14.05.2014

Спільна заява після зустрічі між Європейською Комісією та урядом України

Брюссель, 13 травня

Спільна заява після зустрічі між Європейською Комісією та урядом України

Сьогодні у Брюсселі зустрілися члени Європейської Комісії та уряду України, очолювані відповідно Президентом Жозе Мануелом Баррозу та Прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.
Відбуваючись після підписання політичних розділів Угоди про асоціацію 21 березня, сьогоднішня зустріч знаменує собою початок нового розділу у відносинах між ЄС і Україною. Вона є доказом спільного зобов'язання ЄС та України працювати у напрямі політичної асоціації та економічної інтеграції України у посиленому режимі.
Європейська Комісія знову підтвердила міцну підтримку єдності, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України з боку ЄС. Єврокомісія та уряд України рішуче засудили незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією, яка не буде визнана ані Україною, ані Європейським Союзом. Україна привітала підготовку Єврокомісії щодо всеохопних правових наслідків анексії Криму – зокрема, з урахуванням територіального застосування Угоди про асоціацію та глибокої і всеохопної зони вільної торгівлі (ГВЗВТ) – та погодилася запровадити механізм двосторонніх консультацій щодо цих питань. Обидві сторони висловили стурбованість з приводу зусиль проросійських сепаратистів з дестабілізації ситуації на Сході та Півдні України. Також вони розглядають так званий «референдум», який самопроголошена влада організувала 11 травня у деяких частинах східної України, як незаконний.
Єврокомісія та уряд України погодилися щодо важливості проведення вільних і чесних президентських виборів 25 травня. Це потрібно для того, аби дозолити українському народу обрати своє власне майбутнє без незаконного зовнішнього втручання. Обидві сторони вкотре підтвердили свої зобов'язання у рамках спільної Женевської заяви від 17 квітня щодо початкових конкретних кроків зі зменшення напруги та відновлення безпеки для усіх громадян. Єврокомісія, своєю чергою, привітала кроки, зроблені Україною у цьому контексті, включаючи роботу у напрямі конституційної реформи і децентралізації у рамках широкого національного діалогу. Єврокомісія та український уряд погодилися щодо важливості рухатися уперед у конституційному процесі у всеохопний, прозорий та підзвітний спосіб для налагодження широкого та всеосяжного національного діалогу. Також обидві сторони погодилися щодо важливості проведення незалежного розслідування трагічних подій, які відбулися в Одесі 2 травня. Вони взяли до відома дорожню карту ОБСЄ та висловили повну підтримку зусиллям, які докладає ОБСЄ та її Голова, задля деескалації та стабілізації ситуації за допомогою конкретних кроків – включаючи проведення круглих столів зі збереженням власності України.
Під час зустрічі Єврокомісія та уряд України погодилися продовжувати впроваджувати спільний всеохопний Європейський порядок денний реформ, що поєднує коротко- і середньострокові потреби України та висловлені думки щодо першого прогресу у цьому контексті. Сторони обговорили шляхи підтримки Євросоюзом політичної, економічної та фінансової стабільності в Україні – зокрема, за допомогою Групи з підтримки для України, що була створена Європейською Комісією та інституцією у рамках уряду України для координації процесу європейської інтеграції. Вони підтвердили свою налаштованість щодо швидкого підписання решти положень Угоди про асоціацію, включно із глибокою і всеохопною зоною вільної торгівлі, та зазначили, що це не є остаточною метою у співпраці між ЄС і Україною.
З метою допомоги у забезпеченні ефективної передачі та задля того, аби максимізувати вплив економічної допомоги та допомоги з метою розвитку від ЄС, а також підвищити її видимість, Єврокомісія та Україна вивчають шляхи для зміцнення міжнародної донорської координації. Це відбувається за допомогою створення разом з міжнародною спільнотою та міжнародними фінансовими інституціями спеціальних механізмів координації діяльності донорів.
Під час зустрічі Україна та Європейська Комісія підписали фінансову угоду щодо контракту на державне будівництво із загальним бюджетом у 355 млн. євро. Його мета – допомогти країні у її перехідному періоді. Цей контракт також супроводжується фінансовою допомогою у розмірі 10 млн. євро, метою якої є посилити роль громадянського суспільства. Перший транш (250 млн. євро) буде виділено одразу після підписання угоди.
Обидві сторони також привітали набуття чинності 23 квітня норми щодо зменшення або скасування митних зборів на товари, які походять з України. Це було виразним заходом підтримки України до 1 листопада 2014 року, який було ухвалено в очікуванні підписання та тимчасового застосування ГВЗВТ. Єврокомісія вітає перші кроки українського уряду з розв'язання довготривалих проблем, які стосуються торговельних заходів, несумісних з нормами СОТ, – зокрема, в автомобільному секторі та у зв'язку із проханням переглянути зобов'язання щодо зобов'язального митного тарифу.
