21.04.15

Європейський Херсон: тиждень заходів у місті від Представництва Європейського Союзу в УкраїніЄвропейський Херсон: тиждень заходів у місті від Представництва Європейського Союзу в Україні

22-27 квітня 2015 року у Херсоні відбудеться низка важливих заходів на європейську тематику, які організовує Представництво Європейського Союзу в Україні. Серед запланованих заходів: 12 сесія Школи європейських студій (EU Study Days), прес-конференція до старту інформаційної кампанії на Херсонщині, інтерактивний майстер-клас з малювання на воді «ЄСтвори в Україні». Також в рамках візиту делегація Представництва ЄС зустрінеться з представниками міської та обласної влади, громадськими активістами, журналістами, студентами, відвідає Інформаційний центр ЄС у Херсоні.

До заходів, які плануються до проведення, запрошуються всі охочі:
Що? Школа європейських студій в Україні
Коли? 22-26 квітня 2015 року
Де? м. Херсон, Конференц-зала готелю «Оптіма Херсон», просп. Ушакова, 43
Проект EU Study Days (Школа європейських студій в Україні) – це освітня можливість для українських студентів, випускників та громадських активістів дізнатися більше про Європейський Союз та стосунки між ЄС та Україною від ключових експертів у цій сфері. Дванадцята за рахунком Школа згуртує учасників із південних регіонів України: Херсонської, Одеської, Миколаївської, Кіровоградської областей та АР Крим.
Що? Прес-конференція до старту інформаційної кампанії «Херсонщина. Територія можливостей»
Коли? 24 квітня 2015 року, 11.00 – 12.30
Де? м. Херсон, площа Свободи, 1
Під час прес-конференції організатори розкажуть про інформаційний проект Представництва ЄС «Херсонщина. Територія можливостей», завдяки якому жителі міста та всього регіону отримуватимуть актуальну інформацію про можливості, які відкриває Угода про асоціацію з ЄС для Херсонської області. Інформація охоплюватиме 5 найактуальніших для регіону тем: сільське господарство, розвиток малого та середнього бізнесу, машинобудівництво та розвиток транспорту.
Що? Публічний майстер-клас з малювання на воді «ЄСтвори в Україні»
Коли? 26 квітня 2015 року, 13.00 – 14.00
Де? м. Херсон, міська набережна, біля пам'ятника першим корабелам
Представництво ЄС запрошує усіх охочих на майстер-клас «ЄСтвори в Україні», під час якого буде створено картину на воді. Техніка малювання на воді, яка називається «ебру», передбачає, що фінальний малюнок можна перенести з води на папір і отримати готову картину. Під час майстер-класу учасникам запропонують разом з професійним художником створити такий «водяний» малюнок, який символізуватиме відносини Україна – ЄС. Висловити свої бачення європейської України та Херсонщини на «водяному» полотні, обрати фарби та візуальні елементи для малюнку зможе кожен охочий. Після створення спільного малюнку та перенесення його на полотно, учасники акції будуть запрошені до малювання власних картин на вільну тему. Створений малюнок буде презентовано Інформаційному центру ЄС, який працює на базі Херсонського державного університету.
Візит делегації Представництва ЄС до Херсону відбувається в рамках інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні». Це серія інформаційно-просвітницьких заходів (публічних заходів, вуличних акцій, семінарів, тренінгів, круглих столів), які Представництво ЄС в Україні проводить протягом року в різних містах України. Мета кампанії – поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС у різних галузях.
За деталями щодо проведення акції звертайтесь до Ольги Гуртовенко, телефон +38(050)820-27-77, ogurtovenko@internews.ua.

European Kherson: the Week of Events in the City supported by the Delegation of the European Union to Ukraine

On 22-27 April 2015 a number of important European events organized by the Delegation of the European Union to Ukraine will take place in Kherson. They will include the 12th Session of the EU Study Days, the launch of information campaign about the EU in Kherson region, interactive workshop on painting on water "EUcreate in Ukraine". EU representatives will also meet official authorities, NGOs, journalists, students and will visit the Kherson EU Information Center.

Everyone interested is invited to participate in the events:
What? The EU Study Days in Ukraine
When? 22-26 April 2015
Where? Kherson, "Optima Kherson" Hotel, Conference Hall, 43 Ushakov Avenue
EU Study Days project is the educational opportunity for Ukrainian students, graduates and civil society activists to learn more about the European Union and relations between Ukraine and the EU from the key experts in this sphere. The twelfth Session will unite the participants from the southern regions of Ukraine: Khersonska, Odeska, Mykolaivska, Kirovohradska oblasts and the AR Crimea.
What? Press conference on the launch of information campaign "Khersonshchyna. The territory of opportunities"
When? 24 April 2015, from 11.00 a.m. to 12.30 p.m.
Where? Kherson, 1 Svoboda Square
In the course of the press conference, the organizers will present the informational project of the EU Delegation "Khersonshchyna. The territory of opportunities" through which the city and region residents will obtain relevant information regarding the opportunities provided by the EU-Ukraine Association Agreement for Khersonska oblast. The information will cover five most relevant topics for the region: agriculture, small and medium enterprises development, machine building and development of transport.

What? Public Workshop on painting on water "EUcreate in Ukraine"
When? 26 April 2015, from 1.00 p.m. to 2.00 p.m.
Where? Kherson, the city embankment, near the monument to the first shipbuilders
The Delegation of the EU invites everyone interested to participate in the workshop "EUcreate in Ukraine" in the framework of which the picture on water will be created. The technique of painting on water which is called "paper marbling" presupposes that the final painting can be transferred from water to paper in order to get a ready-made picture. In the framework of the workshop, the participants will be offered to create this "water" painting together with a professional artist, which will symbolize the EU-Ukraine relations. Everyone interested will have an opportunity to express their vision of European Ukraine and Kherson region on the "water" canvas, choose the colorsand visual elements. After creation of a joint picture and transferring it to canvas, the participants will be invited to paint their own pictures on free topic. The created picture will be presented to the EU Information Center, which works on the premises of Kherson State University.
The visit of the EU Delegation to Ukraine is taking place in the framework of the information campaign "Building Europe in Ukraine". It is a series of information and educational events (public events, street actions, seminars, trainings, round table discussions) held by the EU Delegation throughout the year in various cities of Ukraine. The goal of the campaign is to spread the European values and enhance Ukrainians' knowledge regarding the development of EU-Ukraine relations in various spheres.
If you need any additional information regarding the planned events, please contact Olha Gurtovenko, Phone: +38(050)820-27-77, e-mail: ogurtovenko@internews.ua.
101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10  Fax: +380-44-390.80.15

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.