23.01.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Половина ветеранів конфлікту на сході України стикаються з дискримінацією – опитування проекту ЄС

Logo
Половина ветеранів конфлікту на сході України стикаються з дискримінацією – опитування проекту ЄС

English version is below

Майже половина ветеранів та ветеранок конфлікту на сході України (49%) повідомляють про упереджене та несправедливе ставлення з боку представників різних груп суспільства, зокрема в громадському транспорті, медичних закладах та адміністративних установах, про це свідчать результати дослідження, представленого в Києві 23 січня. Дослідження продемонструвало, що 32% ветеранів та ветеранок почуваються ізольованими від суспільства, а 73% вважають, що їх можуть зрозуміти лише ті, хто сам має військовий досвід.

Фінансоване Європейським Союзом дослідження було проведено Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні у співпраці з Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у рамках проекту «Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та їхніх сімей». Воно висвітлило проблеми, з якими стикаються ветерани конфлікту на сході України та їхні сім'ї під час реінтеграції до цивільного життя. Упродовж липня – жовтня 2019 року було опитано 2 530 респондентів у Києві та Київській області, а також Дніпропетровській і Львівській областях.

«Євросоюз охоче профінансував це дослідження, адже його результати допоможуть органам влади отримати більше інформації та відреагувати на виклики, з якими ветерани стикаються після повернення з поля бою», – заявив Посол Матті Маасікас, Голова Представництва Європейського Союзу в Україні.

За офіційними даними, наразі налічується близько 370 тис. ветеранів конфлікту на сході України, багато з яких стикаються зі значними перешкодами під час реінтеграції до цивільного життя. Третина ветеранів та майже половина ветеранок цього конфлікту, які мали роботу до військової служби, повернувшись додому, виявили, що вони більше не працевлаштовані за попереднім місцем роботи. Як показало опитування, хоча багато ветеранів та ветеранок врешті-решт знайшли оплачувану роботу (67%), розпочали власний бізнес або зареєструвалися як приватні підприємці (11%), решта заявляють, що потребують перекваліфікації та допомоги в пошуку джерел доходу. Ветерани вказують на складну ситуацію у сфері зайнятості: переважання вакансій з низькими зарплатами (79%), відсутність вакансій, відповідних кваліфікації ветеранів (44%), та дискримінацію щодо ветеранів (24%). Лише 6% ветеранів та ветеранок зазначили, що мають посвідчення особи з інвалідністю, хоча чверть опитаних отримали поранення чи захворювання внаслідок бойових дій, однак не змогли підтвердити інвалідність через бюрократичні перешкоди.

«МОМ прагне й надалі підтримувати реінтеграцію ветеранів та добробут їхніх громад через соціально-економічне відновлення та психосоціальну підтримку, сприяючи відновленню довіри, соціальної згуртованості та стабільності, – сказав Ан Нгуєн, Голова Представництва МОМ в Україні. – Завдяки фінансуванню Європейського Союзу ми змогли підтримати майже 800 ветеранів навчанням та обладнанням для опанування нової професії, створення або розвитку власного малого бізнесу».

Фінансований Євросоюзом проект «Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та їхніх сімей» триває із січня 2019 до червня 2020 року і впроваджується МОМ у трьох пілотних областях: Київській, Дніпропетровській та Львівській. У рамках проекту передбачено підтримку заходів соціального згуртування: спортивних змагань, майстер-класів, круглих столів із представниками місцевої влади. Кваліфіковану психологічну допомогу в рамках проекту надають фахівці, які пройшли підготовку з роботи з ветеранами та членами їхніх родин. Ще одним компонентом проекту є тренінги для ветеранів на підтримку кар'єрного розвитку та розвитку власної справи, а також гранти розміром до 1 тис. євро на обладнання. Наприкінці зими в рамках проекту буде розпочато інформаційну кампанію з метою подолання стереотипів, які впливають на сприйняття ветеранів українським суспільством.