Окрім того, український уряд та Європейська Комісія привітали рішення виконавчої ради МВФ щодо затвердження дворічної угоди про право використання кредиту для України на загальну суму в 12,4 млрд. євро (17,01 млрд. дол.). Незабаром ЄС виділить перший транш об'єднаної кредитної програми з макрофінансової допомоги (1,61 млрд. євро або 2,2 млрд. дол.), яку Євросоюз схвалив для України. Сьогодні, завдяки підписанню Міністром фінансів України Меморандуму про розуміння, впровадження цієї програми з макрофінансової допомоги почало просуватися вперед. Наразі Меморандум про розуміння очікує на ратифікацію у Верховній Раді України.
Обидві сторони відзначили важливість тристоронніх енергетичних переговорів, розпочатих у Варшаві 2 травня, що спрямовані на забезпечення безпеки постачань і транзиту природного газу до України та через її територію. Вони погодились з необхідністю забезпечити енергопостачання в Україну на підставі справедливої та прозорої ринкової ціни. Вони також погодились з важливістю продовження реформ в енергетичному секторі України. Сторони взяли до відома підписання Меморандуму про розуміння та Рамкової угоди про взаємозв'язок між Eustream і Укртрансгазом, що уможливлюють постачання газу зі Словаччини до України. Україна подякувала Євросоюзу за його тверду прихильність підтримці енергетичної безпеки України, зокрема модернізації її газотранспортної системи.
Європейська Комісія та уряд України висловили тверду підтримку підписанню угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС у рамках наступної зустрічі Транспортної ради, що відбудеться 5 червня. Ця угода принесе величезну користь щодо розширення можливостей для авіакомпаній, бізнесменів і подорожан. Також вона поліпшить умови торгівлі та призведе до зниження цін для споживачів.
Обидві сторони погодились з важливістю збільшення міжлюдських контактів між громадянами України та громадянами Європейського Союзу. Єврокомісія привітала ухвалення сьогодні Верховною Радою пакету з чотирьох важливих законів та інші нещодавні законодавчі кроки з реалізації першого етапу Плану дій з візової лібералізації. Також Єврокомісія запевнила Україну у своїй підтримці зусиль з якомога швидшого просування у процесі лібералізації візового режиму.
Сторони привітали намір України приєднатися до Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Horizon 2020».
Також сторони погодилися тісно взаємодіяти та підтримувати ефективну координацію з метою подальшого поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС. 
Brussels, 13 May 2014
Joint statement after the meeting between the European Commission and the Ukrainian Government
Members of European Commission and of the Government of Ukraine, headed respectively by President Barroso and Prime Minister Yatseniuk, met today in Brussels.
Taking place after the signing on 21 March 2014 of the political chapters of the Association Agreement, today's unprecedented meeting marks the beginning of a new chapter in EU-Ukraine relations. It is proof of the EU's and Ukraine's joint commitment to bring forward work in a reinforced manner towards Ukraine's political association and economic integration with the EU.
The European Commission reaffirmed the EU's strong support for Ukraine's unity, sovereignty, independence and territorial integrity. The Commission and the Government of Ukraine reiterated their strong condemnation of the illegal annexation of Crimea and Sevastopol by the Russian Federation, which the EU and Ukraine will not recognise. Ukraine welcomed the Commission's preparations for comprehensive legal consequences of the annexation, also with regard to the territorial application of the Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Area, and agreed to launch a mechanism of bilateral consultations on those issues. Both sides expressed alarm at the continued efforts by pro-Russian separatists to destabilise Eastern and Southern Ukraine and considered the so-called referenda organised by self-proclaimed authorities on 11 May in parts of Eastern Ukraine to be illegal.
The European Commission and the Government of Ukraine agreed on the importance of holding free and fair Presidential elections on 25 May to allow the Ukrainian people to choose their own future without undue external interference. Both sides reconfirmed their full commitment to the Geneva Joint Statement of 17 April on initial concrete steps to de-escalate tension and restore security for all citizens, the Commission welcomed the steps taken so far by the Ukrainian authorities to this end, including by working towards constitutional reform and decentralisation in a broad national dialogue. The European Commission and the Government of Ukraine agreed on the importance to move ahead in the constitutional process in an inclusive, transparent and accountable manner, to establish a broad and inclusive national dialogue and on the importance of an independent investigation into the tragic 2 May events in Odesa. Both sides took note of the OSCE roadmap and fully support the efforts undertaken by the OSCE and its CiO to contribute to de-escalating and stabilising the situation through concrete steps including the establishment of round tables while ensuring Ukrainian ownership.
