22.05.15

Україна і ЄС підписали Меморандум про розуміння щодо наступної програми з макрофінансової допомоги у 1,8 млрд. євро


Україна і ЄС підписали Меморандум про розуміння щодо наступної програми з макрофінансової допомоги у 1,8 млрд. євро

Сьогодні в Ризі Віце-президент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс, Міністр фінансів України Наталя Яресько і Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва підписали Меморандум про розуміння і кредитну угоду щодо третьої програми з макрофінансової допомоги Україні. Ці угоди визначають умови, за яких Україна отримає користь від додаткового фінансування з боку ЄС у розмірі 1,8 млрд. євро.
Меморандум про розуміння визначає важливі економічні та структурні реформи у шести сферах. Йдеться, зокрема, про державні фінанси, управління і прозорість, бізнесовий клімат, енергетичний сектор, системи соціальної безпеки і фінансовий сектор. Мета цих реформ – сприяти досягненню країною прогресу за її основними короткостроковими пріоритетами. Вони визначені у Порядку денному асоціації між Україною та Євросоюзом, схваленому Радою асоціації Україна-ЄС 16 березня поточного року. Також у цих пріоритетах враховані чинні зобов'язання України щодо проведення реформ у рамках низки програм, в яких Київ бере участь разом з міжнародними кредиторами, зокрема МВФ і Світовим Банком.
Домбровскіс назвав допомогу Україні у досягненні нею миру і трансформації у сучасну, стабільну і заможну економіку «одним з найважливіших завдань, з яким зіштовхнулася Європа». «Впровадження структурних реформ може бути складним процесом – навіть за хороших часів, – підкреслив Віце-президент Єврокомісії. – Мене надихнули рішучість і відданість українського уряду ідеї реформування країни попри надскладний геополітичний і безпековий контекст. Євросоюз продовжує підтримувати Україну у її реформаторських зусиллях. Ми плануємо надати перший транш у 600 млн. євро, щойно набуде чинності Меморандум після його ратифікації Верховною Радою України».
Європейська Комісія запропонувала третю програму з макрофінансової допомоги Україні у січні. Європейський Парламент і Рада міністрів ЄС затвердили її 15 квітня. Бюджет програми становить до 1,8 млрд. євро у формі середньострокових кредитів; її мета – допомогти Україні у розв'язанні критичних проблем, пов'язаних, зокрема, зі слабким платіжним балансом і фіскальною ситуацією. Програма може впроваджуватися протягом 2015 року та на початку наступного року – за умови, якщо дотримано усі вимоги Меморандуму, а програма співпраці Україною з МВФ залишається дієвою.
Нова макрофінансова допомога Україні буде третьою такою програмою для Києва з 2010 року. У 2014 і 2015 роках Європейська Комісія виділила 1,61 млрд. євро в рамках двох подібних програм з макрофінансової допомоги. Їхній загальний бюджет досягає 3,41 млрд. євро; це є найбільшою фінансовою допомогою, що її було надано країні з-поза меж ЄС за такий короткий час. Це на додачу до чинних внесків ЄС, зокрема гуманітарної допомоги та технічно-проектної підтримки.
Детальніше про макрофінансову допомогу
Макрофінансова допомога є унікальним інструментом відповіді ЄС на кризові ситуації, що надається країнам-партнерам ЄС, які страждають від жорстких проблем платіжного балансу. Вона доповнює допомогу, що її надає Міжнародний валютний фонд. Кредити з макрофінансової допомоги фінансуються через запозичення ЄС на ринках капіталу. Після цього гроші перепозичаються країнам-бенефіціарам на тих самих фінансових умовах.
Докладніша інформація:
Підтримка України з боку Європейської Комісії
Відносини між ЄС і Україною
Інформація щодо операцій з макрофінансової допомоги, включаючи річні звіти
Сторінка «ЄС як позичальник»

Twitter: @VDombrovskis

EU and Ukraine: Memorandum of Understanding for next €1.8 bn macro-financial assistance programme signed

Today in Riga, European Commission Vice President Valdis Dombrovskis, Ukraine's Finance Minister Natalie Jaresko and Governor of the National Bank of Ukraine Valeria Gontareva signed a Memorandum of Understanding and loan agreement for the third EU Macro-Financial Assistance (MFA) programme to Ukraine. The agreements set out conditions for Ukraine to benefit from an additional €1.8 billion in EU financing.
The Memorandum of Understanding outlines important economic and structural policy reforms in six areas: public finance, governance and transparency, business environment, energy sector, social safety nets, and the financial sector. These policy reforms aim to facilitate progress on the country's main short-term priorities. These are identified in the EU-Ukraine Association Agenda endorsed by the EU-Ukraine Association Council on 16 March 2015. They also take into account the existing reform commitments of Ukraine under its various programmes with international creditors, in particular the IMF and the World Bank.
Valdis Dombrovskis, Vice-President for the Euro and Social Dialogue, said: "Helping Ukraine to achieve peace and transform the country into a modern, stable and prosperous economy is one of the most important tasks Europe faces today. Implementing structural reforms can be difficult, even during good times. I have been encouraged by the commitment and determination of the Ukrainian Government to reform the country, despite the very complicated geopolitical and security context. The EU continues to support Ukraine in its reform efforts. We aim to disbursea first tranche of €600 million as soon as the Memorandum enters into force, following its ratification by the Ukrainian Parliament."
The Commission proposed the third Macro-Financial Assistance (MFA) programme to Ukraine in January. It was adopted by the European Parliament and the EU Council of Ministers on 15 April. The programme covers up to €1.8 billion in medium-term loans and is intended to assist Ukraine with its critical challenges, such as a weak balance of payments and fiscal situation. It can be implemented in the course of 2015 and in early 2016, provided that the conditions of the Memorandum are met and Ukraine's IMF programme remains on track.
This new Macro-Financial Assistance to Ukraine will be the third MFA programme for Ukraine since 2010. In 2014 and 2015, the Commission disbursed €1.61 billion under two similar MFA programmes. Altogether, they amount to €3.41 billion, which represents the largest financial assistance to a non-EU country in such a short time. It also comes on top of existing EU contributions such as humanitarian aid and technical and project assistance.
Background on Macro-Financial Assistance
MFA is an exceptional EU crisis-response instrument available to the EU's partner countries experiencing severe balance of payments problems. It is complementary to assistance provided by the IMF. MFA loans are financed through EU borrowings on capital markets. The funds are then on-lent with similar financial terms to the beneficiary countries.
Further information
European Commission support for Ukraine:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4863_en.htm
EU-Ukraine relations:
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
Information on MFA operations, including annual reports:
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/macro-financial_assistance/index_en.htm
EU investor relations website:
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/
Twitter: @VDombrovskis


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.