24.09.19

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Міжнародний день чистих берегів в Україні:

Logo
Міжнародний день чистих берегів в Україні:

тисячі волонтерів та тон зібраного сміття як частина спільної ініціативи проектів ЄС, Міністерства енергетики та захисту довкілля, Державного агентства водних ресурсів та Міністерства освіти і науки України

21 вересня сотні людей зібралися в Києві на березі Дніпра, щоб зібрати сміття в рамках #EUBeachCleanup. Серед присутніх був і новий посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас разом з сім'єю. Це було здійснено в рамках заходу до Міжнародного дня чистих берегів, організованого проектом ЄС «Водна ініціатива ЄС+ для країн Східного партнерства» разом із Делегацією Європейського Союзу в Україні, Державним агентством водних ресурсів та Міністерством енергетики та захисту довкілля. Захід зібрав представників органів державної влади, громадських організацій, університетів, місцевих жителів, які очистили берег Дніпра, зібравши близько 0,8 тон відходів. Також Київська міська адміністрація отримала у подарунок лавку, створену із переробленого пластику, який був зібраний водогосподарськими організаціями, лавка має назву «Модна лавка».

Посол Матті Маасікас, голова Представництва Європейського Союзу в Україні, сказав: «Незабаром у наших морях і річках буде більше відходів із пластику, ніж риби, якщо ми не будемо діяти швидко та глобально. Сьогодні тисячі людей на пляжах і узбережжях України та інших країн збирають пластик та інші відходи товарів одноразового використання. Збільшення переробки - один із способів вирішити цю проблему. Однак найкращий спосіб, це сказати "НІ" використанню одноразового пластику і таким чином уникати відходів!». Микола Кузьо, заступник Міністра з питань європейської інтеграції Міністерства енергетики та захисту довкілля України, зазначив: «Хоча прибирання і є важливим, проте більш стійким є сортування та належне управління відходами, як говорить українське прислів'я: «Чисто не там, де люди постійно прибирають, а там, де вони не смітять», і ми розробляємо стійку політику управління відходами». Ірина Овчаренко, Голова Державного агентства водних ресурсів України, наголосила: «Ми вже можемо побачити позитивні зміни у порівнянні з минулим роком, коли ми ініціювали цю кампанію: береги річок у Києві стали чистішими. Дуже приємно бачити зростаючу громадську обізнаність»

 

Міжнародний день чистих берегів проводиться у всьому світі одночасно із Всесвітнім днем ​​прибирання. У цей день мільйони людей у ​​більш ніж 150 країнах влаштовують прибирання на берегах річок, морів та океанів.

У Києві захід був проведений як частина великої Facebook кампанії із викликом #Яприбрав_ТвояЧерга2. Суть виклику проста: зібратись із друзями, щоб прибрати берег річки чи морське узбережжя та надіслати фотографії території «до» та «після» прибирання. Перші 1000 учасників отримують еко-сумки! Процес відбувається в період із 16 по 30 вересня. По всій Україні вже було проведено понад 140 прибирань, в яких взяли участь більше, ніж 3000 людей.

 

Довідкова інформація: Проект ЄС "Водна ініціатива Європейського Союзу+ для країн Східного партнерства" допомагає Україні та іншим країнам Східного партнерства наблизити своє законодавство до політики ЄС у галузі управління водними ресурсами, з основним акцентом на управлінні транскордонними річковими басейнами. Тривалість проекту: 2017-2020.

Основна діяльність проекту в Україні це розробка Плану управління басейном річки Дніпро.

__________________

 

International Clean Beach Day in Ukraine: thousands of volunteers and tons of collected waste as a part of Joint initiative of EU projects, the Ministry of Energy and Environmental Protection, State Water Agency and Ministry of Education and Science of Ukraine

 

On September 21, hundreds of people gathered at a Dnipro beach in Kyiv to collect plastic waste during the #EUBeachCleanup. Among others, EU Ambassador Matti Maasikas and his family. This was done in frame of International Clean Beach Day event organized by EU project "European Union Water Initiative plus for Eastern Partnership" jointly with EU Delegation to Ukraine, State Agency of Water Resources and the Ministry of Energy and Environmental Protection. It brought together representatives of state authorities, NGOs, universities, local citizens who cleaned Dnipro bank from around 0,8 tons of waste. In the same time a bench made of recycled plastic, collected by water managers, was presented to Kyiv city administration under the title "Modna Lavka" (Cute bench).

Ambassador Matti Maasikas, Head of Delegation of the European Union to Ukraine told: "Soon there will be more plastic waste in our seas and rivers than fishes if we don't act fast globally. Thousands are cleaning today the beaches and coasts in Ukraine and other countries from single use plastic and other waste. More recycling is one way to address this challenge. However, the best way is to say no to single use plastic altogether and to avoid waste!". Mykola Kuzyo, Deputy Minister of European Integration, Ministry of Energy and Environmental Protection of Ukraine mentioned: "Although cleanups are important, it is more sustainable to sort and properly manage the waste, as far as Ukrainian proverb says: It is clean not where people clean up all the time, but where they do not litter" and we develop sustainable waste management policies". Iryna Ovcharenko, Head of the State Agency of Water Resources of Ukraine stressed: "We can see already positive changes since the last year, where we initiated this campaign: the river banks in Kyiv became cleaner. It is very pleasant to see the growing public awareness"

International Clean Beach Day  is conducted around the world simultaneously with World Clean Up day. At this day millions of people in more than 150 countries arrange clean ups at banks of rivers, seas and oceans.

The event in Kyiv was conducted as a part of a large campaign Facebook challenge #Яприбрав_ТвояЧерга2. The idea of the challenge was simple: get together with your friends to clean up the banks of a river or sea coast and send photos "before" and "after" the clean up. First 1000 participants get an ecobag! Action takes place between  16-30 September. So far more than 140 clean up took place all around Ukraine, involving more than 3000 people.

 

Background: The EU project "European Union Water Initiative plus for Eastern Partnership" helps Ukraine and other Eastern Partnership countries to bring their legislation closer to EU policy in the field of water management, with a main focus on the management of transboundary river basins. The project duration is 2017-2020.

The key activity of the project in Ukraine is development of Dnipro River Basin Management Plan.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.