22.05.15

Заява Президента Європейської Ради Дональда Туска під час прес-конференції саміту Східного партнерства

Заява Президента Європейської Ради Дональда Туска під час прес-конференції саміту Східного партнерства

Доброго дня. Спочатку дозвольте мені висловити щиру подяку господарям – вам, Прем'єр-міністре Лаймдото Страуюмо, і вам, представники Латвії як країни-голови у Раді міністрів ЄС, – за усю ту роботу, що була проведена з підготовки саміту. Я радий бачити такий високий рівень участі від усіх. Це є дуже потужним посланням щодо нашій відданості Східному партнерству.
Це послання нашої тривалої, послідовної і міцної відданості Східному партнерству, а також відданості ініціативі з боку кожного з наших країн-партнерів, – є основним посланням цього саміту. І це є необхідним посланням у світлі минулорічних потрясінь, агресії, залякувань і навіть війни у цій частині Європи. Східне партнерство – наші рамки залучення, які пропонують ближчу політичну асоціацію та економічну співпрацю з Європейським Союзом. Воно ґрунтується на обопільних інтересах і зобов'язаннях, а також на добрій волі, суверенітеті та незалежності усіх сторін.
Сьогодні ми усі вкотре підтвердили наш інтерес у продовженні розвитку міцних, ближчих і диференційованих відносин з кожним із наших партнерів; це потрібно, аби допомогти їм стати стійкішими в умовах виникнення проблем зі стабільністю та безпекою у регіоні і зробити власний суверенний вибір. Міцні та прозоріші інституцій, які будуть вільними від корупції, зроблять наших партнерів сильнішими та дозволять нам підтримувати актуальність Східного партнерства для всіх. Це – друге головне послання саміту.
Під час саміту ми підбили підсумки досягнень, свідками яких ми стали за час після саміту у Вільнюсі. Також ми визначили позитивний порядок денний на майбутнє.
Після вільнюського саміту ми підписали Угоди про асоціацію, включно із глибокими і всеохопними зонами вільної торгівлі (ГВЗВТ), з Грузією, Молдовою і Україною. Це вивело нашу співпрацю на новий рівень. Ці угоди вже тимчасово застосовано; окрім власне ГВЗВТ з Україною, яка набуде чинності від 1 січня 2016 року.
Ми переглянули ранні стадії впровадження Угод про асоціацію, включно із ГВЗВТ, і продемонстрували нашу рішучу налаштованість поглибити нашу співпрацю.
Ми вкотре підтвердили нашу підтримку іншим сторонам – тим, хто прагне більш спеціальних відносин. Ми досягли розуміння з Вірменією щодо масштабів наших майбутніх відносин. Ми також повинні мати змогу вдатися до кроків у напрямі поглиблення нашої надважливої залученості з Білоруссю. Ми отримали пропозиції Азербайджану щодо оновлення договірно-правової основи для відносин країни з ЄС.
Дозвольте наголосити: Східне партнерство є чимось більшим, аніж просто сума наших двосторонніх відносин. Наші багатосторонні рамки продовжуватимуть залишатися надважливими, аби зберігати нашу партнерську згуртованість.
За останні шість років багатосторонній вимір Східного партнерства створив компактну мережу контактів, зокрема, через Неформальні партнерські діалоги. Ми вивели Східне партнерство за межі урядів – налагодили зв'язки на рівні парламентів, місцевої влади, представників громадянського суспільства і бізнесу. Сьогодні ми підтвердили наш намір зробити співпрацю у сфері енергетики і транспорту особливими пріоритетами на наступні роки.
Загалом, ми погодилися просувати нашу співпрацю у тих сферах, які приносять відчутні вигоди суспільствам і економікам наших партнерів, особливо у тому, що стосується розбудови держави, мобільності, міжлюдських контактів, ринкових можливостей та взаємозв'язків.
Що стосується питань мобільності, то ми вітаємо те, що безвізовий режим з Молдовою позитивно впливає на подорожі і міжлюдські контакти; протягом минулого року близько 500 тис. людей скористалися можливостями, надані безвізовим режимом. Також було досягнуто прогресу з Вірменією і Білоруссю. Стосовно Грузії та України, які є найближчими у досягненні мети здійснення безвізових подорожей до ЄС, Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер і я особисто доволі рішучо налаштовані бути настільки амбітними, наскільки це можливо у питанні споглядання того, як цей процес прямує до свого вдалого завершення. Але, звісно, коли мова йде про виконання необхідних кроків, Грузія та Україна мають задавати темп.
Ми також погодилися продовжувати поліпшувати наші комунікаційні зусилля задля кращого пояснення переваг Партнерства для громадськості.
На додачу скажу, що плідні зустрічі під час додаткових заходів, які відбувалися на полях саміту в Ризі – Бізнесовий форум, Конференція громадянського суспільства і Медіа-конференція, – гідні похвали.
На завершення і для повторення: Європейський Союз – це партнер на довгі часи. Наше партнерство, як власне і сам ризький саміт, не стосуються кардинальних рішень або гігантських кроків уперед. Ні, наше партнерство побудовано на волі, шані та рівності. І наше партнерство розвиватиметься поступово, крок за кроком – так, як розбудовувався Європейський Союз. Через конкретний прогрес у таких сферах, як торгівля, енергетика, транспорт, мобільність і реформи наше партнерство ставатиме відчутно ближчим і пропонуватиме найкращі перспективи для Європи у цілому.
Дякую!

