15.04.15

Європейський Союз надає підтримку внутрішньо переміщеним особам у 10 областях України

Київ, 15 квітня 2015

Європейський Союз надає підтримку внутрішньо переміщеним особам у 10 областях України

Європейський Союз надав 17 млн. євро для підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громад, що опинилися під впливом конфлікту в Україні. Наразі 13 проектів, спрямованих на вирішення проблем ВПО та громад, працюють у 10 областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Луганській, Миколаївській, Тернопільській та Чернівецькій. В рамках цих проектів ВПО буде надано житло, роботу, освіту, соціальну, медичну та психологічну підтримку. Це сприятиме зміцненню процесів примирення та зростанню економічної діяльності ВПО і громад, що їх приймають.
Європейський Союз намагається допомогти місцевим громадам повернутись до нормального життя. У жовтні 2014 року Представництво Європейського Союзу в Україні запросило охочих до вираження зацікавленості щодо проектів з підтримки громад, які опинилися під впливом конфлікту в Україні. Мета цієї ініціативи – підтримка ВПО та громад, що опинилися під впливом конфлікту в Україні. Загальна сума підтримки становить 17 млн. євро. Підтримка надається у вигляді грантів (розміром від 200 тис. євро до 2 млн. євро). До подачі заяв на отримання грантів були запрошені органи місцевої влади самостійно або у співпраці з НУО та міжнародними організаціями. Проекти реалізуються в одній або декількох областях України. Проте проекти не фінансуються на територіях, що не знаходяться під повним адміністративним контролем уряду України. Грантові кошти є безповоротними – громади не будуть зобов'язані повертати отримані гранти, проте щонайменше 10% від загальної суми проекту має покриватися заявником із його власного бюджету. Тривалість кожного проекту становить від 6 до 18 місяців. Фінансування проектів здійснюється в рамках Програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні».
Сьогодні ця Програма забезпечила проведення практичного семінару для виконавців проектів. Під час семінару учасники отримали технічні знання щодо впровадження та управління проектами.
Для отримання додаткової інформації контактуйте з: менеджерами проектів Представництва ЄС в Україні Тетяною Шульгою Tetiana.SHULHA@eeas.europa.eu та Мірою ДідухMira.DIDUKH@eeas.europa.eu 
Для ознайомлення з вичерпним переліком та більш детальною інформацією про фінансовані ЄС проекти, спрямовані на підтримку ВПО та громадам, що опинилися під впливом конфлікту в Україні, будь ласка, завітайте: http://surdp.eu/news/Projects-selected-Grant-Facility-Program
Для більш детальної інформації про Запрошення до вираження зацікавленості: Підтримка громад, що опинилися під впливом конфлікту в Україні, будь ласка, відвідайте оголошення на сайті Представництва ЄС http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_10_07_1_uk.htm
Довідкова інформація:
Програма Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку України» (ППРРУ) розпочала свою діяльність у січні 2013 року та діятиме до липня 2016 року. Метою програми є сприяння суспільному, економічному та територіальному згуртуванню України. Реалізація програми надасть можливість підвищити потенціал українських органів державної влади та інших зацікавлених сторін щодо розробки та впровадження ефективної політики регіонального розвитку. Також, програма надає фінанси для реалізації конкретних проектів місцевих та регіональних органів влади. Загальний бюджет програми становить 31 млн. євро. Для більш детальної інформації завітайте, будь ласка, на сайт: www.surdp.eu.
 Kyiv, 15 April, 2015

European Union supports internally displaced people in 10 regions of Ukraine

The European Union provides € 17 million for projects to support internally displaced people (IDPs) and communities affected by the conflict in Ukraine. Currently, 13 projects are dealing with IDPs and communities in 10 regions of Ukraine: Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zhytomyr, Kirovohrad, Kyiv, Luhansk, Mykolaiv, Ternopil and Chernivtsi. Within these projects IDPs will be provided with housing, work, education; they will receive social, medical and psychological support that in general will promote cohesion and economic activity of IDPs and host communities.
The EU is trying to help local communities return to normal everyday life and promote cohesion and economic activity of IDPs and host communities. In October 2014 the EU Delegation to Ukraine announced a Call for Expression of Interest for support to conflict affected communities in Ukraine. The objective of this initiative was support to IDPs and communities affected by the conflict in Ukraine. The total allocation was €17 million. The support is provided as grants (between €200 000 and €2 million). Local authorities individually or in cooperation with NGOs or International Organizations were encouraged to apply. Actions take place in one or more of the oblasts of Ukraine. No actions are funded in areas that are not under full administrative control of the Government of Ukraine. This is non-repayable assistance – local communities will receive these funds as grants, which they will not need to give back, but at least 10% of the eligible costs of the action need to be sourced by the applicant from its own budget. The duration of each project is between 6 and 18 months. These funds are being distributed as part of the EU Programme, "Support to Ukraine's Regional Development Policy".

Today this programme held a practical training for project implementers. In the course of the training the participants were provided with technical knowledge on the project implementation and management.
For full list and more information on the EU funded projects to support IDPs and communities affected by the conflict in Ukraine, please, visit: http://surdp.eu/news/Projects-selected-Grant-Facility-Program
For more information, please, contact: EU Delegation Project Managers Ms. Tetiana Shulha Tetiana.SHULHA@eeas.europa.eu and Ms. Mira Didukh, Mira.DIDUKH@eeas.europa.eu
For more information on Call for Expression of Interest: Support to Conflict Affected Communities in Ukraine, please, visit the announcement on the EU Delegation website:
Background information:
The European Union funded "Support to Ukraine's Regional Development Policy" (SURDP) Programme started its activity in January 2013 and will operate until July 2016. The overall objective of the programme is to contribute to the social, economic and territorial cohesion of Ukraine. Implementation of the programme will support Ukrainian authorities and other stakeholders in developing and implementing effective regional development policies. Further, the programme provides a budget for realization of concrete Regional Development projects in Ukrainian regions and municipalities. The overall budget of the programme is EUR 31 million. For more information about the EU funded SURDP programme, please, visit the website: www.surdp.eu.

101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10  Fax: +380-44-390.80.15

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.