07.12.15

ЄС надасть Україні понад 100 млн. євро для підтримки реформи децентралізації та зміцнення місцевого самоврядування


ЄС надасть Україні понад 100 млн. євро для підтримки реформи децентралізації та зміцнення місцевого самоврядування

Брюссель, 7 грудня
Європейська Комісія ухвалила велику програму заходів задля підтримки реформи децентралізації та зміцнення місцевого самоврядування в Україні. Програма із бюджетом 97 млн. євро співфінансується Євросоюзом (90 млн. євро), Німеччиною (6 млн. євро) і Польщею (1 млн. євро). Вона спрямована на зміцнення управління та відповідальності на локальному, регіональному та центральному рівнях задля кращого задоволення потреб населення. Додаткова підтримка у розмірі 10 млн. євро від Інструменту, що робить внесок у стабільність і мир, спрямована на відновлення управління, примирення і зміцнення миру на сході України, ураженому війною та переміщенням.
Така підтримка, за словами Федеріки Моґеріні (Високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики), «демонструє наші зобов'язання перед Україною, що залишається головною темою порядку денного ЄС».
«Ці програми відіграють важливу роль у підтримці зусиль України з поліпшення управління, включаючи у районах на сході країни, уражених конфліктом», – підкреслила Моґеріні.
Своєю чергою, Йоганнес Ган (Європейський Комісар з Європейської політики сусідства і перемовин про розширення) назвав нове вагоме фінансування, ухвалене напередодні зустрічі Ради асоціації між ЄС і Україною, «конкретним прикладом чинної та рішучої підтримки Євросоюзом реформ в Україні».
«Впровадження цих реформ у сфері децентралізації, – продовжив він, – принесе відчутні переваги для українських громадян. Це відбудеться, зокрема, за допомогою доступу до кращих послуг під час того, як вони матимуть справу з місцевими або регіональними органами влади».
Децентралізація є найвищим пріоритетом широкої програми реформ, що її впроваджує український уряд. У 2014 і 2015 роках було ухвалено важливе законодавство, яке заклало міцне підґрунтя для проведення реформи децентралізації. Це стосується, зокрема, більшої відповідальності на адміністративно-територіальному рівні у фіскальних питаннях, інвестицій та послуг для громадян. Водночас за умови поліпшення надання послуг і відповідальності органів місцевого самоврядування перед громадянами, потрібно буде зміцнити спроможності місцевих громад, районів та обласних адміністрацій, а також значно покращити управлінську культуру обраних посадовців і державних службовців. Посилення спроможностей органів місцевого самоврядування у східній Україні задля поліпшення надання ними послуг підвищить їхню законність і водночас зміцнить загальну архітектуру реформи децентралізації.
Контекст
Загальна мета програми «U-LEAD з Європою: делегування повноважень, підзвітність та розвиток місцевої влади в Україні» – зробити внесок у створення багаторівневого управління, що є прозорим, підзвітним і адаптивним до потреб населення. Програма складатиметься з двох основних компонентів:
§ Перший компонент покликаний зміцнити спроможність ключових дієвих осіб на центральному, регіональному і місцевому рівнях задля впровадження реформи децентралізації;
§ У центрі уваги другого компоненту буде діяльність з поліпшення надання адміністративних послуг на місцевому рівні.
Фінансована Інструментом, що робить внесок у стабільність і мир, програма «Відновлення управління і примирення у період кризи – уражені громади України» спрямована на зміцнення органів місцевого самоврядування, що розташовані у підконтрольних українській владі районах Донецької та Луганської областей. Вони зіштовхнулися з конкретними проблемами, викликаними, зокрема, деградованою управлінською інфраструктурою та збільшенням тиску на соціальні служби. У зв'язку із цим особлива увага приділятиметься зміцненню безпеки громад і відновленню довіри між громадами та органами місцевого самоврядування. Також програма не омине увагою питання рівності та участі жінок.
Цей захід є подальшим кроком у впровадженні пакету підтримки України від Європейської Комісії. Єврокомісія вже ухвалила перший спеціальний захід для України щодо довготривалого і збалансованого економічного розвитку. Програма з децентралізації є другим ухваленим заходом конкретно для країни поточного року. У такий спосіб загальна підтримка для України у 2015 році досягла 200 млн. євро. Це – частина зобов'язання, про яке було оголошено 2014 року. Воно полягає у тому, що ЄС і європейські фінансові інституції нададуть Україні понад 12 млрд. євро у формі грантів і кредитів задля підтримки її макрофінансової стабільності та процесу реформ.
Докладніша інформація:
Відносини України і ЄС
Веб-сайт Європейської Комісії з Європейської політики сусідства і перемовин про вступ
Веб-сайт Представництва Європейського Союзу в Україні
Довідкова інформація про підтримку України з боку Євросоюзу
Довідкова інформація про відносини між ЄС і Україною

