28.02.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС та ПРООН обговорили проблеми зміни клімату з молоддю та місцевою владою у Києві/EU and UNDP discuss climate change issues with young people and local authorities in Kyiv

Logo
ЄС та ПРООН обговорили проблеми зміни клімату з молоддю та місцевою владою у Києві/EU and UNDP discuss climate change issues with young people and local authorities in Kyiv

English version is below:

Київ, 28 лютого 2020

 

ЄС та ПРООН обговорили проблеми зміни клімату з молоддю та місцевою владою у Києві

Близько 70 молодіжних лідерів та представників місцевої влади зібралися на Форумі "Підвищення кліматичних амбіцій: позиція органів місцевого самоврядування та молоді" у Києві 27 лютого, під час якого обговорили найактуальніші кліматичні проблеми та спробували знайти шляхи їх вирішення. Форум було проведено в рамках проєкту EU4Climate, який фінансується Європейським Союзом та впроваджується Програмою розвитку ООН. Захід було організовано ПРООН у співпраці з громадською організацією «Центр громадських комунікацій», Українською кліматичною мережею, Асоціацією міст України та Комітетом Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування.

"Зміна клімату є одним з найскладніших викликів ХХІ сторіччя і вимагає негайних дій - як колективних, так й індивідуальних", - сказав Кшиштоф Герульський, член Групи Європейської Комісії з підтримки України, звертаючись до учасників форуму.

«Європейський Союз поставив собі за мету стати вуглецево-нейтральним до 2050 року і підтримує країни Східного партнерства у реалізації Паризької кліматичної угоди та вдосконаленні кліматичних політик і законодавства. Наша спільна мета – зменшити вплив кліматичних змін на життя громадян та зробити їх більш стійкими до них», - він додав.

Відповідно до результатів останнього соціологічного опитування з екологічної тематики, проведеного ПРООН у 2019-2020 роках, питання зміни клімату є актуальними не лише на міжнародному та національному політичному рівнях, але й мають велике значення для громадян України. Хоча четверо з п'яти українців розглядають зміни клімату як серйозну загрозу для України, лише один з п'яти громадян вважає цю проблему важливішою порівняно з іншими екологічними проблемами. Результати дослідження також довели, що забруднення водойм, повітря, довкілля побутовими відходами та вирубка лісів розглядаються в якості ключових екологічних проблем України.

ПРООН підтримує Україну у боротьбі зі змінами клімату шляхом впровадження регіонального проєкту EU4Climate. Ініціатива підтримує розробку та реалізацію політики, яка пов'язана з питанням зміни клімату в країнах Східного партнерства (Вірменії, Азербайджані, Білорусії, Грузії, Республіці Молдова та Україні), які сприяють їх розвитку з низьким рівнем викидів парникових  газів та кліматично-стійкому розвитку, а також виконанню їх зобов'язань відповідно до Паризької кліматичної угоди.

В Україні проєкт сприяє впровадженню НВВ відповідно до Паризької угоди, розробці стратегій низьковуглецевого розвитку, моніторингу, звітування та верифікації й актуалізації питань зміни клімату на політичному рівні.

На початку цього місяця ПРООН також було запущено екологічну кампанію Mission 1.5 по всьому світу та в Україні. Кампанія, що базується на використанні технологій відеоігор та мобільних додатків, допомагає людям у легкій та доступній формі дізнаватися про рішення, які можуть допомогти зупинити кліматичні зміни. Відеогра Mission 1.5 є платформою, де кожен може проголосувати за рішення, які хоче бачити. Дані, зібрані в результаті гри шляхом голосування, допоможуть політикам та тим, хто приймає рішення, краще зрозуміти, яким своє майбутнє вбачають громадяни по всьому світу. Очікується, що зібрані дані будуть презентовані у формі опитування.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до Юлії Самусь, спеціалістки з комунікацій ПРООН, yuliia.samus@undp.org або за телефоном +38 097 139 14 75

***

Kyiv, February 28, 2020

 

EU and UNDP discuss climate change issues with young people and local authorities in Kyiv

Some 70 youth leaders and representatives of local authorities gathered in Kyiv for the Climate Ambition Forum on 27 February, where they discussed the most pressing climate-related issues and sought ways to address them. The forum was held as part of the EU4Climate project, funded by the European Union and implemented by UNDP. It was organized by UNDP in cooperation with the NGO "Center for Public Communications," the Ukrainian Climate Network, the Association of Ukrainian Cities, and the Verkhovna Rada Committee on Environmental Policy and Nature Management.

"Climate change emerges as one of the most challenging issues of the 21st century and requires immediate action – both collective and individual," said Krzysztof Gierulski, Member of the Support Group for Ukraine at the European Commission, addressing the forum.

"The European Union is moving towards carbon neutrality by 2050 and supports the Eastern Partnership countries in implementing the Paris Climate Agreement and improving their climate policies and legislation. It is our joint interest to limit climate change impact on citizens' lives and make them more resilient to it," he added.

According to the results of a recent environmental sociological survey conducted by UNDP in 2019-2020, the climate change issue is not only high on the international and national political agendas, but also a critical issue and concern for Ukrainian citizens. While four out of five Ukrainians regard climate change as a serious problem for Ukraine, only one of five consider this problem more important compared to other environmental issues. The research findings also demonstrate that the water, air, waste pollution and deforestation are seen as the key environmental problems in Ukraine.

UNDP supports Ukraine in tackling climate change issues in Ukraine through the implementation of the regional EU4Climate project. The initiative supports the development and implementation of climate-related policies by the Eastern Partnership countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, and Ukraine) which contribute to their low emission and climate resilient development and their commitments to the Paris Agreement on Climate Change.

In Ukraine, the project contributes to the implementation of the NDCs to the Paris Agreement, the formulation of low greenhouse gas emission development strategies, the introduction of robust domestic emissions, monitoring, reporting and verification (MRV) frameworks, and climate mainstreaming at the policy level.

Earlier this month, UNDP also launched the "Mission 1.5" environmental campaign worldwide and in Ukraine. Built around an online and mobile-based video game, the campaign helps people, in an easy and engaging way, to learn about solutions that could help stop climate change. The Mission 1.5. online game provides a platform for everyone to vote for solutions they want to see happen. The data collected by the game through voting will help government leaders and climate policymakers better understand how citizens across the globe envision their future. The data collected are expected to be presented in a form of a survey.

 

For additional information, please contact Yuliia Samus, UNDP Communications Specialist at yuliia.samus@undp.org or communications.ukraine@undp.org

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.