27.05.2015

Цікаві факти і цифри щодо торгівлі між ЄС і країнами-учасницями Східного партнерства


Цікаві факти і цифри щодо торгівлі між ЄС і країнами-учасницями Східного партнерства

Після суттєвого падіння у 2009 році (через фінансову кризу), обсяги експорту товарів ЄС до країн Східного партнерства відновлювалися аж до 2013 року. У тому ж році вони досягли свого максимуму – 41,3 млрд. євро. Водночас у 2014 році обсяги впали знову – до 33,1 млрд. євро.
В певний період часу імпорт товарів до ЄС також зростав: у 2011 році, після падіння двома роками раніше, він зріс до 36,7 млрд. євро. Однак потім він почав поступово падати, досягши позначки у 32,4 млрд. євро (у 2014 році).
У такий спосіб у 2014 році торгівля ЄС із своїми східними партнерами була майже збалансованою (+0,6 млрд. євро).
Україна у 2014 році була першою за обсягами експорту ЄС серед усіх країн Східного партнерства: 52% (або 17,1 млрд. євро) усього експорту Євросоюзу до східних партнерів припадало саме на Україну. Водночас десять років тому, у 2004 році, обсяги експорту ЄС в Україну складали майже 10,6 млрд. євро.
Також Київ тримає пальму першості у категорії «імпорт»: 42% (або 13,8 млрд. євро) усього імпорту ЄС з країн Східного партнерства припадало на Україну. У 2004 році ця цифра була на рівні 8,5 млрд. євро.
У такий спосіб за останні десять років було зафіксовано позитивний баланс ЄС у торгівлі з Україною, який у 2014 році склав +3,4 млрд. євро.
Загалом, найбільше ЄС експортує у країни Східного партнерства промислові товари; вони складають понад три чверті (77%) від усього експорту товарів, що його здійснює Брюссель у країни-партнери. З іншого боку, аграрно-сировинні матеріали – товари, які домінують серед усього імпорту ЄС зі Східного партнерства (70% від загального імпорту з країн-сусідів на Сході).
Торік, зокрема, ЄС експортував в Україну товарів із категорії «їжа і напої» на суму у майже 1,5 млрд. євро. Це найбільший показник серед усіх країн-учасниць Східного партнерства. Окрім того, сировини було експортовано на 471 млн. євро, а енергетики – на понад 2 млрд. євро.
Своєю чергою, імпортував Євросоюз з України сировинно-аграрних матеріалів на загальну суму у майже 6,8 млрд. євро: їжі і напоїв – на 2,5 млрд. євро, сировини – на 3,21 млрд. євро, а енергетики – на понад 1 млрд. євро.
Що стосується товарів промислового значення (хімічної продукції, машин, устаткування і транспортних засобів, а також інших промислових товарів: виробів зі шкіри, паперу, текстилю, одягу, металу, взуття і аксесуарів, годинників і камер тощо), то його Брюсселем було експортовано до України на суму у майже 12,9 млрд. євро; імпортовано – на суму удвічі меншу (майже 6,5 млрд. євро).
Серед усіх країн-членів ЄС, Німеччина та Польща – найбільші експортери у країни Східного партнерства у 2014 році. Загалом торік разом вони експортували у ці країни товарів на суму у 12,2 млрд. євро; це – 37% від експорту товарів, які здійснив ЄС до східних країн-сусідів.
Також одними з найбільших торговельних партнерів держав-учасниць Східного партнерства є Італія (експорт на суму у 2,8 млрд. євро або 8% від експорту товарів, які здійснив Євросоюз до партнерських країн), Литва (2,2 млрд. євро або 7%) і Угорщина (2,1 млрд. євро або 6%). Минулого року, у порівнянні з 2004 роком, експорт до держав-учасниць Східного партнерства зріс у всіх країнах-членах, окрім Швеції. На рівні ЄС за останні десять років обсяги експорту товарів до партнерських країн збільшилися вдвічі.
Італія, своєю чергою, – найбільший імпортер з країн Східного партнерства. У 2014 році вона імпортувала товарів на суму у 8,2 млрд. євро, що складає рівно чверть (25%) від усього імпорту товарів Євросоюзом зі східних країн-партнерів. Друге і третє місця посідають відповідно Німеччина (4,5 млрд. євро або 14%) і Польща (2,4 млрд. євро або 8%). У 2014 році, у порівнянні з 2004 роком, імпорт товарів Євросоюзом із країн-учасниць Східного партнерства зріс майже на 140%.
Контекст
Східне партнерство було створено 2009 року. Воно є спільною ініціативою між Європейським Союзом і шістьома країнами-партнерами зі Східної Європи і Південного Кавказу: Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Республікою Молдова і Україною.
Загальна площа усіх шести країн-учасниць Східного партнерства складає понад 1 мільйон км² (чверть площі Європейського Союзу). Загальна кількість населення, зареєстрованого у 2014 році, – 75,2 мільйони людей. Для порівняння, у ЄС проживає 506,8 млн. людей.
Україна за площею є найбільшим східним партнером ЄС: її територія простягається на 603,5 тисяч км². Її Вона приблизно дорівнює території найбільшої країни-члена Європейського Союзу – Франції (632,8 тисяч км²).
Щодо кількості населення в Україні, то воно приблизно дорівнює населенню Іспанії, яке трохи перевищує 45 мільйонів людей.
Більше інформації:

