного партнерства (EPTATF). Програму виконує Міністерство розвитку громад та територій України. ПРООН допомагає контролювати виконання програми. Докладніше: https://uerp.org/about-program/
Контакти для преси: Ольга Сушицька, консультантка з комунікацій, Представництво ЄІБ в Україні, тел: +380 67 243 63 55, o.sushytska@ext.eib.org.
______________

15 infrastructure facilities in Melitopol are reconstructed with the financial support of the EIB

At the beginning of 2020 the reconstruction of public infrastructure facilities in Melitopol has begun with the support of the European Investment Bank (EIB). It includes the repair of 10 buildings, including secondary schools, a music school, a sports centre, the Palace of Culture of Railway Workers and others. In May 2020 the reconstruction of the maternity hospital and secondary school № 15 has already started. In June repair work will also begin in the Children's and Youth Sports School №3 and the Infectious Diseases Hospital. Another 5 facilities, including secondary schools, lyceums and preschools, were renovated and put into operation in 2019. Such large-scale reconstruction and modernization became possible thanks to the Ukraine Early Recovery Programme that is financed by the EIB.
More than 155,000 people live in Melitopol, Zaporizhzhia oblast, including many internally displaced persons. Some buildings have not been repaired for decades. But thanks to the Ukraine Early Recovery Programme, these buildings will get a new life. For example, school № 15 will have new heated floors, energy-saving windows, a new roof, insulated facades, renovated classrooms, utilities, heating and other external and internal changes.
"We want to improve living and working conditions for tens of thousands of Melitopol residents, including internally displaced persons. Renovated schools, hospitals, maternity hospitals and other municipal facilities are aimed at improving their well-being. An important priority is to support the regions closest to the sites of hostilities in Eastern Ukraine", says Jean-Eric de Zagon, Head of the EIB Representation in Ukraine.
Through the Early Recovery Programme, the European Investment Bank helps to remedy consequences of conflict in Ukraine's East. These include repairs of hospitals, schools, kindergartens, and of residential, administrative and public buildings in Donetsk and Luhansk oblasts and adjacent Kharkiv, Dnipropetrovsk and Zaporizhzhia oblasts. More than 86% out of the 1,446,000 internally displaced persons live exactly in these regions. At present, there are 257 projects under this Programme.
"Dealing with the consequences of the conflict in the East and support to IDPs remain at the forefront of the EU's work in Ukraine. Renovating local schools, hospitals and other important infrastructure facilities tremendously improves life quality of local residents. We continue our support to the people in the Sea of Azov region and eastern Ukraine", says Stefan Schleuning, the Head of Cooperation of the EU Delegation to Ukraine.
The major part of the first phase of reconstruction will be completed during the COVID-19 quarantine and summer holidays. So the school №15 and other infrastructure facilities are expected to be commissioned in the second half of autumn 2020.
"It total there are 31 infrastructure objects to be reconstructed in Zaporizhzhia oblast, 15 of which are in Melitopol.This Programme is not just about restoring certain infrastructure facilities. It is a long-term investment in human capital and the well-being of the people in our region," says Vasyl Lozinskyi, First Deputy Minister of Communities and Territories Development of Ukraine.
"Despite the restrictive measures, work on the facilities continues in strict compliance with quarantine regulations. We do our best so that educational, medical and other institutions can be put into operation as soon as possible. We understand that we are talking about the comfort of tens of thousands of people," says Ivan Fedorov, Deputy Governor of Zaporizhzhia Oblast.
As of May 2020, over 4 million residents of Ukraine, including nearly 600,000 IDPs and persons from other vulnerable groups, have already benefited or will soon benefit from the implementation of the Programme.

Background information:
The European Investment Bank (EIB) is the lending arm of the European Union. The EIB has worked with Ukraine since 2007. The EU bank is committed to supporting Ukraine and helping to create the conditions necessary for the achievement of economic stability. At the moment, the EIB has a portfolio of loans totalling EUR 6.4 bln for Ukraine. As one of the key IFIs in Ukraine, the European Investment Bank focuses on social and economic infrastructure, transport and connectivity, local private sector development, energy efficiency, climate action and innovation. More: https://www.eib.org/en/projects/regions/eastern-neighbours/ukraine/index.htm.
Ukraine Early Recovery Programme is a multi-sector framework loan of EUR 200 million for rehabilitation of municipal and social infrastructure. The Programme is implemented in cooperation with the Government of Ukraine and with grants from EU, EIB and EPTAFT. The Programme is realized by the Ministry of Communities and Territories Development. UNDP helps monitor the implementation of the Programme. Find more details at: https://uerp.org/about-program/
Press contacts: Olga Sushytska, Communications Consultant, EIB Representation in Ukraine, tel: +380 67 243 63 55, o.sushytska@ext.eib.org.

Читати далі

Видео: кератин, ботокс, кашемировое восстановление волос - за и против


Ukraine
101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine
facebook twitter youtube rss


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.