19.05.2015

Результати тристоронніх перемовин щодо впровадження Угоди про асоціацію, включно із глибокою і всеохопною зоною вільної торгівлі, між ЄС і Україною

Результати тристоронніх перемовин щодо впровадження Угоди про асоціацію, включно із глибокою і всеохопною зоною вільної торгівлі, між ЄС і Україною

Спільні оперативні висновки Європейської Комісії, Російської Федерації та України.
Учора відбулася зустріч Європейського Комісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрьом, Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та Міністра економічного розвитку Російської Федерації Олексія Улюкаєва (далі – Сторони) з метою продовження перемовин щодо впровадження Угоди про асоціацію, включно із глибокою і всеосяжною зоною вільної торгівлі (ГВЗВТ), між ЄС і Україною, яку буде тимчасово застосовано від 1 січня 2016 року. Зустріч відбулася у рамках тристоронніх переговорів та ґрунтуючись на нашій спільній заяві від 12 вересня 2014 року та беручи до уваги Декларацію на підтримку «Пакету заходів із впровадження Мінських домовленостей» від 12 лютого 2015 року. Ця зустріч була третьою на міністерському рівні; попередні відбулися 11 липня і 12 вересня минулого року.
Сторони вкотре підкреслили свою налаштованість щодо розвитку торгівлі у регіоні як способу досягнення всеохопного економічного зростання.
З метою розвіювання побоювань, що їх має Росія з приводу ГВЗВТ, Сторони підбили підсумки інтенсивної роботи, яка проводилася на технічному рівні, включаючи під час зустрічі, яка пройшла в Брюсселі 20-21 квітня.
У той час, як деякі питання можуть бути вирішені у контексті чинних гнучкостей, що містить ГВЗВТ, а інші – у контексті чинних двосторонніх, тристоронніх та багатосторонніх рамок співпраці, Сторони погодилися збільшити свої зусилля та дати завдання своїм експертам досягти практичних результатів з розвіювання побоювань, що їх має Росія, зокрема у таких сферах:
  • Митна співпраця

- продовжувати застосовувати та удосконалити механізм обміну митними даними та електронний контроль над походженням за допомогою зміцнення митної співпраці та діалогу у напрямі зближення митних інформаційних систем;
- зобов'язання розв'язувати додаткові проблеми (зокрема, боротися проти шахрайства);
- зобов'язання України та Росії розглянути можливість ініціювання перегляду правил походження у рамках зони вільної торгівлі СНД;
- готовність з боку Євросоюзу зміцнити неформальний діалог щодо митної співпраці з Росією та, на прохання, надати експертні поради і технічну підтримку Сторонам.
  • Технічні бар'єри в торгівлі

- створити спеціальну робочу групу задля подальшого розвитку процесу гармонізації з метою мінімізації впливу змін у нормативно-правовій базі. У зв'язку із цим важливо визнати важливість зближення технічних норм і стандартів як інструменту сприяння торговельним потокам. Перша зустріч робочої групи відбудеться протягом двох тижнів з моменту оприлюднення цієї заяви;
- за потреби розглянути можливість подовження перехідних періодів для проведення регуляторної уніфікації щодо окремих секторів або продукції, використовуючи переваги гнучкості, що містяться у ГВЗВТ.
  • Санітарні та фітосанітарні питання

- Розглянути можливість підготовки удосконаленої угоди між Україною і Росією щодо двостороннього визнання ветеринарних сертифікатів.
Експерти отримали завдання зустрітися, беручи за основу вищезазначені положення, та відзвітувати перед міністрами не пізніше липня-місяця.

Outcome of the Trilateral Talks on the Implementation of the EU-Ukraine Association Agreement/Deep and Comprehensive Free Trade Area

Joint Operational Conclusions by the European Commission, the Russian Federation and Ukraine
In the framework of the trilateral talks and on the basis of our joint statement of 12 September 2014 and taking into account the 12 February 2015 Declaration in support of the "Package of Measures for the Implementation of the Minsk Agreements", the EU Trade Commissioner Malmström, Minister of Foreign Affairs of Ukraine Klimkin and Minister of Economic Development of the Russian Federation Ulyukayev –the Parties– have met today to continue talks on the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement/Free Trade Area (AA/DCFTA), which will be provisionally applied as of 1 January 2016. This was the third meeting at ministerial level, after the two previous meetings held on 11 July and 12 September 2014.
The Parties have reiterated their commitment towards the development of trade in the region as a means to achieve inclusive economic growth.
With a view to address the concerns raised by Russia with regard to the DCFTA, the Parties have taken stock of the intense work carried out at technical level, including during the meeting of 20-21 April 2015 held in Brussels.
While some of the issues can be addressed in the context of the existing flexibilities available in the DCFTA, and others in the context of the current bilateral or trilateral and plurilateral cooperation frameworks, the Parties have agreed to intensify their efforts and task their experts to achieve practical solutions to the concerns raised by Russia, in particular in the following areas:
  • Customs cooperation

– Maintain and further improve customs data exchange and electronic verification of origins by means of strengthened customs cooperation and dialogue towards the convergence of customs information systems;
– Commitment to tackle additional issues (e.g. fight against fraud);
– Commitment by Ukraine and Russia to consider initiation of a revision of the rules of origin of the CIS FTA;
– Readiness by the EU to strengthen the informal dialogue on customs cooperation with Russia and, where requested, provide EU expert advice and technical support to the Parties;
  • Technical barriers to trade (TBT)

– Creation of a dedicated working group to further develop the harmonisation process with a view to minimising the impact of the regulatory changes, recognising the importance of convergence of technical regulations and standards as a tool to facilitate trade flows. The first meeting of the working group will take place within two weeks of the issuance of this statement;
– Consider the extension of the transition periods for the regulatory alignment when and if appropriate for specific sectors or products, by taking advantage of the flexibilities built in the DCFTA;
  • Sanitary and Phytosanitary issues (SPS)

– Consider the preparation of an updated arrangement between Ukraine and Russia on bilateral acceptance of veterinary certificates;
The experts were tasked to meet on the basis of the above and to report to ministers no later than July.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.