08.12.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС підтримує конкурс грантів на впровадження інструментів civic tech в умовах пандемії

Logo
ЄС підтримує конкурс грантів на впровадження інструментів civic tech в умовах пандемії

English version is below

Пандемія COVID-19 змусила багато громадських організацій призупинити заплановані заходи або перейти на дистанційний режим роботи. Виклики пандемії потребують інноваційних інструментів залучення громадськості до діалогу як всередині спільнот, так і з місцевою владою. Щоб протистояти цим викликам, Фонд Східна Європа за підтримки ЄС оголосив конкурс грантів для громадських ініціатив, спрямованих на впровадження та популяризацію інструментів civic tech, щоб покращити взаємодію влади та громадськості у процесі вирішення місцевих проблем.

«Програми підтримки та стимулювання українського громадянського суспільства допоможуть підтримати його відновлення після пандемії. Сьогодні Європейський Союз виділяє ці гранти на популяризацію інструментів громадянських технологій у громадах, щоб сприяти побудові технологічної країни», – сказала Сінзіана Пояна, керівниця програми підтримки громадянського суспільства у Представництві ЄС в Україні.

Civic tech (громадські технології) – цифрові інструменти, що спрощують комунікацію між державою і громадськістю та залучають громадян до вирішення актуальних проблем місцевого чи національного значення. Конкурс грантів відбувається у межах проєкту «3D: Розвиток попри перешкоди».

«Відібрані організації зможуть не тільки впровадити власний проєкт з civic tech, але й оцінити та зміцнити власний потенціал. Протягом проєкту партнерські організації навчаться проводити адвокаційні й інформаційні кампанії та співпрацювати з місцевими органами влади використовуючи інструменти civic tech», – зазначила Наталія Слинько, програмна директорка Фонду Східна Європа.

Уже з лютого 2021 року десять місцевих ініціатив отримають до 550 000 грн на широке впровадження громадських технологій. Фонд надасть партнерським організаціям доступ до інструментів оцінки потенціалу та план розвитку організаційної спроможності, підвищення управлінських навичок (зокрема коучинг з лідерства) та онлайн-освіта.

Учасники конкурсу можуть надсилати свої заявки 3DProject@eef.org.ua з темою «Заявка на конкурс грантів» до 28 грудня 2020 року. До участі в конкурсі запрошуються офіційно зареєстровані організації громадянського суспільства, що знаходяться на території підконтрольній уряду України.

Детальніше про умови конкурсу читайте за посиланням. Щоб дізнатися більше безпосередньо про умови участі, запрошуємо на інформаційну зустріч у середу, 9 грудня, 15:00. Будь ласка, заповніть форму реєстрації, щоб долучитися до зустрічі.Довідкова інформація

Проєкт «3D Project: Розвиток попри перешкоди. Стійке громадянське суспільство в часи пандемії та в майбутньому» виконується Фондом Східна Європа за фінансової підтримки Європейського Союзу та спрямований на посилення українського громадянського суспільства для протидії наслідкам COVID-19. Проєкт триває з жовтня 2020 року по квітень 2022 року. 


За додатковою інформацією звертайтеся за адресою 3DProject@eef.org.ua.

__________

 

 

EU supports call for proposals to promote civic technology tools 

 

The COVID-19 pandemic has forced many civil society organisations (CSOs) to put planned activities on hold or switch to remote mode. The pandemic's challenges require innovative tools to engage the public in a dialogue with the community and authorities. This is why East Europe Foundation with EU financial support announced a call for proposals to support civic initiatives in implementation and promotion of civic technologies tools.

"Strengthening and incentivising Ukrainian civil society will help sustain its recovery from the pandemic. The European Union has committed these grants to promote civic technology tools to communities today and help build a high-tech country tomorrow", – said Sinziana Poiana, Programme Officer for Civil Society Support in the EU Delegation to Ukraine.

Civic technologies are digital tools, which make the communication between the state and citizens easier and engage the latter to resolve current issues at the local or national level. The call for proposals and a grant programme are organised under the 3D Project: Development Despite Disruption.

"Selected organisations will be able not only to implement their civic tech project but also to assess and strengthen their potential. During the project, the partner organisations will learn to conduct advocacy and information campaigns and cooperate with local authorities using civic tech tools", ‒ Natalia Slynko, East Europe Foundation Programme Director, commented.

Ten local initiatives will receive up to 550,000 UAH for the widespread introduction of public technologies from February 2021. The Foundation will offer partner organisations tools for capacity assessment and a plan for developing organisational capacity, improving management skills (including leadership coaching), and online courses.

Officially registered civil society organisations located in the territory controlled by the Ukrainian Government are invited to take part in the grant programme. Applications can be submitted to 3DProject@eef.org.ua until December 28, 2020 with "Grant competition application" indicated in the subject

Read more about the terms of the competition here.

You can learn more in an informational online meeting on Wednesday,  December 9 at 3 p.m. Please, fill out the registration form to join the event till Tuesday, 8 December, 6 p.m.

 

Background information

The 3D Project (Development Despite Disruption: Resilient civil society in a time of COVID-19 and beyond) is an EU-funded project that is implemented by East Europe Foundation, supporting empowerment of Ukrainian civil society to confront the effects of COVID-19. The project lasts from October 2020 to April 2022.


For additional information, please contact us via 3DProject@eef.org.ua.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.