24.10.14

Висновки Європейської Ради по Україні

Новини Представництва Європейського Союзу в Україні

Висновки Європейської Ради по Україні

Нагадуючи про свої висновки від 30 серпня, Європейська Рада вітає Мінський протокол від 5 вересня та Мінський меморандум від 19 вересня як кроки на шляху до раціонального політичного розв'язання кризи, що має ґрунтуватися на шані незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Вона очікує на повне залучення усіх сторін у виконання зобов'язань у рамках Мінських документів, зокрема тих, що стосуються припинення вогню, встановлення всеохопного порядку щодо прикордонного контролю та проведення дочасних виборів у Донецьку і Луганську у відповідності до українського законодавства. Європейська Рада розглядає проведення так званих «президентських» і «парламентських» виборів самопроголошеною владою регіону як таке, що суперечитиме букві і духу Мінського протоколу; такі «вибори» не будуть визнані. Також Європейська Рада нагадує про свій заклик негайно надати безпечний і безперешкодний доступ до місця падіння літака малайзійських авіаліній МН17.
Європейський Союзу очікує, що Російська Федерація шануватиме національний суверенітет і територіальну цілісність України. Також вона сподівається, що Росія зробить свій внесок у політичну стабілізацію та економічне відновлення України. Європейська Рада вкотре нагадує, що вона не визнає незаконну анексію Криму. Російська Федерація має усвідомити свою відповідальність за повне впровадження Мінських угод. Зокрема, російська влада має запобігати будь-якому потраплянню військової сили, зброї або бойовиків зі своєї території в Україну. Вона має скористатися своїм впливом, аби забезпечити добросовісне виконання сепаратистами зобов'язань, досягнутих у Мінську. Окрім того, Москва має підтримати зусилля ОБСЄ, спрямовані на здійснення контролю.
Європейський Союз і його країни-члени повністю підтримують політичне розв'язання кризи в Україні. Така підтримка може включати, зокрема, зміцнення спостережних спроможностей ОБСЄ, збільшення гуманітарної допомоги та заохочення і допомога Україні у процесі реформ – зокрема, тих, що стосуються децентралізації та захисту прав осіб, які належать до національних меншин. Європейська Рада вітає прийдешнє тимчасове застосування Угоди про асоціацію. Вона підкреслює важливість суворого дотримання Російською Федерацією, Україною та Європейським Союзом зобов'язань, зазначених у спільній міністерській заяві від 12 вересня.
Говорячи про парламентські вибори, які відбудуться в Україні 26 жовтня, Європейська Рада нагадує про своє бажання підтримати країну, оскільки вона проводить політичну та економічну реформу, включаючи реформу в енергетичному секторі, у відповідності до зобов'язань, які взяли на себе обидві сторони у рамках Угоди про асоціацію.
Також Європейська Рада вітає прогрес у розв'язанні української енергетичної кризи. Вона очікує на завершення тристоронніх перемовин між Російською Федерацією, Україною та Європейською Комісією.
Європейська Рада нагадує про попередні рішення ЄС щодо обмежувальних заходів. Вона слідкуватиме за ситуацією в Україні, аби, за потреби, визначити подальший напрям дій.
Більше інформації:

European Council Conclusions on Ukraine

Recalling its conclusions of 30 August, the European Council welcomed the Minsk Protocol of 5 September and the Minsk Memorandum of 19 September as steps towards a sustainable political solution of the crisis, which must be based on respect for Ukraine's independence, sovereignty and territorial integrity. It expects the parties' full engagement and swift implementation of all commitments under the Minsk documents, in particular with regard to the full implementation of the cease-fire, the setting-up of comprehensive border control arrangements and the holding of early elections in the Donetsk and Luhansk regions in accordance with Ukrainian law. It considers that the holding of "presidential" and "parliamentary" elections, called by the self-appointed authorities, would run counter to the letter and the spirit of the Minsk Protocol and will not be recognised. The European Council reiterates its call for immediate, safe and unrestricted access to the MH17 crash site.
The European Union expects the Russian Federation to respect Ukraine's national sovereignty and territorial integrity and to contribute to the political stabilisation and economic recovery of Ukraine. The European Council reiterates that it will not recognize the illegal annexation of Crimea. The Russian Federation should assume its responsibilities for the full implementation of the Minsk agreements. In particular, Russian authorities should prevent any movement of military, weapons or fighters from its territory into Ukraine. They should exercise their influence to ensure that the separatists implement in good faith the obligations assumed in Minsk. The Russian Federation should also support OSCE verification efforts.
The European Union and its Member States remain fully engaged in support of a political solution to the Ukrainian crisis, including through contributions to enhance the OSCE monitoring capacity, scaling up their humanitarian assistance, and encouraging and assisting Ukraine in its process of reforms, in particular on decentralisation and protection of rights of persons belonging to national minorities. The European Council welcomed the upcoming provisional application of the Association Agreement. It underlined the importance for the Russian Federation, Ukraine and the European Union to strictly abide by the commitments reflected in the Joint Ministerial Statement of 12 September.
Looking ahead to Parliamentary elections on 26 October, the European Council reiterates its willingness to support Ukraine as it addresses political and economic reform, including in the energy sector, in line with the commitments both sides have made through the Association Agreement.
The European Council welcomed progress in the resolution of the Ukrainian energy crisis. It looks forward to the finalisation of ongoing trilateral negotiations between the Russian Federation, Ukraine and the European Commission.
The European Council recalled previous EU decisions on restrictive measures. It will remain seized with the situation in Ukraine in order to provide further direction as required.
More information:
101 Volodymyrska St.
Kyiv 01033, Ukraine
Tel: +380-44-390.80.10  Fax: +380-44-390.80.15

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.