29.01.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС допоміг модернізувати тепломережу та школу в Нововолинську

Logo
ЄС допоміг модернізувати тепломережу та школу в Нововолинську

English version is below

Понад 6 тисяч мешканців Нововолинська Волинської області споживають теплову енергію більш ефективно та убезпечені від раптових відключень опалення, а 570 учнів міста зустріли осінньо-зимовий сезон у комфортніших температурних умовах та належним чином вентильованих приміщеннях. Це - результати енергоефективного проєкту «Перший крок у переході на відновлювані джерела енергії у м. Нововолинську», який місто реалізувало завдяки підтримці Європейського Союзу в межах програми «Угода мерів – Демонстраційні проєкти», які презентували 29 січня у Нововолинську.

Проєкт тривав з 2015 до 2019 року та передбачав закриття старої неефективної котельні, заміну труб тепломережі в одному з районів міста та комплексну модернізацію будівлі школи №7. Його бюджет склав понад 1,15 мільйони євро. 80% вартості проєкту профінансував ЄС. Решту сплатило місто Нововолинськ.

"Питання енергоефективності та енергетичної незалежності продовжують бути серед пріоритетних для співпраці між ЄС та Україною.  Тому ми раді підтримувати конкретні проекти в менших містах, таких як Нововолинськ, які приносять відчутні результати для мешканців та допомагають зменшити споживання енергії", - зазначив Йоханнес Баур, керівник відділу «Економічного співробітництва, енергетики, інфраструктури та навколишнього середовища» Представництва ЄС в Україні.

Котельню закрили через неефективність. Спочатку вона працювала на вугіллі з найближчої шахти. Коли вугілля замінили на газ, її ефективність ще більше знизилася. Тому користувачів вирішили перепідключити до нової мережі.

У рамках проєкту було замінено 800 м труби тепломережі на попередньо ізольовані. Це дало змогу економити більше 765 МВт-год енергії (3%) та знизити викиди СО2 на 209 тон щороку. Сьогодні мешканці споживають тепло більш ефективно - адже енергія не губиться, надходячи із котельні. Водночас вони убезпечені від раптових відключень опалення, а якісні труби забезпечують стабільне теплопостачання.

Нововолинську школу №7 обрали серед усіх приміщень, що є у комунальній власності. Енергомоніторинг продемонстрував, що саме у цій будівлі найбільші втрати енергії.

У рамках проєкту в закладі встановили сучасну вентиляцію, замінили освітлення та вікна, утеплили стіни, встановили нову систему опалення та індивідуальний тепловий пункт. Обладнане зовнішнє освітлення та центральний вхід в школу. Разом усі ці заходи дадуть змогу школі економити 948 МВт-год енергії (65%) на рік. Це в два рази менше, ніж заклад споживав раніше. Окрім того, температура у приміщеннях триматиметься на рівні нормативних 20 – 21 °С.

За попередніми оцінками, у результаті реалізації всього проєкту очікується скорочення викидів СО2 – понад 488 тон на рік, що також можна досягти шляхом відмови від використання 287 нових автомобілів щороку.

29 січня відбулось офіційне закриття проєкту: презентація комплексу виконаних робіт та офіційне відкриття модернізованої школи. Участь у заходах взяли Йоханнес Баур керівник відділу «Економічного співробітництва, енергетики, інфраструктури та навколишнього середовища» Представництва ЄС в Україні, Ольга Бороданкова, координатор сектору енергоефективності Представництва ЄС в Україні, Віктор Сапожніков, міський голова Нововолинська, Максим Верещак, ключовий експерт ініціативи «Угода мерів – Демонстраційні проєкти».

 

Довідкова інформація: «Угода мерів – Демонстраційні проєкти» (CoM – DeP) –програма, створена на рівні Європейської комісії. Її мета – підтримка впровадження проєктів у сфері енергоефективності відібраними містами у країнах Східного партнерства згідно з їхніми планами дій.

За додатковою інформацією звертайтеся до Марії Чубатої, mariya.chubata@eumayors.eu, 0979671256.

______________

 

EU helps modernize heat distribution network and school in Novovolynsk

 

Over 6,000 residents of Novovolynsk in Volyn region consume heat energy in more efficient way and are secure against cases when heating suddenly goes off, and 570 local school children have started the autumn and winter season in more comfortable temperature conditions and adequately ventilated premises. These are the first results of the energy efficient project 'The first step in transition to renewable energies in the town of Novovolynsk', implemented by the town thanks to the support provided by the European Union as part of the Covenant of Mayors – Demonstration Projects programme, and presented on January 29.

The project lasted from 2015 to 2019 and provided for the closure of an old inefficient boiler house, replacement of the heat distribution network pipes in one of the town districts as well as comprehensive refurbishment of the building of school No. 7. Its budget exceeds EUR 1.15 million. 80% of the project costs were covered by the European Union. The rest was paid by the town of Novovolynsk.

"Energy efficiency and energy independence remain a priority for the EU-Ukraine relations. Therefore, we are happy to support concrete projects in smaller cities such as Novovolynsk, that bring tangible results for citizens and help to reduce energy consumption," Johannes Baur, Head of Economic Cooperation, Energy, Infrastructure and the Environment at EU Delegation, said.

It was decided to close the boiler house due to its inefficiency. Initially it was run on coal from the nearest mine. When coal was replaced by gas, its efficiency decreased event further. The buildings were re-connected to the new network.

Within the project 800 m of the heat distribution network pipes were replaced with pre-insulated ones. That enabled to save over 765 MWh of energy (3%) and to reduce СО2emission by 209 tons annually. Now residents consume heat in a more efficient way – since energy is not lost on its way from the boiler house. At the same time, they are secure against cases when heating suddenly goes off, while high-quality pipes ensure sustainable heat supply.

Novovolynsk school No. 7 was selected out of all the municipally owned premises. Energy monitoring showed that energy losses are the highest in this building.

Within the project modern ventilation system was installed in the building, the lighting system and windows were replaced, walls were insulated, a new heating system as well as an individual heating unit were installed. Outdoor lighting was installed, and the central school entrance was rearranged. These activities together will enable the school to save 948 MWh of energy a year (65%). This is twice less than the facility consumed before. Besides that, the temperature in the premises will remain at the standard level of 20 – 21 °С.

According to preliminary estimates, as the result of implementation of the whole project it is expected to achieve СО2 emission reduction for over 488 tons a year, which can also be achieved through refusing to use 287 new cars on an annual basis.

On January 29 there took place the ceremony of official project completion: presentation of the set of works performed and official opening of the refurbished school. The following people participated in the events: Johannes Baur, head of the Department of Economic Cooperation, Energy, Infrastructure and Environment of the EU Delegation to Ukraine, Olga Borodankova, sector manager for energy efficiency of the EU Delegation to Ukraine, Viktor Sapozhnikov, the mayor of Novovolynsk, Maksym Vereshchak, key expert of the 'Covenant of Mayors – Demonstration Projects' initiative.

 

Background information: The Covenant of Mayors – Demonstration Projects (CoM – DeP) is a programme developed at the level of the European Commission. The goal of the programme is to provide appropriate support in the implementation of energy efficiency projects in selected cities in the Eastern Partnership countries according to their action plans.

For additional information, please contact Mariya Chubata, mariya.chubata@eumayors.eu, 0979671256.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.