Remarks by President Donald Tusk at the press conference of the Eastern Partnership summit


Good afternoon. Before anything else, let me first express my sincere gratitude to honestly host, to you Prime Minister Laimdota Straujuma and to the Latvian Presidency, for all the work undertaken in preparing the Summit. I am glad to see such a high level of participation from all. It sends a very strong message about our commitment to the Eastern Partnership.
This message of our continued, consistent and strong commitment to the Eastern Partnership and each of our partner countries is the main message of this summit. And it is a necessary message in light of the last years' turmoil, aggression, intimidation and even war in this part of Europe. The Eastern Partnership is our framework of engagement that offers closer political association and economic cooperation with the European Union. It is based on mutual interests and commitments as well as the free will, sovereignty and independence of all parties.
Today, we all reaffirmed our common interest to continue developing strengthened, closer, differentiated relations with each of our partners to help them become more resilient in the face of increasing challenges to stability and security in the region and to make sovereign choices. Strengthened and more transparent institutions, free from corruption, will make our partners stronger and help us maintain the Eastern Partnership relevant for all. This is the second main message of the summit.
During the summit we took stock of achievements we have witnessed since Vilnius and set out a positive agenda for the future.
Since the Vilnius Summit, we have signed Association Agreements and Deep and Comprehensive Free Trade Areas (AA/DCFTAs) with Georgia, Moldova and Ukraine. This has brought our cooperation to a new level. The AA/DCFTAs are already provisionally applied, except for the DCFTA part for Ukraine which will enter into force as of 1 January 2016.
We reviewed the early stages of the implementation of AA/DCFTAs and demonstrated our strong commitment to deepen our cooperation.
We reiterated our support to others who are seeking more tailor-made relations. We have reached an understanding with Armenia on the scope of our future relationship. We should also be able to take some steps forward in deepening our critical engagement with Belarus. And we have received Azerbaijan's suggestions regarding the renewal of the contractual basis for its relations with the EU.
Let me stress that the Eastern Partnership is more than just the sum of our bilateral relations. Our multilateral framework will continue to be critical to keeping our partnership together.
Over the past six years the multilateral dimension of the EaP has established a dense network of contacts, e.g. through Informal Partnership Dialogues. We have taken the Eastern Partnership beyond governments, to parliaments, local authorities, civil society and businesses. And today we confirmed our intention to make energy and transport cooperation distinct priorities for the coming years.
Overall, we agreed to advance our cooperation in those areas which bring tangible benefits to our partners' societies and economies, in particular in state building, mobility and people-to-people contacts, market opportunities and interconnections.
With regard to mobility issues, we welcome the positive impact the visa-free regime with Moldova has had on travel and people-to-people contacts, with around 500,000 people having benefited from this opportunity during its first year. Progress is also being made with Armenia and Belarus. With regard to Georgia and Ukraine, which are the closest in line to achieve the objective of visa-free travel, President Juncker and myself are determined to be as ambitious as possible in terms of seeing this process to a successful finalisation. But it is of course also up to Georgia and Ukraine to set the pace when it comes to fulfilling the necessary steps.
We also agreed to continue to improve our communication efforts to better explain the benefits of the Partnership to the general public.
In addition I praise the fruitful meetings of side events in the margins of the Riga Summit: The Business Forum, Civil Society Conference and Media Conference.
To conclude - and repeat. The European Union is a partner for the long-haul. Our partnership, as well as the Riga Summit itself, are not about dramatic decisions or taking giant steps forward. No, our relationship is built on free will, respect and equality. And our partnership will go forward step-by-step, just as the European Union has been built. Through concrete progress on matters such as trade, energy, transport, mobility and reforms our partnership will grow increasingly closer and offer by far the best prospects for Europe as a whole.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.