Interesting facts and figures about EU trade with Eastern Partnership countries

After a significant decrease in 2009 following the financial crisis, the value of EU exports of goods to the Eastern Partners recovered until 2013 to reach a peak of €41.3 bn and then fell again in 2014 to €33.1 bn. Imports also recovered after 2009 to hit €36.7 bn in 2011, and then decreased continuously to €32.4 bn in 2014.
As a result, EU trade with the Eastern Partners was almost in balance in 2014 (+€0.6 bn).
Among the Eastern partner countries, Ukraine (€17.1 bn or 52% of total EU exports to the Eastern Partners) was the leading destination for EU exports in 2014. At the same time, in 2004, the value of EU exports to Ukraine was €10,6 bn.
In 2014, the leading source of EU imports from the Eastern Partners was also Ukraine (€13.8 bn or 42% of total EU imports from the Eastern Partners), while in 2004 EU imports from Ukraine was valued at € 8,5 bn.
Over the last ten years, the EU trade balance with Ukraine has been showing a clear surplus hitting finally +€3,4 bn in 2014.
EU exports of goods to the Eastern partner countries are led by manufactured goods, which accounted for more than three-quarters (77%) of total exports. Conversely, EU imports from the Eastern Partners were dominated by primary goods, representing around 70% of total EU imports from these countries.
Almost €1,5 bn was the value of EU food&drink exports in Ukraine in 2014, which is the biggest rate recorded among all Eastern Partners. Moreover, the value of raw materials exported by EU in Ukraine was recorded at €471 mln, energy at €2 bn.
The total value of primary goods imported from Ukraine was almost €6,8 bn, with food&drink estimated at €2,5 bn, raw materials at €3,2 bn and energy more than €1 bn.
Concerning manufactured goods (chemicals, machinery&vehicles, as well as other manufactured goods such as articles made of leather, paper, textiles, metals, clothes, shoes and accessories, clocks, watches and cameras, etc.), such products exported by the EU in Ukraine in 2014 was valued at almost €12,9 bn, while EU imports was estimated twice as little – at €6,5 bn.
Among the EU Member States, Germany (€7.0 bn or 21% of EU exports of goods to the Eastern Partners) and Poland (€5.2 bn or 16%) were by far the largest exporters to the Eastern partner countries in 2014, followed by Italy (€2.8 bn or 8%), Lithuania (€2.2 bn or 7%) and Hungary (€2.1 bn or 6%).
Compared with 2004, exports to the Eastern Partners increased in 2014 in all EU Member States, except Sweden. At EU level, the value of exports of goods to the Eastern Partners has doubled over the last ten years.
Italy (€8.2 bn or 25% of EU imports of goods from the Eastern Partners) was the largest importer from the Eastern partner countries in 2014, well ahead of Germany (€4.5 bn or 14%) and Poland (€2.4 bn or 8%).
Compared with 2004, EU imports of goods from the Eastern Partners increased by around 140% in 2014.
Background
The Eastern Partnership was launched in 2009, as a joint initiative between the European Union (EU) and six Eastern European and South Caucasus partner countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine.
All together, the Eastern partners' surface area is just over 1 million km² (a quarter of that of the EU) and their population amounted in 2014 to 75.2 million (compared with 506.8 million in the EU).
Ukraine is the largest Eastern Partner, with an area (603.5 thousand km²) approximately that of France (632.8 thousand km²), the largest EU Member State.
Moreover, Ukraine's population is roughly equivalent to that of Spain, standing at just over 45 million.
More information:


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.