21.11.19

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Європейський Союз і Міжнародна організація праці підтримують Україну для покращення умов праці і скорочення незадекларованої праці

Logo
Європейський Союз і Міжнародна організація праці підтримують Україну для покращення умов праці і скорочення незадекларованої праці

English version is below

Європейський Союз (ЄС) і Міжнародна організація праці (ЄС) підтримуватимуть Україну для покращення умов праці трирічним проектом «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні».

Зокрема, буде надана допомога у впровадженні стандартів ЄС і МОП з безпеки і здоров'я на роботі, трудових відносин, реалізації практичних заходів для зменшення незадекларованої праці (НП). Інформаційна кампанія буде націлена на працівників і роботодавців з тим, щоб вони знали про ризики незадекларованої праці і декларували трудові відносини. Інспекції праці отримує підтримку з тим, щоб більш ефективно сприяти додержанню законодавства у сфері праці.

Проект опирається на досягнення іншого проекту – «Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої праці», втіленого у 2017-2019 рр. У його рамках було зроблено глибокий аналіз національного законодавств і розроблено цілий комплекс рекомендацій щодо того, яким чином краще запровадити стандарти ЄС і МОП в Україні. Разом із національними партнерами напрацьована дорожня карта подальших практичних дій. Більше 2000 експертів пройшли навчання і покращили свої знання із зазначених тем.

Довідкова інформація:

В Україні рівень нещасних випадків, пов'язаних з роботою,  на 27% вище, ніж у ЄС. Найвищим він є у будівництві, гірничо-добувній галузі, сільському, лісовому і рибному господарстві, а також на транспорті.  

Незадекларована праця – будь-яка дозволена законом оплачувана діяльність, яка не задекларована, як того вимагає закон. В Україні найбільш поширені форми НП – неформальна зайнятість (без оформлення),  оформлення із мінімальною зарплатою і доплатою решти «у конверті», підміна трудових договорів цивільно-правовими або договорами з ФОП, коли насправді мають місце трудові відносини.  У 2018 р. майже 3,5 млн. працівників були неформально зайняті. Немає достовірних даних про інші форми незадекларованої праці.

For more detailed information, please contact the EU-ILO National Project Coordinator: Sofia Lytvyn via lytvyn@ilo.org or at +38 050 334 98 87.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до Софії Литвин, lytvyn@ilo.org або за телефоном +38 050 334 98 87

 

***

 

EU and ILO support Ukraine

to improve working conditions and tackle undeclared work 

 

The European Union (EU) and International Labour Organization (ILO) will support Ukraine to improve working conditions through a 3 year's project "Towards safe, healthy and declared work in Ukraine".

For that the project will support implementation of the EU and ILO standards on occupational safety and health, labour relations and on the practical measures to reduce undeclared work (UDW). The awareness raising campaign will reach workers and employers to know more on the risks of UDW and encourage them to declare employment relationships. The labour inspection will be supported to promote and enforce compliance with the labour legislation.

The project builds on the achievements of the project "Enhancing the Labour Administration Capacity to Improve Working Conditions and Tackle Undeclared Work" implemented during 2017-2019. It succeeded to make in-depth analysis of the national legislation and provide comprehensive recommendations on how better implement EU and ILO standards in Ukraine. Together with the national partners the road map was developed for further steps. Over 2000 experts were trained and improved their knowledge on this subject.

Background information:

The incidence rate of fatal work related accidents in Ukraine is around 27% higher than in EU. The economic activity sectors that present highest incidence rates of fatal work-related accidents are construction; mining and quarrying; agriculture, forestry and fishing; and transportation and storage.

UDW is any paid activities that are lawful as regards their nature but not declared to public authorities. In Ukraine, the most common forms of UDW are informal employment, declaration of minimum wage and payment of the remaining earnings "in envelops", substitution of labour contract by civil contract or contract as individual entrepreneur when an employment relationship is present. In 2018, almost 3,5 million persons were informally employed in Ukraine. Almost 42 % were women. Majority of informally employed workers were 40-59 years old. There are no reliable figures on the other forms of UDW.

For more detailed information, please contact the EU-ILO National Project Coordinator: Sofia Lytvyn via lytvyn@ilo.org or at +38 050 334 98 87.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.