13.01.20

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Звіт ЄС про права інтелектуальної власності підкреслює прогрес і ключові перестороги в Україні

Logo
Звіт ЄС про права інтелектуальної власності підкреслює прогрес і ключові перестороги в Україні

English version is below

9 січня Європейська Комісія опублікувала Звіт про захист та забезпечення прав інтелектуальної власності у країнах з-поза меж ЄС, що виходить раз на два роки.  Він зосереджується на країнах, у яких стан захисту та забезпечення інтелектуальної власності викликає занепокоєння, та оновлює список країн, робота з якими у цій сфері є пріоритетною для ЄС. Серед них і Україна. 

Прогрес

Попри значне регуляторне наближення, яке відбулось у 2016 році згідно зі зобов'язаннями України в рамках Угоди про асоціацію, прогресу за останні два роки було досягнуто лише частково. Одним із позитивних зрушень стало ухвалення закону №2415 «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» у травні 2018 року. Роками брак прозорості та правова невизначеність ускладнювали ефективне управління майновими правами в Україні. Прийняття закону свідчить про щирі зусилля реформувати цю сферу, хоч він ще і потребує подальших змін, аби повністю відповідати міжнародним стандартам.

Перестороги та простір для покращення

У сфері патентів до Верховної Ради за останні два роки було подано три законопроєкти. Ці документи пропонують запровадити критерій обмежувального патентування та скасувати захист для певних медичних речовин (солі, поліморфи, метаболіти тощо) і нових способів застосування вже відомих медичних препаратів. Таке регулювання обмежило би стимули для інновацій у фармацевтичній сфері. Ці законопроєкти не відповідають міжнародним стандартам та Європейській патентній конвенції.

Стосовно торговельних марок, то Україна жодним чином не захищає їх власників від реєстрацій третіми особами зі злим умислом. Чинний Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не дає правової змоги скасувати реєстрацію зареєстрованої зі злим умислом торгової марки. Стейкхолдери зазначають, що протест проти реєстрації торговельної марки неможливий у рамках нинішнього законодавчого поля.

У сфері права інтелектуальної власності нещодавній закон про управління майновими правами правовласників створює серйозні проблеми щодо визначення кабельної ретрансляції та встановлення тарифів. Стейкхолдери з країн ЄС зазначають, що суспільні мовники і далі не сплачують роялті виконавцям та продюсерам фонограм за використання їх виступів та фонограм попри правові зобов'язання в рамках закону.

Подальший прогрес необхідний і у забезпеченні прав інтелектуальної власності. Дані звіту Відомства з інтелектуальної власності ЄС та Організації економічного співробітництва та розвитку доводять, що Україна залишається одним із чотирьох найбільших маршрутів транзиту контрафактної продукції на ринки Євросоюзу. Це переважно продукти харчування, годинники та ювелірні прикраси, іграшки та ігри, одяг, оптика, фототехніка та медичне обладнання.

Стейкхолдери з країн ЄС повідомляють, що піратство у інтернеті досі є серйозною проблемою. Чинне законодавство у цій сфері є слабким, внаслідок чого кількість піратських сайтів в Україні зростає.

Звіт також повідомляє про проблеми з ефективністю митної служби. Наразі немає засобів для знищення певних видів контрафактної продукції, наприклад, пестицидів. Стейкхолдери з країн ЄС зазначають, що навіть спрощена процедура митної перевірки є дорогою і триває занадто довго. Верховна Рада наразі розглядає новий проєкт митного кодексу. У ньому є положення, які, у разі його ухвалення, наблизили би заходи у сфері інтелектуальної власності на українських кордонах до стандартів ЄС.

Діяльність ЄС

Угода про асоціацію між Україною та ЄС вимагає від України зміцнити захист та забезпечення прав інтелектуальної власності. Угода про асоціацію втілює у собі регуляторне наближення українських законів щодо інтелектуальної власності до  напрацьованого законодавства ЄС у цій сфері.

Діалог між ЄС та Україною про права інтелектуальної власності, що був започаткований Угодою про асоціацію, є частиною ширшої співпраці між ЄС та Україною в рамках Європейської політики сусідства. Він заохочує сторони обмінюватись інформацією про проблеми у сфері захисту інтелектуальної власності, національне законодавство щодо інтелектуальної власності, спільно виявляти слабкі місця та пропонувати заходи для покращення ситуації. З часу публікації попереднього звіту відбулось два Діалоги між ЄС та Україною щодо прав інтелектуальної власності.

