14.08.2015

Новим Головою Місії EUBAM призначено Ендрю Тесор'єраПрес-реліз

Новим Головою Місії EUBAM призначено Ендрю Тесор'єра

14 серпня - Посла Харкорта Ендрю Преторіуса Тесор'єра призначено Головою Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні. Він посів цю посаду у вирішальний для Місії час, коли зміцнення безпеки кордонів в регіоні ще ніколи не було більш важливим.
В той же час, безпеку потрібно підтримувати шляхом створення умов для економічного процвітання в регіоні, включаючи Придністров'я. Реалізація угод про асоціацію та про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі з Молдовою та Україною буде й надалі сприяти регіональній торгівлі та зміцненню економічної стабільності в цих країнах. Місія ЄС з прикордонної допомоги відіграє важливу роль у реалізації цього порядку денного серед інших ініціатив ЄС.
Висловлюючись з нагоди свого призначення, Посол Тесор'єр сказав: "Мені приємно бути обраним на цю посаду. Я з нетерпінням чекаю можливості консолідувати і зміцнити тісні робочі зв'язки EUBAM з нашими партнерами в Молдові та Україні, як з тими, хто знаходиться на державній службі, так і з тими, хто обіймає виборчі посади, представляє бізнес і цивільне суспільство. Я також хотів би в рамках мандату EUBAM зробити позитивний внесок у досягнення всебічних рішень, які здатні покращити регіональне співробітництво, в тому числі забезпечити економічне процвітання для Придністров'я".
До призначення на нову посаду Ендрю Тесор'єр працював Заступником Голови Місії з грудня 2014 року. Він має великий досвід роботи на вищому рівні з такими організаціями як ООН, ОБСЄ, НАТО та Уряд Великобританії з питань у сфері діяльності EUBAM, а саме інтегрованого управління кордонами, сприяння торгівлі, належного керівництва та посередництва.
Ендрю Тесор'єр - колишній британський дипломат вищого рівня і спеціаліст з питань безпеки і управління, транс-кордонних відносин та ісламських питань. Він працював Послом Великобританії в Албанії, Алжирі та Латвії, а також Повіреним у справах в Афганістані та Сирії. Ендрю проходив службу у Збройних силах Великобританії, працював Виконавчим Головою Академії післядипломної освіти ОБСЄ та вивчав різні мови, в тому числі французьку, російську, арабську, іспанську, фарсі, пушту, латиську та албанську.
Загальна інформація
Місія EUBAM має на меті зробити стійкий внесок у розробку процедур прикордонного управління, перешкоджаючи, таким чином, транскордонній злочинності та шахрайству. Підтримуючи законні потреби українських і молдавських громадян, осіб, що перетинають кордон, і бізнесу, в тому числі з Придністров'я, EUBAM вносить вклад у зміцнення регіональної безпеки та економічного розвитку. Місія працює з прикордонними та митними службами Молдови та України з 2005 року, щоб допомогти обом країнам привести свої процедури контролю у відповідність з європейськими та міжнародними стандартами. Місія фінансується в рамках Європейського інструменту сусідства ЄС.
Інформація для зв'язку:
Відділ звітності та зв'язків
+380 482 36 52 74
press@eubam.org


Press-release

New Head of EUBAM, Andrew Tesoriere, appointed 

14 August - Ambassador Harcourt Andrew Pretorius Tesoriere has been appointed as Head of the EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine. He is taking up this position at a crucial time for the Mission, when strengthening regional border security has never been more vital. 
At the same time, security must be supported by building economic prosperity in the region including Transnistria. The implementation of Association Agreements and Deep and Comprehensive Free Trade Area with Moldova and Ukraine will further facilitate regional trade and strengthen economic stability of these countries. The EU Border Assistance Mission has an important role to play in delivering on this agenda as part of the EU's wider efforts.
Speaking about his appointment Ambassador Tesoriere said: "I am delighted to have been selected for this position. I very much look forward to consolidating and strengthening EUBAM's close working relationship with our partners in Moldova and Ukraine, both those in Government service, but also elected representatives, the business community and civil society. I also wish to contribute positively within the terms of EUBAM's mandate to inclusive solutions that enhance regional cooperation, including economic prosperity for Transnistria." 
Before his new appointment, Andrew Tesoriere served as the Deputy Head of Mission since December 2014. He has deep experience at senior level with the UN, OSCE, NATO and the British Government in the work of EUBAM, notably integrated border management, trade facilitation, good governance and mediation.
Andrew Tesoriere is a former senior British diplomat and specialist in security, trans-boundary, governance and Islamic issues. He has served as British Ambassador to Albania, Algeria and Latvia; and Chargé d'Affaires to Afghanistan and Syria. Andrew has served in the UK Armed Forces, as Executive Chairman of the OSCE postgraduate Academy and studied diverse languages, including French, Russian, Arabic, Spanish, Farsi, Pashto, Latvian and Albanian.
Background
EUBAM's primary objective is to make a sustainable contribution to the development of border-management procedures, thus deterring cross-border crime and fraud. By serving the legitimate needs of Ukrainian and Moldovan citizens, travellers and business, including from Transnistria, EUBAM contributes to enhancing regional security and economic development. The Mission has been working with the border and customs services of Moldova and Ukraine since 2005 to assist the two states to bring their control procedures into line with EU and international standards. The Mission is funded under the EU's European Neighbourhood Instrument.
Contacts
Reporting and Communications Office
+380 482 36 52 74
press@eubam.org


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.