05.08.2015

8 НОВИХ ПРОЕКТІВ ЖАН МОНЕ ПРИСКОРЯТЬ ЄВРОПЕЇЗАЦІЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ









5 серпня 2015

8 НОВИХ ПРОЕКТІВ ЖАН МОНЕ ПРИСКОРЯТЬ ЄВРОПЕЇЗАЦІЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) оголосило результати конкурсу 2015 року за напрямом Жан Моне в рамках програми Еразмус+. Загалом, рекомендовано до фінансування 261 проект, з них 8 проектів реалізуватимуться за участі українських університетів та асоціацій.
Серед переможців цього року шість українських університетів: Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка, Київський національний торговельно-економічний університет, Національна металургійна академія України, Одеський національний економічний університет, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка та дві асоціації: Українська бібліотечна асоціація та Українська асоціація європейських студій, яка має досвід участі у попередній програмі Жан Моне. Решта переможців конкурсу 2015 р. вперше вибороли грант Жана Моне.
Із загальної кількості проектів, шість належать до так званих «навчальних проектів» - це модулі Жана Моне, спрямовані на поширення інформації про ЄС та поглиблене вивчення євроінтеграційних процесів. Тематика модулів доволі різноманітна: ідеї Об'єднаної Європи; роль ЄС у вивченні кліматичних змін та подоланні їх негативних наслідків; економічно-торговельні стосунки між Україною та ЄС; запровадження в Україні екологічних та безпекових стандартів ЄС. Два проекти спрямовані на підтримку та розвиток асоціацій, покликаних поширювати інформацію про ЄС, пропагувати європейські цінності, збільшувати коло осіб та інституцій, зацікавлених у євроінтеграційних процесах.
Інформацію про проекти – переможці 2015 р. в Україні (повна назва англійською мовою, відповідальний виконавець, університет / асоціація – отримувач гранту, бюджет) можна знайти на сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні: http://bit.ly/1g9140x; повний список проектів Жана Моне, рекомендованих до фінансування за результатами конкурсу 2015 р., знаходиться на сайті ЕАСЕА: http://bit.ly/1N9RtBH.
Додаткова інформація:
Програма Європейського Союзу Жан Моне існувала з 1989 по 2013 рік; у 2014 році була трансформована у напрям Жана Моне Програми Еразмус+. У конкурсі 2014 р. було профінансовано 10 проектів за участі України. Конкурси проектів Жан Моне відбуваються щорічно і мають на меті поширення європейських цінностей та ідей Об'єднаної Європи, стимулювання до вивчення євроінтеграційних процесів, їх обговорення із науково-експертними та фаховими спільнотами, громадянським суспільством.
Програма Європейського Союзу Еразмус+ покликана сприяти розвитку освіти, професійної підготовки, молоді та спорту, розрахована на 2014 – 2020 рр., має три ключових компоненти: мобільність, міжінституційна співпраця, підтримка реформ.
5 August, 2015

Eight New Jean Monnet Projects will Facilitate Europeanization of Ukraine's Higher Education

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (ЕАСЕА) has announced selection results under Jean Monnet Activities Erasmus+ Programme for 2015 Call for Proposals. Out of 261 applications recommended for funding, 8 winning proposals will be implemented by 6 Ukrainian universities and 2 associations.
All participating universities: Metallurgical Academy of Ukraine, Ternopil Ivan Puluy National Technical University, Odessa National Economic University, Kyiv National University of Trade and Economics, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Chernihiv National T.G. Shevchenko Pedagogical University are novices to Jean Monnet Activities, as well as Ukrainian Librarian Association. Among Ukrainian winners, only Ukrainian European Studies Association is experienced in implementing Jean Monnet projects under the previous programme.
Out of 8 Ukrainian Jean Monnet projects, 6 are so-called "teaching" projects, i.e. Jean Monnet Modules focusing on comprehensive study of the EU and thoughtful reflections on European integration processes. Modules cover different disciplines and topics: major concepts and values of the EU, EU leadership roles in dealing with climate change, EU – Ukraine trade and economic relations, environmental safety and environmentally and socially responsible business. Two other projects aim at support to associations that disseminate and promote knowledge about the EU among public at large and broad-spectrum institutions, involve academia and expert community into debate about the EU, arouse interest to EU integration processes.
More information about recommended for funding 2015 Jean Monnet projects (exact name of the project in English, responsible person, implementing institution – HEI or association, project budget) to be implemented in Ukraine can be found on the National Erasmus+ web-site: http://bit.ly/1g9140x; full list of 2015 Jean Monnet projects recommended for funding by EACEA is placed on: http://bit.ly/1T36KWH.
Background:
Jean Monnet Programme was launched in 1989 and operated till 2013; in 2014 it was transformed into Jean Monnet Activities under Erasmus+ programme. Under the 1st 2014 Call, 10 projects by Ukrainian institutions were selected for funding. Calls for Jean Monnet Activities are announced annually and aim to enhance research, teaching and training activities on the EU subjects and promote the EU among relevant stakeholders.
Erasmus+ is the EU programme that supports education, training, youth and sport and has three key actions: mobility, interinstitutional cooperation and policy support; launched in 2014, it will last till 2020.


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.