02.03.22

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Євросоюз запроваджує санкції проти державних ЗМІ RT / Russia Today і мовника Sputnik в ЄС

Logo
Євросоюз запроваджує санкції проти державних ЗМІ RT / Russia Today і мовника Sputnik в ЄС

EN version is below

Сьогодні Рада запровадила подальші обмежувальні заходи у відповідь на неспровоковану і невиправдану військову агресію Росії проти України. В межахцих заходів ЄС в терміновому порядку призупинить мовлення Sputnik і RT / Russia Today (RT англійською, RT Велика Британія , RT німецькою, RT французькою і RT іспанською) в ЄС або спрямовану на ЄС, до припинення агресії РФ проти України та діяльності Російської Федерації та пов'язаних з нею ЗМІ  з дезінформації та маніпулювання інформацією проти ЄС і його держав-членів.

"Кремль застосовує систематичне маніпулювання інформацією та дезінформацію якоперативний інструмент для нападу на Україну. Це також є серйозною і прямою загрозою громадському порядку і безпеці Союзу. Сьогодні ми робимо важливий крок проти маніпуляцій Путіна і закриваємо доступ до російських державних ЗМІ в ЄС. Раніше ми вже запровадили санкції щодо керівництва RT, включаючи головну редакторку Симоньян, тож тепер логічно   вжити  також заходів щодо діяльності організацій, яку вони провадять в межах нашого союзу", - заявив  Жозеп Боррель, Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки.

Sputnik і Russia Today перебувають під постійним прямим або непрямим контролем влади Російської Федерації і відіграють важливу роль у просуванні та підтримці військової агресії проти України, а також у дестабілізації сусідніх з нею країн.

Російська Федерація бере участь у систематичній міжнародній кампанії дезінформації, маніпулюванні інформацією та спотворення фактів з метою посилення своєї стратегії з дестабілізації сусідніх країн, Євросоюзу та його держав-членів. Зокрема, дезінформація і маніпулювання інформацією неодноразово і послідовно були спрямовані проти європейських політичних партій, особливо в періоди виборів, громадянського суспільства, російських гендерних і етнічних меншин, шукачів притулку,  функціонування демократичних інститутів в ЄС і його державах-членах.

Щоб виправдати та підтримати свою військову агресію проти України, Російська Федерація вживає безперервних і злагоджених дій з дезінформації та маніпулювання інформацією, спрямованих проти організацій громадянського суспільства ЄС і сусідніх країн, серйозно спотворюючи і маніпулюючи фактами.

Сьогоднішні рішення доповнюють пакет заходів, оголошених Верховним представником після відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС 27 лютого. Цей пакет також включає надання обладнання та інших предметів,  Збройним силам України через Європейський фонд миру, заборону на проліт повітряним простором ЄС і на доступ в аеропорти ЄС для російських перевізників усіх видів, заборону на операції з російським Центральним банком і заборону SWIFT для деяких російських банків.

Європейський союз рішуче засуджує неспровоковану і невиправдану військову агресію Російської Федерації проти України і вимагає, щоб Росія негайно припинила свої військові дії, беззастережно вивела всі сили і військову техніку з усієї території України і повністю поважала територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Відповідні правові акти були опубліковані в Офіційному журналі (див.посилання нижче).

 

 

__________________________

 

 

EU imposes sanctions on state-owned outlets RT/Russia Today and Sputnik's broadcasting in the EU

 

 

The Council today introduced further restrictive measures in response to Russia's unprovoked and unjustified military aggression against Ukraine. By virtue of these measures, the EU will urgently suspend the broadcasting activities of Sputnik' and RT/Russia Today (RT English, RT UK, RT Germany, RT France, and RT Spanish) in the EU, or directed at the EU, until the aggression to Ukraine is put to an end, and until the Russian Federation and its associated outlets cease to conduct disinformation and information manipulation actions against the EU and its member states.

"Systematic information manipulation and disinformation by the Kremlin is applied as an operational tool in its assault on Ukraine. It is also a significant and direct threat to the Union's public order and security. Today, we are taking an important step against Putin's manipulation operation and turning off the tap for Russian state-controlled media in the EU. We have already earlier put sanctions on leadership of RT, including the editor-in-chief Simonyan, and it is only logical to also target the activities the organisations have been conducting within our Union",  said Josep Borrell, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy

Sputnik and Russia Today are under the permanent direct or indirect control of the authorities of the Russian Federation and are essential and instrumental in bringing forward and supporting the military aggression against Ukraine, and for the destabilisation of its neighbouring countries.

The Russian Federation has engaged in a systematic, international campaign of disinformation, information manipulation and distortion of facts in order to enhance its strategy of destabilisation of its neighbouring countries, the EU and its member states. In particular, disinformation and information manipulationhas repeatedly and consistently targeted European political parties, especially during the election periods, civil society and Russian gender and ethnic minorities, asylum seekers and the functioning of democratic institutions in the EU and its member states.

In order to justify and support its military aggression of Ukraine, the Russian Federation has engaged in continuous and concerted disinformation and information manipulation actions targeted at the EU and neighbouring civil society members, gravely distorting and manipulating facts.

Today's decisions complements the package of measures announced by the High Representative after the video conference of EU Foreign Affairs Ministers of 27 February. Such package also includes the provision of equipment and supplies to the Ukrainian Armed Forces through the European Peace Facility, a ban on the overflight of EU airspace and on access to EU airports by Russian carriers of all kinds, a ban on the transactions with the Russian Central Bank, and the SWIFT ban for certain Russian banks.

The European Union condemns in the strongest possible terms the Russian Federation's unprovoked and unjustified military aggression against Ukraine, and demands that Russia immediately ceases its military actions, unconditionally withdraws all forces and military equipment from the entire territory of Ukraine and fully respects Ukraine's territorial integrity, sovereignty and independence within its internationally recognised borders.

The relevant legal acts have been published in the Official Journal (see link below).

Press contacts

Maria Daniela Lenzu
Press officer
+32 2 281 21 46
+32 470 88 04 02
Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.