31.10.14

Всеукраїнські інформаційні дні програми Еразмус+ у вищій освіті

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Київ, 30 жовтня 2014

Всеукраїнські інформаційні дні програми Еразмус+ у вищій освіті

4-5 листопада відбудуться Всеукраїнські інформаційні дні Програми Європейського Союзу Еразмус+. Інформаційні дні будуть присвячені висвітленням можливостей, які надає Еразмус+ студентами та вищим навчальним закладам.

Перший день буде присвячено можливостям співпраці навчальних закладів та інших організацій в рамках Еразмус+, а другий – індивідуальним можливостям мобільності. Учасники ознайомляться з загальною інформацією щодо програми Еразмус+, правилами та умовами участі для українських вищих навчальних закладів у конкурсах програми співпраці за напрямами: «навчальна мобільність», «розвиток потенціалу вищої освіти» (колишня програма Темпус), «Жан Моне»; рекомендаціями для підготовки проектних заявок; з досвідом найбільш успішних проектів програми Темпус, що може бути застосований для підготовки проектів Еразмус+.

Журналісти запрошуються до участі:

Що? Всеукраїнські інформаційні дні

Коли? 4 листопада 2014 р. з 9:00 до 17:00.

5 листопада 2014 р. з 13.30 до18.00.

Де? Конференц-зал Національного університету харчових технологій за адресою:

м. Київ, вул. Володимирська, 68, 2-й поверх

До участі запрошено пані Інну СОВСУН, Першого заступника Міністра освіти і науки України, пані Хуану МЕРА КАБЕЛЛО, керівника відділу економічної співпраці, соціального та регіонального розвитку Представництва ЄС в Україні, експертів Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, Брюссель.

Довідково

Захід організовано Національним Еразмус+ офісом в Україні у тісній співпраці з Представництвом Європейського Союзу в Україні, за підтримки Міністерства освіти і науки України та Виконавчого агентства ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури за організаційної підтримки Національного університету харчових технологій.

За додатковою інформацією та для акредитації, звертайтеся до Жанни Таланової з Національного офісу Еразмус+ в Україні: +38044 3344645, +38044 2866668, office@erasmusplus.org.ua; www.erasmusplus.org.ua. Акредитація триває до 15:00 03.11.2014

Kyiv, 30 October 2014

All-Ukrainian Information Days on Erasmus+ Programme in Higher Education

On November 4th and 5th All-Ukrainian Information Days on Erasmus+ programme in higher education will take place in Kyiv. Information Days will communicate Erasmus+ opportunities for students and representatives of higher educational institutions.

First day will be devoted to cooperation between Institutions within Erasmus+, whereas the second day will focus on sndividual opportunities for mobility. The participants will be introduced to the basic information about Erasmus+ programme; rules and conditions of participation for Ukrainian higher education institutions in Erasmus+ actions: learning mobility, capacity building in the field of higher education (ex-Tempus), Jean Monnet; recommendations on how to prepare project proposals; good practices in Tempus projects that can be applied to prepare Erasmus+ projects.

The journalists are invited:

What? All-Ukraine Information Days

When? November 4, 2014; 9.00-18.00.

November 5, 2014; 13.30-18.00

Where? Conference hall (2nd floor) of the National University of Food Technologies,

68 Volodymyrska St., Kyiv

Among the speakers at the opening of the Information days will be: Ms. Inna Sovsun, the First Deputy Minister of Education and Science of Ukraine; Ms. Juana Mera Cabello, Head of Section "Economic Cooperation, Social and Regional Development", Delegation of the European Union to Ukraine; experts from Education, Audiovisual and Culture Executive Agency in Brussels.

Background information

Information Days are organised by the National Erasmus+ Office in Ukraine in close cooperation with the EU Delegation to Ukraine, the Ministry of Education and Science of Ukraine, and Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, as well as the National University of Food Technologies.

For media requests and accreditation please, contact: National Erasmus+ office in Ukraine, Zhanna Talanova, +38044 3344645, +38044 2866668, office@erasmusplus.org.ua; www.erasmusplus.org.ua before 15:00 03.11.2014

101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10  Fax: +380-44-390.80.15

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.