 

Довідкова інформація: Міжнародна організація з міграції (МОМ) є Агентством ООН з питань міграції. МОМ співпрацює з урядовими, міжурядовими та неурядовими партнерами, щоб забезпечити гуманну та впорядковану міграцію. З 2014 року МОМ допомагає Уряду забезпечувати потреби внутрішньо переміщених осіб та населення, постраждалого від конфлікту.

За додатковою інформацією звертайтеся до Варвари Жлуктенко, Представництво МОМ в Україні, vzhluktenko@iom.int або за телефоном +38 067 447 97 92

____________

 

Half of veterans of eastern Ukraine conflict report biased attitudes – EU project's survey

 

Almost half of the veterans (49%) of the conflict in eastern Ukraine have reported biased attitudes or unfair treatment by different members of their communities, mainly in public transport, medical and social protection institutions, according to the results of a study presented in Kyiv on January 23. The study highlighted that 32% of veterans feel excluded from society, and 73% think that their experience can be understood only by those who have a military background themselves.

The study was funded by the European Union and conducted by the International Organization for Migration (IOM) with the support of the Ministry of Veterans Affairs, Temporarily Occupied Territories and Internally Displaced Persons of Ukraine as part of the project "Reintegration Support for Veterans of the Conflict in Eastern Ukraine and Their Families". It pinpointed the challenges veterans of the conflict in eastern Ukraine and their families face in reintegrating into civilian life, based on a survey of 2,530 respondents interviewed in Dnipropetrovsk, Lviv and Kyiv regions, and the city of Kyiv, from July to October 2019.

"The EU is very pleased to have funded this survey. The results help authorities to understand better and to address the challenges that veterans face after they return from the battlefield," said Ambassador Matti Maasikas, Head of the EU Delegation to Ukraine.

According to the official data, there are about 370,000 veterans of the conflict in eastern Ukraine, many of whom encounter significant hurdles during reintegration into civilian life. One third of the men and almost half of the women who are veterans of this conflict and had a job before military service returned home to find that they were no longer employed at their previous place of work, the survey shows. While many veterans eventually found paid jobs (67%) or started their own business or registered as private entrepreneurs (11%), others cited a need for re-training and support in finding income opportunities. They depicted a difficult employment landscape, where there was low pay for available vacancies (79%), a lack of vacancies commensurate with the veterans' qualification (44%), and discrimination against veterans (24%). Only 6% of the veterans received a disability certificate, but another quarter reported sustaining injuries or falling ill during their military service and being unable to receive one due to red tape.

"IOM is committed to supporting the reintegration of veterans and the well-being of their communities through socioeconomic recovery and psychosocial support that contribute to the restoration of trust, social cohesion and stability," said Anh Nguyen, Chief of Mission at IOM Ukraine. "Through generous funding from the European Union, we have been able to support almost 800 veterans with training and equipment to master a new profession, start or develop their own small business."

The EU-funded project "Reintegration Support for Veterans of the Conflict in Eastern Ukraine and Their Families", launched in January 2019, is implemented by IOM in three pilot regions: Kyiv, Dnipropetrovsk and Lviv, and lasts until June 2020. The project supports social cohesion activities, such as sporting events, master classes, and round tables with representatives of local authorities. Qualified psychological assistance is provided by professionals, who completed trainings on psychosocial support for veterans and their families. The project also offers career development and self-employment training, which lead to grants of up to EUR 1,000 for equipment. A public campaign will be launched within the project at the end of winter to tackle the stereotypes affecting Ukrainian society's perception of veterans.  

 

Background information:

The International Organization for Migration (IOM) is the UN Migration Agency. IOM works closely with governmental, intergovernmental and non-governmental partners to promote humane and orderly migration. Since 2014, IOM has been assisting the Government to meet the needs of internally displaced persons and conflict-affected population of Ukraine.

For additional information, please contact Varvara Zhluktenko, IOM Mission in Ukraine, via vzhluktenko@iom.int or at +38 067 447 97 92.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.