12.05.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Рада ЄС ухвалила висновки щодо політики Східного партнерства після 2020 року/ Eastern Partnership policy beyond 2020: Council approves conclusions

Logo
Рада ЄС ухвалила висновки щодо політики Східного партнерства після 2020 року/ Eastern Partnership policy beyond 2020: Council approves conclusions

English version is below:

Рада ЄС ухвалила висновки щодо політики Східного партнерства після 2020 року

 

11 травня Рада ЄС затвердила висновки щодо політики Східного партнерства на період після 2020 року. У такий спосіб вона вкотре підтвердила стратегічну важливість ініціативи, а також колективне зобов'язання з побудови спільного простору демократії, процвітання та стабільності.

Висновки Ради ЄС забезпечують виконання висновків Європейської Ради від 20 червня 2019 року, які відзначили 10-річчя Східного партнерства, а також спільного повідомлення «Політика Східного партнерства після 2020 року: зміцнюючи стійкість – Східне партнерство, що працює для всіх» від 18 березня 2020 року.

У своїх висновках Рада ЄС вітає відчутний прогрес Східного партнерства. Вона вкотре нагадала про підхід, що ґрунтується на стимулах та умовах як засобах заохочення східних країн-партнерів до продовження втілення реформ та активізацію зусиль у цьому контексті. Рада ЄС підтвердила, що теперішні стратегічні рамки, включаючи «20 очікуваних досягнень до 2020 року», є чинними та приносять відчутні результати і переваги для людей.

Також Рада ЄС наголошує на важливості для Східного партнерства бути у майбутньому більш стратегічними, амбітними, гнучкими й інклюзивними рамками для співпраці. Учасники ініціативи повинні мати змогу спільно вирішувати глобальні проблеми і проблеми, які стосуються усіх країн-партнерів, у низці сфер, особливо за чинної безпрецедентної ситуації, спричиненої пандемією COVID-19.

У висновках міститься рішучий заклик до оновлення зобов'язань щодо основ Східного партнерства. Це стосується, зокрема, таких сфер: демократії , прав людини, верховенства права, належного врядування, вдалих антикорупційних політик, економічних реформ, екологічних, кліматичних та енергетичних проблем, цифрової трансформації та інвестицій у людей.

Окрім того, Рада ЄС очікує на наступний саміт Східного партнерства. Планується, що учасники цієї зустрічі переглянуть результати, що їх було досягнуто з часу останнього саміту у 2017 році, схвалять довгострокові програмні цілі, визначать напрями подальшого зміцнення і поглиблення співпраці, а також нададуть мандат для підготовчої роботи над наступним поколінням очікуваних результатів після 2020 року.

Висновки Ради ЄС щодо політики Східного партнерства після 2020 року

Спільне повідомлення: «Політика Східного партнерства після 2020 року: зміцнюючи стійкість – Східне партнерство, що працює для всіх»

Висновки Європейської Ради від 20 червня 2019 року

Східне партнерство (розділ про ініціативу на сторінці Ради ЄС/Європейської Ради)

Підтримка Євросоюзом країн Східного партнерства у їхній боротьбі проти COVID-19

Інформаційна довідка: Східне партнерство після 2020 року

Інформаційна довідка про відносини між ЄС та Україною

Відвідати веб-сайт  

 

*****

 
 

Eastern Partnership policy beyond 2020: Council approves conclusions

   
 

On 11 May, the Council approved conclusions on the Eastern Partnership policy beyond 2020, reaffirming its strategic importance, and the joint commitment to building a common area of shared democracy, prosperity and stability.

Council conclusions follow up on the conclusions of the European Council of 20 June 2019, which marked the 10th anniversary of the Eastern Partnership, and the joint communication: "Eastern Partnership policy beyond 2020: Reinforcing Resilience – an Eastern Partnership that delivers for all" of 18 March 2020.

In its conclusions the Council welcomes the significant achievements of the Eastern Partnership to date, and reiterates its incentive- and conditionality-based approach as a means to encourage Eastern partner countries to continue engaging in reforms and increasing efforts in this regard. The Council confirms that the current policy framework, including the set of '20 deliverables for 2020' is valid and brings tangible results and benefits for people.

The Council also stresses the importance of the future Eastern Partnership being a more strategic, ambitious, flexible and inclusive framework for cooperation, allowing participants to tackle common and global challenges jointly in a wide range of areas, especially in the current unprecedented situation caused by the COVID-19 pandemic.

The conclusions call firmly for a renewed commitment to the fundamentals of the Eastern Partnership. These include democracy, human rights, rule of law, good governance, and successful anti-corruption policies, but also economic reforms, environmental, climate and energy challenges, digital transformation and investing in people.

Finally, the Council looks forward to the next Eastern Partnership Summit, which is expected to review the results achieved since the last Summit in 2017, endorse long-term policy objectives, and set out the way forward in further strengthening and deepening cooperation, as well as give a mandate for preparatory work on the next generation of post 2020 deliverables.

Council conclusion s on Eastern Partnership policy beyond 2020

Joint Communication: "Eastern Partnership policy beyond 2020: Reinforcing Resilience – an Eastern Partnership that delivers for all"

European Council conclusions of 20 June 2019

Eastern Partnership (Council policy page)

EU's support to the EaP countries in the fight against COVID-19

Factsheet: Eastern Partnership beyond 2020

Factsheet on EU Ukraine relations

Visit the website

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.