28.04.15

Конференція з реформ: ЄС оголошує про надання 110 млн. євро для розвитку підприємництва в УкраїніБрюссель/Київ, 28 квітняКонференція з реформ: ЄС оголошує про надання 110 млн. євро для розвитку підприємництва в Україні

Європейська Комісія ухвалила Спеціальний захід для розвитку і зближення приватного сектору із бюджетом у 70 млн. євро. Цей захід є відповіддю на нагальну потребу підтримати відновлення та економічний розвиток України. Він, зокрема, допоможе малим і середнім підприємствам по всій Україні, підвищуючи зайнятість і активізуючи економічне зростання. Його буде доповнено кредитно-гарантійним механізмом із бюджетом у 40 млн. євро; він покликаний полегшити доступ українського бізнесу до фінансування.
За словами Європейського Комісара з Європейської політики сусідства і перемовин про розширення Йоганнеса Гана, розвиток малих і середніх підприємтсв «повинен відігравати надважливу роль у активізації економічного зростання і підвищенні зайнятості». «Підтримуючи і створюючи сприятливі умови для інвестицій, – продовжує Ган, – надаючи послуги для розвитку бізнесу на регіональному рівні та усуваючи перепони на шляху розвитку малих і середніх підприємтсв – зокрема, тих, що стосуються доступу до фінансування, – ЄС робить свій внесок у відновлення економіки, особливо у регіонах, які найбільше відчули на собі потребу інтегрувати внутрішньо переміщених осіб».
Заохочення інновацій та диверсифікації приватного сектору і сприяння розвитку малого і середнього бізнесу є наріжним каменем розвитку України; такі дії зміцнюють можливості, які постають з Угоди про асоціацію, підписаної у 2014 році, та із впровадження глибокої і всеохопної зони вільної торгівлі, яке розпочнеться від січня 2016 року. Центри з підтримки бізнесу, що будуть створені у рамках нових заходів, також допоможуть підприємцям адаптуватися до нових можливостей і проблем у рамках глибокої і всеохопної зони вільної торгівлі.
У центрі уваги цих заходів будуть насамперед регіони, які найбільше постраждали від війни.
Контекст
Спеціальний захід для розвитку і зближення приватного сектору складається з двох дій:
1. Підтримка України з боку ЄС для відновлення економіки (55 млн. євро + 40 млн. євро через програму Інвестиційного інструменту сусідства)
У рамках цієї дії надається підтримка національній, регіональній та місцевій владі, а також іншим зацікавленим сторонам задля розвитку та впровадження ефективних політик економічного розвитку, включаючи тих, які стосуються малого і середнього бізнесу. Одним із компонентів цієї дії буде створення Центрів із підтримки бізнесу, що управлятимуться Європейським банком реконструкції та розвитку. Їхньою метою буде розвиток регіональних можливостей та тренування підприємницьких навичок у щонайменше 15 регіонах України; це відбуватиметься у партнерстві з місцевими бізнесовими асоціаціями, банками та представниками місцевої та/або регіональної влади. Особливий наголос робитиметься на районах, уражених війною, задля стимулювання відновлення. Інший компонент (40 млн. євро) надійде через програму Інвестиційного інструменту сусідства для впровадження проекту доступу малих і середніх підприємств до фінансування. Ця дія також сприятиме участі України у програмі «Horizon 2020».
2. Інструмент технічної співпраці (15 млн. євро)
Загальна мета Інструменту – це ефективне підвищення спроможності державної влади України розробляти і впроваджувати ключові реформи, що випливають з Угоди про асоціацію, включаючи спроможність проводити зближення правових норм. Пріоритетними сферами для цієї дії є, зокрема, реформи урядування, економічне урядування і торговельні реформи, включаючи статистику, технічні бар'єри для торгівлі та фінансові послуги, а також транспорт і енергетика. Програма впроваджуватиметься переважно за допомогою технічної підтримки і надання грантів.
Більше інформації:
Веб-сайт Йоганнеса Гана
Веб-сайт Генерального директорату Європейської Комісії із сусідства і перемовин про вступ
Веб-сайт Представництва Європейського Союзу в Україні
Підтримка України з боку Європейської Комісії (Повідомлення від 5 березня 2014 року):
МЕМО/14/159: підтримка України з боку Європейської Комісії

Brussels/Kyiv, 28 April 2015

Ukraine Reform Conference: EU announces €110 million benefitting SMEs and entrepreneurship in Ukraine

The European Commission has adopted a Special Measure for Private Sector Development and Approximation worth €70 million. This measure is a response to the urgent need to support the recovery and economic development in Ukraine. It will notably help SMEs across the regions of Ukraine, boosting jobs and growth. It will be complemented by a €40 million loan guarantee facility which will also ease access to finance for Ukrainian businesses.
European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations Commissioner, Johannes Hahn, said: "The development of small and medium enterprises (SME) has a crucial role to play in creating growth and job opportunities. By supporting an enabling environment to invest, by providing business development services at regional level and by addressing some of the obstacles to SME development such as access to finance, the EU is contributing to economic recovery, in particular in the regions most affected by the need to integrate internally displaced persons".
Encouraging innovation and diversification in the private sector and promoting SMEs is a cornerstone for Ukrainian development and enhances the opportunities deriving from the Association Agreement signed in 2014 and the implementation of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) starting from January 2016. The Business support centres set up under this new measure will also help entrepreneurs adapt to the new opportunities and challenges under the DCFTA.
These measures will be focussed in particular on the regions that have been most affected by the conflict.
Background
The 2015 Special Measure for Private sector Development and Approximation includes two actions:
1. EU Support to Ukraine to re-launch the Economy -EU SURE (€55 million + €40 million through the Neighbourhood Investment Facility Programme)
The action supports national, regional and local authorities and other stakeholders to develop and implement effective economic development policies, including SMEs policy. One component will be the setting up of Business Support Centres to cover 15 regions, managed by the EBRD for the development of regional capacities and training in entrepreneurial skills in at least 15 regions of Ukraine, in association with local business associations, banks and local/regional authorities; particular emphasis will be put on the areas affected by the conflict to contribute to the recovery. Another component (€40 million) will be channelled through the Neighbourhood Investment Facility (NIF) Programme for a project on access to finance for SMEs. This action will also facilitate Ukraine's participation in Horizon 2020.
2. Technical Cooperation Facility (€15 million)
The overall objective is to effectively raise Ukrainian public authorities' capacities in designing and implementing key reforms stemming from the Association Agreement, including the capacity to carry out legal approximation. Main priority areas of this action are governance reforms, economic governance and trade reforms, including statistics, technical barriers to trade and financial services, transport and energy. The programme will be implemented mainly through technical assistance and grants.
For more information:
Website of the Commissioner Hahn:
Website of DG Neighbourhood and Enlargement Negotiations: http://ec.europa.eu/enlargement/about/directorate-general/index_en.htm
Delegation of the European Union to Ukraine:
European Commission's support to Ukraine (Announcement of 5 March 2014):


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.