At the meeting, the European Commission and the Government of Ukraine agreed to continue implementation of the joint inclusive European Agenda for Reform which combines Ukraine's short- and medium-term needs and exchanged views on the first progress in this regard. The parties discussed the ways of EU support to political, economic and financial stability in Ukraine, notably through the Support Group for Ukraine set up by the European Commission and the institution within the Government of Ukraine to coordinate the process of European integration. They reconfirmed their commitment to swiftly sign the remaining provisions of the Association Agreement, including the Deep and Comprehensive Free Trade Area, and reiterated that this does not constitute the final goal in EU-Ukraine cooperation.
In order to help ensure effective delivery and maximise the impact of the EU economic and development assistance as well as heighten its visibility, the Commission and Ukraine are exploring avenues to enhance international donor coordination by setting up, together with the international community and international financial institutions, an ad hoc donor coordination mechanism.
At the meeting, Ukraine and the European Commission signed the Financing Agreement for a State Building Contract worth € 355 million to help the country's transition, accompanied by € 10 million to boost the role of the civil society. The first disbursement of € 250 million will take place shortly after the signature.
Both sides welcomed the entry into force on 23 April of the Regulation on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine as a meaningful support measure to Ukraine until 1 November 2014, pending signature and provisional application of the DCFTA. The European Commission welcomes the first steps by the Ukrainian Government to address long-standing concerns on WTO-inconsistent trade measures, in particular in the car sector and in relation to the request to renegotiate bound tariff commitments.
The Government of Ukraine and the European Commission also welcomed the IMF Executive Board decision to approve a two-year Stand-By Arrangement for Ukraine of € 12.4 billion ($ 17.01) billion. The EU will soon disburse the first tranche of a combined € 1.61 billion ($ 2.2 billion) Macro Financial Assistance loan programme approved for Ukraine by the EU. The implementation of this Macro-Financial Assistance programme has advanced today with the signature of the Memorandum of Understanding by the Ukrainian Minister of Finance and the Memorandum of Understanding is now pending ratification in the Ukrainian Parliament.
Both sides noted the importance of the trilateral energy talks launched in Warsaw on 2 May aimed at safeguarding the security of supply and transit of natural gas to and through Ukraine. They agreed on the need to ensure energy supply to Ukraine on the basis of a fair and transparent market price. They also agreed on the importance of continuing energy sector reforms in Ukraine. They took note of the signature of a Memorandum of Understanding and Framework Interconnection Agreement between Eustream and Ukrtransgaz enabling gas flows from Slovakia to Ukraine. Ukraine thanked the EU for its strong commitment in support of Ukraine's energy security sector, in particular modernisation of its gas-transit system.
The European Commission and the Government of Ukraine expressed their strong support to the signing of the EU-Ukraine Common Aviation Area Agreement at the occasion of the next Transport Council on 5 June. This agreement will bring huge benefits in terms of increased opportunities for airlines, business and travelling public and of improved trade conditions while leading to reduced prices for consumers.
Both sides agreed on the importance of increased people-to-people contacts between the citizens of Ukraine and of the European Union. The Commission welcomed adoption today by the Verkhovna Rada of a package of four important pieces of legislation and other recent legislative steps for the implementation of the first stage of the Visa Liberalisation Action Plan. The Commission assured its support to Ukrainian efforts to move forward the visa liberalisation process as quickly as possible.
The sides welcomed the intention of Ukraine to become associated to the EU Framework Programme for Research and Innovation "Horizon 2020".
The sides agreed to maintain close interaction and effective coordination with a view of further deepening Ukraine's political association and economic integration with the EU.


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.