13.08.2015

ЄС виділяє 8,55 млн. євро на підтримку управління кордонами в УкраїніКиїв 12 серпня 2015

ЄС виділяє 8,55 млн. євро на підтримку управління кордонами в Україні

Європейська Комісія виділила четвертий транш у розмірі 8,55 млн. євро з Програми бюджетної підтримки «Підтримка секторальної політики управління державним кордоном в Україні».
За допомогою цієї програми з підтримки секторальної політики Євросоюз робить свій внесок у модернізацію державної прикордонної служби і державної фіскальної служби України; це відбувається через поліпшення законодавчої та нормативно-правової бази, введення кращих механізмів контролю і модернізацію інфрастурктури перетину кордонів у відповідності до стандартів ЄС. Також програма підтримує зусилля українського уряду з досягнення ефективного балансу між безпечними кордонами і законним рухом людей і товарів у відповідності до стандартів і найкращих практик ЄС.
За словами Томаса Фреллесена (Заступника Голови Представництва Європейського Союзу в Україні), кошти «надалі сприятимуть міжкордонній торгівлі, пришвидшать демаркацію кордону і введення електронної митної системи». «Я впевнений, – наголосив Фреллесен, – що фінансова підтримка ЄС зміцнить співпрацю між агенціями, залученими у комплексне управління кордонами; також результатом надання такої підтримки стане ефективніше управління у сфері прикордонного контролю і міграції для громадян інших країн – у відповідності до зобов`язань України у рамках Плану дій з візової лібералізації».
Контекст
Програма підтримки секторальної політики, бюджет якої складає 60 млн. євро, допомагає у впровадженні зобов`язань, взятих на себе українським урядом у рамках Угоди про асоціацію між ЄС і Україною. Програма підтримує імплементацію діяльності, пов`язаної з комплексним управлінням кордонами і демаркацією; вона сприяє зміцненню обмінів інформацією з партнерськими службами країн-сусідів. Також програма підтримує введення заходів, що сприяють полегшенню торгівлі.
Аспект належного управління повністю інтегровано у програму; це зроблено через його цілі, що полягають у зменшенні корупції і ефективному впровадженні стандартів етики і цілісності, а також введенні більш прозорих і ефективних процедур перетину кордонів і митного оформлення. Полегшення процедур, включаючи обслуговування за принципом єдиного вікна, надасть відчутні переваги громадянам і торговцям, а також поліпшить урядування у секторі управління кордонами. Особлива увага у рамках програми приділяється захисту засадничих прав уразливих груп населення (шукачів притулку, біженців, неповнолітніх осіб без супроводу дорослих, жертв торгівлі людьми), які перетинають кордон.
Детальніша інформація:
Юргіс Вілчінскас, Керівник відділу преси та інформації Представництва ЄС в Україні, тел.: +380 44 390 8010

Kyiv, 12 August, 2015

EU releases € 8.55 million in support of Ukraine's border management

The European Commission disbursed a fourth tranche of € 8.55 million from Budget Support Programme "Support for Border Management Sector Policy in Ukraine".
Through this sector policy support programme, the EU contributes to modernisation of the State Border Service and State Fiscal Service of Ukraine by improving legal and regulatory framework, introducing better control mechanisms and modernising border crossing infrastructure in line with the EU standards. The programme also supports the efforts of the Ukrainian government to achieve an effective balance between secure borders and legal movements of persons and goods in line with the EU standards and best practices.
Thomas Frellesen, Chargé d'Affaires of the EU Delegation to Ukraine stated: "Today's disbursement will further facilitate cross-border trade, speed up border demarcation and introduction of electronic customs system. I am confident that EU's financial support will enhance cooperation between agencies involved in integrated border management and will result in more efficient border control and migration management for third country nationals, in line with Ukraine's commitments under Visa liberalisation Action Plan".
Background:
The EUR 60 million sector policy support programme supports the implementation of commitments undertaken by the Government of Ukraine in the framework of the EU – Ukraine Association Agreement. The programme supports the implementation of Integrated Border Management and border demarcation activities and enhances information exchange with the partner services of neighbouring countries. It also supports introduction of measures leading towards trade facilitation.
A good governance aspect is fully integrated in the programme through its targets related to the reduction of corruption and to the effective introduction of ethics and integrity standards, the introduction of more transparent and effective border crossing and of customs clearance procedures. The simplification of procedures, including a single window and one-stop-shop would bring tangible benefits for citizens and traders and would improve governance in the border management sector. programme pays special attention to the protection of the fundamental rights of vulnerable populations (asylum seekers, refugees, unaccompanied minors, victims of trafficking) crossing borders.
Further information:
Jurgis Vilčinskas, Head of Press and Information, EU Delegation to Ukraine, tel.: +380 44 390 8010.


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.