29.12.2021

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] У двох українських містах протестують новий «портфельний» підхід у межах нової фази проєкту «Мери за економічне зростання»

Logo
У двох українських містах протестують новий «портфельний» підхід у межах нової фази проєкту «Мери за економічне зростання»

English version is below

Два українських муніципалітети були обрані для участі в проєкті, а ще п'ять зможуть подати заявку на отримання грантової підтримки для впровадження інноваційних ідей у межах нової фази проєкту «Мери за економічне зростання» (M4EG)

Європейський Союз (ЄС) та Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) провели конкурс «Портфельний підхід до муніципальних перетворень» для муніципалітетів країн Східного Партнерства ЄС, включно з Україною.

Відбірковий комітет, який складається з представників Генерального директората з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення (DG NEAR) та ПРООН, обрав два українські міста з чотирьох претендентів, а саме Миколаїв і Тернопіль,  для впровадження  «портфельного» підходу у міському розвитку. Ще п'ять українських міст  зможуть подати заявку на грантові кошти до 60 000 євро для впровадження інноваційних ідей. У п'ятірку ввійшли Львів, Мелітополь, Полтава, Суми та Тростянець.

Керівниця операційного відділу «Економічне співробітництво, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище» Представництва ЄС в Україні Клое Алліо зауважила, що завдяки участі у програмі ці міста зможуть розвинути свій потенціал, стратегічне мислення та шанси на швидке відновлення після кризи шляхом пілотування комплексних рішень і інноваційних інструментів розвитку і підвищення стійкості.

«Ми вітаємо проактивні українські міста, які скористалися нагодою отримати додаткові навчальні, інноваційні та фінансові можливості в рамках конкурсного відбору нової програми ЄС і ПРООН», –  прокоментувала пані Алліо.

Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева зазначила, що українські муніципалітети прагнуть працювати над покращенням ефективності місцевих систем для створення більш стійких, сталих та привабливих громадських просторів.

«Із початком пандемії COVID-19 проблеми, з якими зіштовхуються представники місцевої влади, стали більш помітними, – зазначила пані Ґерчева. – Це свідчить про "критичну невизначеність", перед якою постають мешканці міст та місцеві органи влади в областях, а також про потребу знаходити нові інструменти та підходи задля кращого врядування та задоволення потреб населення. Проєкт M4EG покликаний створити середовище для експериментів, щоб вивчити нові шляхи для побудови сталих систем життєзабезпечення громад. Креативні підходи громад, планування із врахуванням гендерних аспектів та інноваційні рішення – це не чарівне вирішення усіх проблем, а скоріше невід'ємна передумова розвитку стійких міст».

Міста, що входять у мережу проєкту «Мери за економічне зростання», мають змогу взяти участь у тренінгах та обмінятися досвідом щодо розробки інноваційних стратегій зростанняіз врахованням місцевого контексту, спираючись намісцеві  екосистеми. Обрані муніципалітети зможуть скористатися новими можливостями та доступом до фінансування, зокрема брати участь у щорічному конкурсі для зацікавлених міст та конкурсі проєктних пропозицій із впровадження інновацій.

 

Довідкова інформація:

У 2021 році ЄС спільно з ПРООН запустили нову фазу ініціативи «Мери за економічне зростання» в шести країнах Східного партнерства ЄС, включно з Україною. Ініціатива спрямована на посилення сталого та «зеленого» розвитку міст, зміцнення потенціалу органів місцевого самоврядування,  інклюзивне економічне зростання та розвиток міських інновацій, а також пілотування "портфельного підходу" для управління містом із максимальними вигодами для громадян.

 

Контакти для преси:

Антон Сидоренко, очільник комунікаційного напряму проєкту «Мери за економічне зростання», anton.sydorenko@undp.org

____________

 

Two Ukrainian cities will test a "portfolio journey" as part of the new M4EG Facility

 

With two municipalities selected and five more to apply for innovation grants, Ukrainian municipalities are entering the new phase of the Mayors for Economic Growth (M4EG) Facility

The European Union (EU) and the United Nations Development Programme (UNDP) conducted the "Call for Interest: Portfolios for Municipal Transformations" for the Eastern Partnership's (EaP) municipalities, including Ukraine.

The Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations (DG NEAR) and UNDP Selection Committee endorsed two Ukrainian municipalities out of four nominees, namely Mykolaiv and Ternopil, for the "portfolio journey" aimed at urban development. Moreover, five Ukrainian cities will be able to apply for innovation grants amounting to EUR 60,000: Lviv, Melitopol, Poltava, Sumy, and Trostianets.

Head of Section "Economic Cooperation, Energy, Infrastructure and Environment" of the Delegation of the European Union to Ukraine Chloe Allio mentioned that thanks to the programme, these cities will develop their potential, strategic thinking and chances for faster recovery after the crisis through piloting of complex solutions and new instruments of municipal development and resilience.

"We congratulate the proactive Ukrainian cities who used the opportunity to get additional educational, innovative and financial support under the competitive selection process of the new EC-UNDP programme," said Ms Allio.

UNDP Resident Representative to Ukraine Dafina Gercheva noted that Ukrainian municipalities are eager to work on improving systems' efficiency and effectiveness for more resilient, sustainable and attractive spaces. "With the COVID-19 pandemic, the issues that local authorities face became more pronounced," Gercheva said. "This highlights the 'radical uncertainty' that local authorities and people in the region face, and the need for new tools and approaches to better manage and respond to residents' needs. The M4EG is perceived as a sandbox to explore new ways of building sustainable livelihoods. Civic imagination, gender planning, and innovative solutions are not a silver bullet, but an essential part of resilient municipalities."

Cities in the M4EG network can benefit from learning, training and knowledge exchange activities focused on developing innovative growth strategies that are highly contextualised and build on local ecosystems. Selected local authorities will benefit from new capabilities and access to funding, including the Annual Portfolio Call for Interests and Annual Innovation Call for Proposals.

 

Background:

In 2021, the European Union and UNDP have launched the new phase of the Mayors for Economic Growth Facility (M4EG) in six EaP countries, including Ukraine. The facility aims to boost sustainable and green development, strengthen local authorities' capacities, enhance inclusive economic growth, and development of urban innovations, and pilot a "portfolio approach" for better cities' governance with tangible benefits to citizens.

 

For media enquiries:

Mr. Anton Sydorenko, M4EG Facility Communications Lead, anton.sydorenko@undp.org

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.