27.04.15

Саміт Україна-ЄС: Євросоюз збільшує свій внесок у ядерну безпеку Чорнобиля, надаючи 70 млн. євро

Саміт Україна-ЄС: Євросоюз збільшує свій внесок у ядерну безпеку Чорнобиля, надаючи 70 млн. євро

Сьогодні Європейська Комісія збільшить свій внесок на 70 млн. євро для гарантування повного відновлення безпечного середовища на Чорнобильському об'єкті.
За словами Президента Європейської Комісії Жан-Клода Юнкера, ЄС вже надає безпрецедентну фінансову підтримку Україні. «Сьогодні ми продовжимо йти цим шляхом, – переконує Юнкер. – Сьогодні ми пообіцяли надати додаткові 70 млн. євро для забезпечення повного повернення до безпечного навколишнього середовища на місці руйнівної аварії у Чорнобилі. Наші дії говорять голосніше за наші слова. Євросоюз допомагає зробити Чорнобиль безпечнішим».
Фінансова допомога у 70 млн. євро, про яку було оголошено під час саміту між Україною та ЄС, додається до близько 360 млн. євро. Ці кошти вже були надані на завершення низки проектів – зокрема, на спорудження нового безпечного конфайнменту (саркофагу), що будується для того, аби огородити чинний саркофаг і 4-й ядерний реактор, що було зруйновано під час аварії, яка сталася 1986 року.
Мета нового саркофагу – захищати довкілля від викидів радіації; також він покликаний надати інфраструктуру для підтримки реконструкції чинного саркофагу, решток реактору, а також здійснення операцій з переробки відходів.
Зведення нового безпечного конфайнменту розпочалося у 2010 році французьким консорціумом NOVARKA. Наразі роботи просуваються до стадії завершення. Очікується, що роботи над ректором завершаться до середини 2017 року; загальні витрати становитимуть приблизно 1,5 млрд. євро.
Оголошення про виділення коштів було зроблено перед донорською конференцією, що покликана заповнити чинну фінансову прогалину у 615 млн. євро для завершення Плану зведення укриття – всеохопної програми з нового саркофагу. Конференція відбудеться 29 квітня у Лондоні; її організаторами є чинний голова Великої сімки (G-7), Німеччина, і Європейський банк реконструкції і розвитку, які розпоряджаються міжнародними коштами.
Разом із внеском Європейської Комісії, 420 млн. євро було також надано країнами-членами ЄС; очікується, що під час конференції вони збільшать свою допомогу. ЄБРР надасть додаткові 350 млн. євро, про що буде оголошено під час майбутньої конференції. Іншими головними донорами також є: США, Росія, Японія, Канада і Китай.
Проект нового безпечного конфайнменту (саркофагу)
Новий конфайнмент (саркофаг) гарантує екологічно безпечні умови на об'єкті. Із терміном експлуатації щонайменше 100 років, він створить часові проміжки для розвитку і впровадження заходів зі зниження ризиків задля майбутнього поводження зі зруйнованим реактором. Новий саркофаг наразі зводиться на об'єкті; згодом він огородить саркофаг, що накриває зруйнований 4-й ядерний реактор.
Укриття, побудоване у 1986 році, не було покликано остаточно розв'язати проблему. Тому у 1997 році – за відчутної підтримки Європейської Комісії – група міжнародних експертів з ЄС, США, Японії та України завершили розробку програми з багатопрофільного управління будівництвом – План зведення укриття.
У 1997 році країни Великої сімки (G-7), Єврокомісія та інші донори попросили ЄБРР створити Чорнобильський фонд «Укриття» задля впровадження Плану зведення укриття. До 2007 року, за плином 10 років від часу погодження Плану, було завершено низку основних дій, що, своєю чергою, проклало шлях для початку будівництва нового саркофагу.
Роблячи Чорнобиль знову безпечним
Загалом, на даний момент Єврокомісія зобов'язалася надати понад 600 млн. євро на проекти, пов'язані із Чорнобилем. Йдеться, зокрема, про таке:

  • Промислові проекти: 480 млн. євро. 400 млн. євро з них надійшли через міжнародні фонди; 80 млн. євро – було освоєно Європейською Комісією;
  • Підтримка на виробництво електроенергії: близько 65 млн. євро;
  • Соціальні проекти: близько 15 млн. євро;
  • Дослідницькі проекти: близько 100 млн. євро.

Детальніша інформація:
Співпраця з ядерної безпеки у країнах з-поза меж Євросоюзу
Інформація щодо донорської конференції

EU-Ukraine Summit: EU steps up its contribution to nuclear safety in Chernobyl with €70 million


Today, the European Commission will step up its contribution with €70 million to ensure the complete return to a safe environment at the Chernobyl site (Ukraine).
European Commission President Jean-Claude Juncker said: "The European Union already provides unprecedented financial support to Ukraine and today we continue along this path. Today we have pledged another €70 million to ensure a complete return to a safe environment at the site of the devastating accident at Chernobyl. Our actions speak louder than our words. The EU is helping to make Chernobyl safe again."
The €70 million pledge, announced at the EU-Ukraine Summit, amounts to some €360 million provided already for the completion of a number of projects, including the New Safe Confinement being built to enclose the existing 'sarcophagus' and reactor 4 destroyed during the 1986 accident.
The aim of the New Safe Confinement is to protect the environment from radiation releases and provide the infrastructure to support deconstruction of the 'sarcophagus', remains of the reactor and nuclear waste management operations.
Construction of the new safe confinement started in 2010 by the French-led NOVARKA consortium and is at an advanced stage of completion. It is expected to be slid over the reactor by mid-2017 with a total cost of some €1.5 billion.
The announcement comes ahead of a pledging conference to close the current funding gap of €615 million to complete the Shelter Implementation Plan – the umbrella programme of the New Safe Confinement. The conference will take place on 29 April in London and is organised by the current G-7 Presidency (Germany) and the European Bank for Reconstruction and Development (ERBD), which manages the international funds.
On top of the European Commission's contribution, EU Member States have provided around €420 million so far and they are also expected to further strengthen their support at the Conference. The EBRD will contribute an additional €350 million which will be announced at the upcoming conference. Other major donors include non-EU countries such as the United States, Russia, Japan, Canada and China.
The New Safe Confinement project
The New Safe Confinement will bring the site into an environmentally safe condition. With a lifespan of a minimum of 100 years it creates the timeframe to develop and implement mitigating strategies for the future treatment of the damaged reactor. The New Safe Confinement is being constructed on site and will later be slid over the sarcophagus which shelters the destroyed unit 4.
The Shelter built in 1986 was not intended as a permanent solution and in 1997 - with the strong support of the European Commission - a group of international experts from the EU, USA, Japan and Ukraine finalised a multidisciplinary construction management programme known as the Shelter Implementation Plan (SIP).
In 1997, the G-7, the Commission and other donors requested the EBRD to set up the Chernobyl Shelter Fund for the implementation of the SIP. By 2007, 10 years after the agreement on the SIP, a number of main actions had been completed which paved the way for starting the construction of a New Safe Confinement.
Making Chernobyl safe again
In total, the European Commission has committed more than €600 million so far to Chernobyl projects, including the following:
  • Industrial projects: €480 million –of which €400 million was channelled through the international funds, and €80 million was implemented directly by the European Commission
  • Power generation support: some €65 million
  • Social projects: some €15 million
  • Research projects: some €100 million

For more information:
Nuclear Safety Cooperation in third countries:
Information about the pledging conference:

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.