06.08.2015

10 проектів в Україні – переможці першого конкурсу програми Європейського Союзу Еразмус+ забезпечать розвиток потенціалу вищої освіти.


10 проектів в Україні переможці першого конкурсу програми Європейського Союзу Еразмус+ забезпечать розвиток потенціалу вищої освіти.

Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) оголосило результати першого конкурсу 2015 р. Програми Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти.
Cеред 140 проектів, рекомендованих для фінансування Європейським Союзом, 10 проектів реалізуватимуться за участі українських університетів, асоціацій та неурядових організацій, підприємств, дослідних інституцій і підприємств – 43 партнери від України візьмуть участь у впровадженні проектів.
Виконавцями проектів стануть 32 вищих навчальних заклади з України; з їх числа Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут», працюватиме над виконанням трьох проектів, чотири університети виконуватимуть по 2 проекти: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ), Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Київський національний університет імені Тараса Шевченка. По одному проекту реалізовуватимуть 27 університетів з України. Повний список проектів за участі України і вищий навчальних закладів – переможців першого конкурсу розміщено на сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні - http://erasmusplus.org.ua/novyny/701-10-proektiv-v-ukraini-peremozhtsi-pershoho-konkursu-prohramy-yevropeiskoho-soiuzu-erazmus-zabezpechat-rozvytok-potentsialu-vyshchoi-osvity.html ).
Серед 10 проектів: 9 – спільні проекти та 1 проект структурних заходів. Із загальної кількості проектів: 2 – національні, де реципієнтом технічної допомоги є тільки українські організації у співпраці з партнерами країн-членів програми; 8 проектів – багатонаціональні, де партнерами українських ВНЗ виступають не тільки університети з країн-членів програми, а й представники країн-партнерів програми, зокрема: регіону Східного партнерства: Азербайджан, Білорусь, Грузія; та інших регіонів програми: Казахстан, Китай, Малайзія, Марокко, Росія, Туніс, Узбекистан, Шрі Ланка та інші. 2 проекти реалізуватимуться за активної участі Міністерства освіти і науки України.
Список всіх проектів Програми Еразмус+ за напрямком KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти у 2015 році, рекомендованих до фінансування, представлений на сайті ЕАСЕА: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/eplus-cbhe-selection-results-by-region.pdf
Додаткова інформація:
Напрям програми Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої освіти є наступницею Програми Темпус.
Програма Еразмус+ - це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту.
Разом за 2 конкурси нової програми Еразмус+ у галузі вищої освіти, Жана Моне і підтримки реформ в Україні виконується 31 проект. Наступні конкурси буде оголошено в жовтні/листопаді 2015 р.
Детально про конкурси Програми Еразмус+: www.erasmusplus.org.ua

10 Projects with Ukrainian Partners winners under the European Union Erasmus+ Programme will contribute to the Capacity Building in the Field of Higher Education

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency has announced the 2015 Call selection results of the Erasmus+: KA2. Capacity-building Projects in the Field of Higher Education.
Among 140 projects recommended for funding under Erasmus+ Capacity-building Projects in the Field of Higher Education 2015 Call, 10 projects are to be implemented with participation of Ukrainian universities, NGOs, companies, associations, research institutions and enterprises – 43 Ukrainian partners will be involved.
32 Ukrainian higher education institutions will build their capacities during projects implementation. Among them, the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» will be implementing 3 projects; 4 Universities are partners in 2 projects each: Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ivano-Frankivsk), Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Taras Shevchenko National University of Kyiv. 27 Ukrainian Higher Education Institutions will implement per one project. The list of projects and Ukrainian Universities winners of the 1st call is posted at National Erasmus+ Office in Ukraine web-site:  http://erasmusplus.org.ua/novyny/701-10-proektiv-v-ukraini-peremozhtsi-pershoho-konkursu-prohramy-yevropeiskoho-soiuzu-erazmus-zabezpechat-rozvytok-potentsialu-vyshchoi-osvity.html
Among 10 recommended for funding by EACEA, 9 are joint projects and 1 – structural measures. From the total number of Erasmus+: Capacity-building projects in the field of higher education 2015 Call projects, 2 ones are national projects where Ukraine is the single recipient of technical aid, while other projects are multi-country projects where Ukrainian partners will cooperate not only with the EU universities, but also with representatives of Eastern Partnership universities from, Azerbaijan, Belarus, Georgia, as well as of Kazakhstan, China, Malaysia, Morocco, Russia, Tunisia, Uzbekistan, Sri Lanka and other. The Ministry of Education and Science of Ukraine becomes an active partner in 2 projects.
The list of all projects selected for funding under Erasmus+ KA2: Capacity-building projects in the field of higher education 2015 Call is to be found at EACEA web-site: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/eplus-cbhe-selection-results-by-region.pdf
Additional information:
Erasmus+ KA2: Capacity-building projects in the field of higher education is a successor of the Tempus Programme.
ERASMUS+ is the European Union Programme for 2014-2020 to support projects, partnerships, events and mobility in the areas of education, training, youth and sport. Currently, 31 Erasmus+ projects are being implemented in Ukraine on capacity building, Jean Monnet and support to policy reforms in higher education.
New calls are expected in October/November 2015.
Detailed information on Erasmus+ calls is available at: www.erasmusplus.org.ua


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.