25.11.2021

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Нові конкурси Програми ЄС Еразмус+ на 2022: мобільність і співробітництво в сфері освіти, професійного розвитку, молоді та спорту вже відкрито

Logo
Нові конкурси Програми ЄС Еразмус+ на 2022: мобільність і співробітництво в сфері освіти, професійного розвитку, молоді та спорту вже відкрито

English version is below

Сьогодні Європейська Комісія оголосила новий конкурс Програми Еразмус+ на 2022 рік, прийнявши Щорічну Програму – Annual Work Programme 2022. Завдяки збільшеному бюджету в майже 3,9 мільярда євро на наступний рік, Еразмус+ продовжить надавати можливості для обмінів на навчання та практики, стажування і викладання, розроблення проєктів транскордонного співробітництва у сферах освіти, професійного розвитку, молоді та спорту.

Віцепрезидент Європейської Комісії з питань просування європейського способу життя, Маргарітіс СХІНАС, наголосив: «Запуск конкурсів Еразмус+ на 2022 рік має особливий резонанс: він присвячений 35-річчю Програми, а також молоді в Європі. Еразмус+ був незабутнім досвідом протягом багатьох років,  то ж нехай 2022 буде ще більш пам'ятним! З цим новим роком Програми Еразмус+ ми сподіваємося зробити досвід більш інклюзивним і далекосяжним, щоб молоді люди могли навчатися та подорожувати після багатьох важких місяців».

Єврокомісар з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді, Марія ГАБРІЄЛ, підкреслила: «Наступного року Еразмус+ відзначатиме 35 років успішних можливостей навчання, викладання та досвіду за кордоном. Усі учасники кажуть, що це досвід, який змінив життя, який позначив їхній особистий та професійний шлях і залишив надовго спогади про те, що означає жити в Європейському Союзі. Ми хочемо дати можливість більшій кількості людей взяти участь у Програмі та скористатися тим, що може запропонувати Еразмус+. У 2022 році ми також відзначатимемо Європейський рік молоді, і Еразмус+ відіграватиме провідну роль».

Програма й надалі підтримуватиме молодь та заохочуватиме її участь у демократичному житті, вносячи значний внесок у досягнення цілей Європейського року молоді 2022 (European Year of Youth 2022), який було оголошено у вересні 2021 року.

Основними новаціями, запровадженими сьогодні у конкурсах, є: перспективні проєкти; більше обмінів з третіми країнами; більш інклюзивне «DiscoverEU»; ближчий ЄС до шкільної освіти; простіший підхід до фінансування проєктів співпраці.

25 березня 2021 р. Європейська Комісія офіційно оголосила про відкриття нової Програми Еразмус+ на 2021-2027 рр. Завдяки бюджету понад 28 мільярдів євро, нова Програма буде не лише більш міжнародною, але й більш інклюзивною, цифровою та екологічною!

Разом з тим, нова Програма буде працювати для досягнення розвитку співпраці, якості, інклюзії, креативності та інновацій на рівні організацій і впровадження стратегій у сфері освіти, професійного розвитку, молоді та спорту. Крім цього, Еразмус+ на 2021-2027 рр. підтримуватиме викладання, навчання та проведення досліджень з питань європейської інтеграції, зокрема щодо майбутніх викликів та можливостей Європейського Союзу в межах напряму Жан Моне.

 

Довідкова інформація:

Еразмус+ – Програма Європейського Союзу, яка через підтримку навчання впродовж життя, працює задля освітнього, професійного та особистісного розвитку громадян ЄС та поза його межами, у сферах освіти, професійної підготовки, молоді і спорту. Програма Еразмус+ що підтримує навчальну мобільність, проєкти і партнерства співпраці організацій, розвиток політики та співробітництва. В межах Програми відкриті можливості для всіх груп населення та різних типів організацій.

Factsheet про нову Програму ЄС Еразмус+ на 2021-2027 рр.

Щорічна програма Еразмус+ на 2022 рік - Annual Work Programme 2022.

Оголошення конкурсів - Call for proposals 2022.

Керівництво до Програми -  Programme Guide 2022.

Детальніше про Програму ЄС Еразмус+ та про проєкти для України на сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні та у мережі Facebook.

________________

 

New EU-funded Erasmus+ Programme Call 2022

for mobility and cooperation in education, training, youth and sport is open

 

Today, the Commission launched the calls for proposals under Erasmus+ call for 2022, following the adoption of the 2022 annual work programme. With an increased budget of nearly €3.9 billion for the next year, Erasmus+ will continue to provide opportunities for study periods abroad, traineeships, apprenticeships, and staff exchanges and cross border cooperation projects in different areas of education and training, youth and sport.

Vice-President for Promoting our European Way of Life, Margaritis SCHINAS, said: "The launch of the new 2022 Erasmus+ calls have a special resonance. 2022 will mark the 35 anniversary of the programme, but also the year dedicated to youth. Erasmus has been an unforgettable experience for many years, let 2022 be even more unforgettable! With this new Erasmus year, we hope to make the experience more inclusive and more far-reaching, for young people to learn and travel after many difficult months."

Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, Mariya GABRIEL, said: "Next year Erasmus+ will be celebrating 35 years of successfully providing opportunities for people to study, learn and get training experience abroad. All participants say that it is a life-changing experience, one that marked their personal and professional paths and left lasting memories of what it means to live in the European Union. We want to give the opportunity to a greater number of people to take part and benefit from what Erasmus+ has to offer. We will also celebrate in 2022 the European Year of Youth and Erasmus+ will play a central role."

The programme will continue to support young people and to encourage their participation in democratic life, contributing significantly to the objectives of the European Year of Youth 2022, which was announced in the State of the Union address in September 2021. The core activities of mobility and cooperation will also be strengthened in 2022.

The main novelties introduced in the calls launched today are: Forward-looking projects; More exchanges with third countries; More inclusive DiscoverEU; Bringing the EU closer to schools; Simpler financing of cooperation projects.

On 25 March 2021 the European Commission announced the official launching of new generation of the EU-funded Erasmus+ Programme for 2021-2027. Due to the Programme's budget over €28 billion, the Erasmus+ will be not only more international but more inclusive, digital, and greener.

The updated Programme also aims to achieve cooperation, quality, inclusion, creativity and innovation at the level of organisations and policies in the field of education, training, youth and sport. Further to that, Erasmus+ 2021-2027 Jean Monnet Action will support teaching, learning, research, and debates on European integration matters, including on the Union's future challenges and opportunities.

 

Background information:

Erasmus+ is the European Union Programme that aims to support, through lifelong learning, the educational, professional and personal development of people in education, training, youth and sport, in Europe and beyond. It provides opportunities for learning mobility, projects and partnerships, policy development and cooperation. The Programme is inclusive for people of all ages and backgrounds and open to different types of organisations.

Factsheet on the new Erasmus+ 2021-2027 programme

2022 annual work programme for the implementation of Erasmus+: the Union Programme for Education, Training, Youth and Sport

Call for proposals for the 2022 Erasmus+ programme

Programme Guide for the 2022 Erasmus+ programme

For more details on the Erasmus+ Programme and projects for Ukraine, please visit the National Erasmus+ Office in Ukraine website and Facebook page.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.