 Контакти :
 Maja Kocijancic: +32 229-86570
 Adam Kaznowski: +32 229-89359
 Alceo Smerilli: +32 229-64887


EU announces more than €100 million for Ukraine to support decentralisation reform and re-enforcement of local governance


Brussels, 7 December 2015
The European Commission has adopted a major set of measures programme to support decentralisation reform and re-enforcement of local governance in Ukraine. A €97 million programme jointly funded by the EU (€90m), Germany (€6m) and Poland (€1m) will strengthen governance and accountability at local, regional and central levels to better respond to the needs of the population. An additional support of €10 million funded by the Instrument contributing to Stability and Peace will be allocated for the restoration of governance, reconciliation and peacebuilding in the eastern part of Ukraine, most affected by war and displacement.
"This support demonstrates our commitment to Ukraine, which remains on the top of the EU's agenda. These programmes will play an important role in supporting Ukraine in its efforts to improve governance, including in the conflict-affected areas in the East", said the High Representative and Commission Vice-President Federica Mogherini.
"This new, significant funding - adopted on the eve of the EU-Ukraine Association Council - is a concrete example of the EU's continued and determined support for reforms in Ukraine. The implementation of these reforms in the area of decentralisation will bring visible benefits to Ukrainian citizens through access to a better service when dealing with their local or regional administration'', stated Commissioner for the European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, Johannes Hahn.
Decentralisation is a top priority of the extensive reform programme implemented by the Ukrainian government. Important legislation was adopted in 2014 and 2015, providing a solid basis to carry decentralisation reform forward, including more responsibilities for the sub-national level in fiscal matters, investments and services for citizens. If service delivery is to improve, and local government to become more accountable to its citizens, the capacities of local community (hromada), district (rayon) and regional (oblast) administrations will need to be strengthened and the administrative culture of elected officials and public servants radically improved. Enhancing the capacity of local government in eastern Ukraine to deliver improved services will increase their legitimacy while also underpinning the overall framework of decentralisation reform.
Background

The overall objective of the U-LEAD with Europe: Ukraine Local Empowerment, Accountability and Development Programme is to contribute to the establishment of multilevel governance which is transparent, accountable and responsive to the needs of the population. The programme will include two main components.
- the first is intended to enhance the capacity of key actors at central, regional and local levels in order to implement decentralisation reform;
- the second component will focus on improving delivery of local administrative services.
The IcSP funded action "Restoration of Governance and Reconciliation in Crisis - Affected Communities of Ukraine" will focus on strengthening local governance in the areas of Donetsk and Luhansk Oblasts that are under control of the government of Ukraine which face particular challenges due to degraded administrative infrastructure and increased pressure on social services. Enhanced community security and re-building trust between communities and local government will receive special attention alongside strong focus on equality and women's participation
This measure is a further step in the implementation of the European Commission's support package for Ukraine. The Commission has already adopted a first special measure for Ukraine in 2015 on sustainable economic development. The decentralisation programme is the second adopted this year for Ukraine specifically, bringing total grant aid to Ukraine in 2015 alone to €200 million. It is part of the commitments made that the EU and European Financial Institutions would provide over €12 billion in grants and loans to support Ukraine's macro-financial stabilisation and reform process.
For more information:
EU's relations with Ukraine:
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
European Commission website on European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations: http://ec.europa.eu/enlargement/about/directorate-general/index_en.htm
Delegation of the European Union to Ukraine:
Factsheet How the EU is supporting Ukraine:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5035_en.htm
Factsheet EU-Ukraine relations:
http://eeas.europa.eu/factsheets/news/eu-ukraine_factsheet_en.htm

Contacts :
Maja Kocijancic: +32 229-86570
Adam Kaznowski: +32 229-89359
Alceo Smerilli: +32 229-64887Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.