16.09.19

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС запускає Європейську школу в Грузії

Logo
ЄС запускає Європейську школу в Грузії

English version is below

Сьогодні Європейський Союз у партнерстві з Урядом Грузії запустив будiвництво Європейської школи в Грузії, першої Європейської школи за межами кордонів ЄС. Результатом спільної ініціативи стане створення школи для студентів Грузії, а також студентів із регіону, в якій буде впроваджено унікальну модель освіти, що базується на європейських та міжнародних цінностях культурного різноманіття, миру й  толерантності.

Офіційна церемонія запуску відбулася під головуванням члена Європейської Комісії з Європейської політики сусідства та переговорів із розширення Йоганнеса Гана та Прем'єр-міністра Грузії Ґіорґі Ґахарії.

Член Європейської Комісії Йоганнес Ган зазначив: «Мої пріоритети, як члена Єврокомісії, полягають у підтримці молодих людей у сусідніх країнах Європейського Союзу через забезпечення для них розширених можливостей, розвиток їхніх навичок та сприяння їхньому працевлаштуванню. У зв'язку з цим ми збільшили вдвічі наше фінансування в галузі молоді та освіти в Східному партнерстві та досягли значних результатів. Запуск Європейської школи в Грузії – це чудовий приклад нашого зобов'язання забезпечувати відчутні вигоди для життя громадян».

Школу буде побудовано поблизу озера Лісі у Тбілісі. Очікується, що вона відкриє свої двері для першого потоку студентів у 2023 році. Студенти з Грузії, а також з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Республіки Молдова та України, зможуть навчатися за унікальною програмою, що відповідає високим стандартам грузинської, європейської та міжнародної системи освіти.

Ця інноваційна ініціатива базується на пілотній стипендіальній програмі, яку було запущено у вересні 2018 року. Вона пропонує студентам віком від 16 до 17 років з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіки Молдова та України навчатися за спеціальною академічною програмою на основі Європейської шкільної системи.

З нагоди свого візиту до Грузії член Єврокомісії Ган також мав можливість зустрітися з новим Прем'єр-міністром Грузії Ґіорґі Ґахарією, Міністром закордонних справ, ключовими членами Парламенту Грузії з різних політичних фракцій, головою партії «Грузинська мрія», щоб обговорити останні політичні зміни в Грузії.

 

Довідкова інформація

Покращення перспектив для молоді знаходиться в центрі уваги Європейського Союзу в галузі його співпраці в рамках Східного партнерства. Спільно з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменію, Грузією, Республікою Молдова та Україною, Євросоюз має на меті створювати розширені можливості для молодих людей щодо навчання, роботи за кордоном, повноцінної участі в житті суспільства, а також реалізації їхнього потенціалу. За допомогою пакету підтримки в розмірі 340 млн. євро ЄС працює спільно з його шістьома країнами-партнерами над покращенням освіти та можливостей для працевлаштування в регіоні. На сьогоднішній день це дозволило здійснити понад 80 000 молодіжних обмінів, у тому числі в рамках програми Erasmus+, відкрити нові можливості працевлаштування для молоді, покращити та полегшити доступ для молодих людей до фінансування для запуску власного бізнесу, а також створити програми професійної освіти та навчання. 

Східне партнерство - це спільна політична ініціатива, спрямована на поглиблення та зміцнення відносин між Європейським Союзом (ЄС), його державами-членами та шістьома східними країнами-сусідами: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Республікою Молдова та Україною. Ця ініціатива є спеціальним напрямом Європейської політики сусідства. Мета Східного партнерства полягає у створенні єдиного простору демократії, спільних цінностей, процвітання, стабільності та посиленої співпраці. Поточні структуровані консультації щодо майбутньої політичної рамкової програми триватимуть до 31 жовтня 2019 року.

_________________

 

EU launches the European School in Georgia

 

Today, the European Union, together with the Government of Georgia, launched the European School in Georgia, the first European School outside EU borders. The joint initiative will lead to the establishment of a school for Georgian students, as well as students from across the region, to follow a unique education model based on European and international values of multiculturalism, peace and tolerance.

The official launch ceremony was presided by EU Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, Johannes Hahn, and Giorgi Gakharia, Prime Minister of Georgia.

Commissioner Johannes Hahn said: "As European Commissioner, my priority has been to help young people in the countries neighbouring the European Union by providing them with more opportunities, developing their skills and fostering their employability. In this context, we have doubled our funding in the Eastern Partnership for youth and education and achieved significant results. The launch of the European School in Georgia is an excellent example of our commitment to bring tangible benefits to the lives of citizens."

The School will be built next to Tbilisi's Lisi Lake, and is expected to open its doors to the first cohort of students in 2023. Students from Georgia, as well as from Armenia, Azerbaijan, Belarus, the Republic of Moldova, and Ukraine, will be able to follow a unique curriculum that meets the high demands of the Georgian, European and international education systems.

This innovative initiative is based on a pilot scholarship programme launched in September 2018, which offers Students aged 16 and 17 from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, and Ukraine a tailor-made academic programme inspired by the European school system.

On the occasion of his visit to Georgia, Commissioner Hahn also had the opportunity to meet with the new Prime Minister, Giorgi Gakharia, the Minister of Foreign Affairs, key members of the Georgian Parliament from various political fractions and the Chairperson of the Georgian Dream Party to discuss the latest political developments in Georgia.

 

Background

Improving prospects for young people is at the heart of the EU's cooperation within the Eastern Partnership. Together with Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova, and Ukraine, the European Union aims to create further opportunities for young people to study and work abroad, participate fully in society and fulfil their potential. With a support package of €340 million, the EU has been working with its six partner countries on improving education and youth employability in the region. To date, this has enabled more than 80,000 youth exchanges including through Erasmus+ programme, the opening of new employment opportunities for youth, giving them greater and easier access to finance to start businesses, and establishing vocational education and training (VET) programmes. 

The Eastern Partnership (EaP) is a joint policy initiative that aims to deepen and strengthen relations between the European Union (EU), its Member States and its six Eastern neighbours: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine. It is a specific dimension of the European Neighbourhood Policy. The Eastern Partnership aims at building a common area of shared democracy, prosperity, stability and increased cooperation. An ongoing structured consultation on the future policy framework is taking place until 31 October 2019.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.