15.05.2014

Представництво ЄС в Україні запрошує на святкування Дня Європи та панельну дискусію з дипломатами та експертами

Київ, 15 травня 2014 року

Представництво ЄС в Україні запрошує на святкування Дня Європи та панельну дискусію з дипломатами та експертами

17 травня 2014 року о 12.00 у Мистецькому Арсеналі (вул. Лаврська, 10-12) в рамках святкування Дня Європи в Києві Представництво Європейського Союзу запрошує киян та гостей міста на панельну дискусію «Ідея Європи та нова Україна». Дипломати ЄС та України, а також українські інтелектуали та експерти поговорять про вектори зближення України та Європи: в політиці, економіці, інформаційному просторі, цінностях та інших сферах життя.

З 11.00 на території Мистецького Арсеналу розпочнеться низка цікавих заходів та ініціатив в рамках святкування Дня Європи: тематичні фотовиставки, інформаційно-інтерактивні зони, виступи дитячих і фольклорних колективів, ігротеки, майстер-класи тощо.
Усі охочі запрошуються на:
Що? Панельну дискусію «Ідея Європи та нова Україна» з 12:00 до 14:00; святкування Дня Європи (з 11:00 до 17:00)
Коли? 17 травня 2014 року
Де? Київ, Мистецький арсенал (вул. Лаврська, 10-12)
Учасники дискусії обговорять такі питання:
· Досвід нових країн ЄС: 10 років після розширення Євросоюзу
· Чи може євроінтеграція побудувати нову Україну?
· Відносини ЄС-Україна в контексті нинішньої соціально-політичної ситуації в Україні
· Які нові можливості та виклики Угода про асоціацію нестиме для українського суспільно-економічного розвитку?
· Які внутрішні реформи потрібні Україні для подальшого поступу в напрямі ЄС?
· Наскільки близькими є цінності українців до цінностей громадян ЄС?
Експерти панельної дискусії:
· Ян Томбінські, Посол Європейського Союзу в Україні
· Яна Зікмундова, Надзвичайний і Повноважний Посол Бельгії в Україні
· Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України
· Ірина Бекешкіна, соціолог, спеціаліст у галузі політичної та електоральної соціології, директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»
· Володимир Єрмоленко, директор європейських проектів Інтерньюз-Україна, старший викладач НаУКМА, доктор політичних студій (EHESS, Париж)
· Сергій Сидоренко, журналіст, експерт з європейської інтеграції, спеціальний кореспондент газети КоммерсантЪ-Україна у 2005-2013, тренер проекту BBC/Media Neighborhood для українських ЗМІ
Панельна дискусія «Ідея Європи та нова Україна» стане вісімнадцятим заходом інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні». Це серія інформаційно-просвітницьких заходів (публічних заходів, вуличних акцій, семінарів, тренінгів, круглих столів), які Представництво ЄС в Україні проводить протягом року по всій Україні. Мета кампанії – пояснити важливість підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС.
Для інформації щодо панельної дискусії, будь ласка, звертайтесь до Катерини Григоренко, kgrygorenko@internews.ua, 0939311332, 0973546811.

Kyiv, 15 May 2014

The EU Delegation to Ukraine invites for Europe Day celebration and panel debate with the diplomats and experts

On 17 May, 2014 at 12:00 in Mystetskiy Arsenal (Lavrska Str. 10-12) within the Europe Day celebration in Kyiv Delegation of the European Union to Ukraine invites Kyiv citizens and city guests for a panel debate "Idea of Europe and new Ukraine". EU and Ukrainian diplomats, Ukrainian intellectuals and experts will discuss vectors of rapprochement of Ukraine and Europe: in politics, economy, information area, values and other fields of life.

From 11:00 on the territory of Mystetskiy Arsenal a range of interesting events and initiatives within Europe Day celebration will begin: thematic photo exhibitions, information and interactive zones, performances of children and folk groups, game rooms, workshops etc.
Citizens are invited for:
What? Panel debate "Idea of Europe and new Ukraine" from 12:00 till 14:00; celebration of Europe Day (from 11:00 till 17:00)
When? 17 May 2014
Where? Kyiv, Mystetskiy Arsenal (Lavrska Str. 10-12)
Why? Participants of the debate will discuss the following questions:
- Experience of new EU member-states: 10 years after the EU enlargement
- Can European integration build new Ukraine?
- EU-Ukraine relations in the context of current social and political situation in Ukraine
- What are the new opportunities and challenges of the Association agreement for social and economic development of Ukraine?
- What internal reforms are essential for Ukraine to move further to the EU?
- How close are the values of Ukrainians and those of the EU citizens?
Citizens will get an opportunity to become active participants of panel debate and put questions to the EU Ambassador and Ukrainian experts.
Participants:
· Jan Tombinski, Ambassador of the European Union in Ukraine
· Jana Zikmundova, the ambassador of Belgium in the Ukraine
· Danylo Lubkivskiy, Deputy Minister of Foreign Affairs
· Iryna Bekeshkina, Ukrainian sociologist, Director of Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation, specialist in political and electoral sociology, and civic activist
· Sergiy Sydorenko, journalist, expert on European integration, special correspondent of "Kommersant- Ukraine" newspaper in 2005-2013, trainer in BBC/Media Neighbourhood project for Ukrainian media
· Volodymyr Yermolenko, director of EU-related media projects at Internews Ukraine and senior professor of National University of Kyiv-Mohyla Academy, doctor of political studies (EHESS, Paris)
Panel debate "Idea of Europe and new Ukraine" will be the eighteenth event within "Building Europe in Ukraine" information campaign. The campaign embraces a series of informative and educating events (public events, street initiatives, seminars, trainings, round-tables) that will be conducted during the year by the EU Delegation to Ukraine. The campaign is aimed at explaining the importance of signature of the EU-Ukraine Association Agreement as well as spreading European values and raising citizens' awareness on the EU-Ukraine relations. Citizens, interested in these issues, are invited to join the information campaign's events.
For information about panel debate, please, contact Kateryna Grygorenko, kgrygorenko@internews.ua, 097-354-68-11, 093-931-13-32.


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.