Проєкт Twinning, що фінансується Європейським Союзом і має на меті допомогти Україні у втіленні глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі, допомагає у розробці нових законопроєктів у сфері прав інтелектуальної власності.

ЄС також фінансував програму технічної допомоги для розробки в Україні системи географічного зазначення походження товару. Ця програма триватиме до 31 серпня 2020 року, але законопроєкт в рамках цієї програми уже був розроблений.

 

Детальніше:

Звіт про захист та забезпечення прав інтелектуальної власності у країнах з-поза меж ЄС
 

 

***

 

EU's IPR report highlights developments in Ukraine

On 9 January, the European Commission has published its biannual Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries. It identifies countries outside of the European Union, including Ukraine, in which the state of intellectual property protection and enforcement gives rise to the greatest concern and provides an update of the existing Commission's list of priority countries, Ukraine being one of these.

Progress

Despite the major regulatory approximation that Ukraine committed to in the EU-Ukraine Association Agreement, which entered into force in 2016, only limited progress can be noted in the last two years. A positive development has been the adoption of Law No 2415 "On Collective Management Organizations" in May 2018. For many years, lack of transparency and legal uncertainty undermined the collective rights management in Ukraine. Despite the fact that the law needs to be further amended in order to ensure compliance with international standards, its adoption shows a genuine effort to reform this area.

Concerns and areas for improvement and action

In the area of patents, three draft laws have been submitted to the Verkhovna Rada (the Parliament) in the last two years. These laws would introduce restrictive patentability criteria and deny protection for certain substances (salts, ethers, combinations, polymorphs, metabolites, etc.) and new uses of medicines of known medicinal product. Such exclusions would limit incentives to innovate in order to find more stable forms of compounds with longer shelf lives and dosages, which are safer or reduce side-effects. These draft laws are not in line with international standards and the European Patent Convention.

In the area of trademarks, Ukraine does not provide protection against bad faith registrations. The current trademark act still does not provide for the legal possibility to invalidate a trademark registered in bad faith. Stakeholders also report that under the current trademark law, it is not possible to rely on the opposition procedure.

As regards copyright and related rights, the recent law on collective management organisations raises serious problems in terms of the definition of cable retransmission and tariff setting.

EU stakeholders report that public broadcasting organisations continue not to pay royalties to performers and phonogram producers for the use of their performances and phonograms despite their legal obligation under the Ukrainian copyright law.

Further progress remains necessary as regards IPR enforcement. According to the EUIPOOECD Study on Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods (2019), Ukraine continues to be one of the four main transit points for fake goods to the EU market. According to the EUIPO-OECD Study on Why do countries export fakes? (2018), Ukraine is a transit point for shipments of counterfeits into the EU especially in the following sectors: foodstuff; watches and jewellery; toys and games; clothing; optical, photographic and medical equipment.

EU stakeholders report that online piracy remains a significant problem and the weaknesses of the current law have resulted in an increase in the number of pirate sites being hosted in Ukraine.

EU stakeholders also report that there are still major problems with the efficiency of customs authorities because there are no adequate facilities to destroy certain types of counterfeit products (e.g. pesticides). Stakeholders point out that even the simplified customs procedure is time-consuming and expensive. In general, there seems to be a lack of effective procedures for the destruction of seized counterfeit products and equipment used for their manufacture. The new draft customs code, submitted to the Verkhovna Rada, contains provisions, which, if adopted, would bring closer the Ukrainian IPR border measures to the EU standards.

EU action

The EU-Ukraine Association Agreement requires Ukraine to reinforce its level of IP protection and enforcement. The Association Agreement represents a regulatory approximation of the Ukrainian IP law with the EU acquis in the area of copyright and related rights, trademarks, designs, topographies of semiconductors, patents, plant varieties and civil and border enforcement.

The IPR Dialogue, which has been set up by the aforementioned Association Agreement, forms part of the broader cooperation between the EU and Ukraine in the context of the European Neighbourhood Policy and enables both sides to exchange information on multilateral and bilateral IPR-related issues, on national IP legislation and practices and to identify shortcomings and proposals for improvement. Since the publication of the last report, two IPR Dialogues have taken place.

The EU funded a Twinning Project to assist Ukraine in the implementation of the DCFTA and assists Ukraine in the elaboration of new draft laws on IPR.

The EU has also financed a technical assistance programme to support the development of a geographical indications system in Ukraine. A draft law has already been prepared in the framework of this programme, which will run until 31 August 2020.

 

More information:

Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.